Älvsbyn

Senast uppdaterad: 13/12-2022

Älvsbyborna är kända för att vara företagsamma. I kommunen finns 800 aktiva företag på en befolkning på drygt 8000 personer. Älvsbyn har Norrbottens bästa företagsklimat enligt Svenskt Näringsliv och är bland de bästa i Sverige på kvinnligt företagande.

Kommunfakta

Folkmängd

8090

Storlek till ytan

1795 km²

I Älvsbyns kommun finns också ett starkt och aktivt föreningsliv inom allt från idrott till kultur. Älvsbyn kallas för "Norrbottens pärla" och ligger mjukt inbäddad mellan skogsbeklädda berg, intill Piteälven. I älven finns mäktiga Storforsen som är Europas största obundna fors.

Boende

I kommunen bor de flesta i centralorten Älvsbyn med nära till natur, bad, skidspår, slalombacke med mera. Älvsbyns fastigheter är det kommunala fastighetsbolaget som tillhandahåller olika storlekar på lägenheterna i centrala Älvsbyn.

Ytterligare kontakter till hyresvärdar hittar du via Älvsbyns kommuns hemsida. Lediga villor, fritidshus och bostadsrätter finns exempelvis hos Fastighetsbyrån i Älvsbyn.

De nyanlända som väljer att godkänna en kommunanvisning till Älvsbyn av migrationsverket eller arbetsförmedlingen får av integrationssamordnaren som är anställd åt kommunen hjälp med bostadsanskaffning.

Vilka språkgrupper finns på orten?

I Älvsbyn är de största språken för närvarande persiska/dari, somaliska, tigrinska, arabiska och thailändska.​

Föreningar och organisationer

Vänskapsföreningen i Älvsbyn består av nyblivna svenskar som är bosatta i Älvsbyn. En mötesplats för såväl nyanlända som inrikes födda. Vänskapsföreningen vill bidra till att förbättra gemenskapen. De anordnar olika typer av aktiviteter såsom exempelvis café och biljard för att inbjuda till samtal och kontaktskapande över landsgränser. Vidare anordnar de olika kyrkorna aktiviteter och träffpunkter. I Älvsbyn finns bland annat Korskyrkan, EFS-kyrkan samt Svenska kyrkan.

Vad finns i närområdet

Här finns mat- och klädaffärer, bibliotek, arbetsförmedling, kommunkontor för mottagning av nyanlända samt socialtjänst. Secondhand-butiker, restauranger, caféer, gym, sport- och simhall. Slalombacken på Kanisberget samt goda möjligheter till andra vinter- och sommaraktiviteter, till exempel ishockey, fotboll, basket och bandy.​

Barnomsorg

I Älvsbyn finns 8 kommunala förskolor med totalt 21 avdelningar. I snitt finns det 17 barn/avdelningar. Förskolan strävar efter god kvalité för alla barn i en lugn och trygg förskolemiljö. Väntetiden för att få sitt barn placerat på förskolan är 4 månader.​

Grundskolor och gymnasieskolor

Älvsbyn har sex stycken grundskolor där de olika årskursena 1 – 9 är fördelade. Vidare finns gymnasium med olika inriktningar på programmen. Mer information om utbildningar hittar du på Älvsbyns kommuns hemsida​.

Utbildningsmöjligheter

Här finns goda möjligheter till vuxenutbildning både på grund-, gymnasie- och högskolenivå. På Älvsby Folkhögskola finns sfi, särvux, komvux, yrkesutbildning och möjligheter till distansundervisning mot universiteten i Luleå och Umeå. Samhällsorienteringen utförs i Luleå på modersmål. Det är ingen väntetid till sfi. Mer information om de olika utbildningsformerna hittar du på Älvsbyns kommuns hemsida.

Läs mer om vuxenutbildning i kommunen.

Hälso- och sjukvård

I Älvsbyns tätort finns Hälsocentralen där du hittar mödra- och barnavårdscentralen, sjukgymnastik, arbetsterapi samt ungdomsmottagning. Specialistvård finns i Piteå (50 km) och i Sunderbyn (65 km). Folktandvård finns på orten.​

Tolkhjälp

Möjlighet till tolkhjälp finns vid alla myndighetskontakter. Oftast via telefon, inom vissa språkgrupper finns tolkhjälp på orten.

Kommunikationer

Kommunikationerna till och från Älvsbyn är goda. Bussförbindelserna kan på ett enkelt sätt ta dig mellan de större närbelägna orterna Boden, Luleå och Piteå. I Älvsbyn finns en tågstation som kan ta dig till Boden, Luleå samt till Stockholm. Flygförbindelser finns i Luleå. Flyg Luleå – Stockholm tar drygt en timme. ​

Arbete och företagande

Älvsbyn har Norrbottens bästa företagsklimat enligt Svenskt Näringsliv. Älvsbyn är bland de bästa i Sverige när det gäller kvinnligt företagande och i länstoppen inom nyföretagande. I Älvsbyn finns ett livskraftigt och väl differentierat näringsliv med 800 aktiva företag.

Gruvbolaget Boliden har planer på att öppna en koppargruva i de västra delarna av kommunen år 2020. Om de öppnar gruvan behöver de anställa 700 personer.

De största företagen i Älvsbyn är Polarbröd och Älvsbyhus. Det finns även företag inom fordonstestning i kallt klimat som Arctic Falls med Sveriges första permanenta testbanor för biltester vintertid och störst i Sverige på test av bildäck.

Vidare finns stora arbetsgivare inom pendlingsavstånd som stålverket SSAB i Luleå samt pappersbruket Smurfit Kappa Kraftliner i Piteå.

För ytterligare information om näringslivet, gå in på Älvsbyns kommuns hemsida.