Boden

Senast uppdaterad: 13/12-2022

Boden är en mindre stad med nära till det mesta. Här finns möjligheter till både stadsliv och vildmarksliv i samma kommun. I Boden finns också ett rikt föreningsliv och möjligheten att bo bra till rimliga priser. Omkring centrala stan finns många mindre byar med ett starkt företagande.

Kommunens logotype

Kommunfakta

Folkmängd

28072

Storlek till ytan

4290 km²

Boende

I Boden kan du hyra eller köpa ditt boende. Vill du hyra har vi ett kommunalt bostadsbolag som heter BodenBo. För en lista på alla hyresvärdar och bostadsförmedlingar i Boden kan du titta på kommunens hemsida.

Boden är också mottagningskommun för nyanlända flyktingar. Dessa får bostad genom Migrationsverket.

Vilka språkgrupper finns på orten?

De största språkgrupperna, förutom svenska, är dari, persiska, somaliska, arabiska, franska, tigrinja och ryska.

Föreningar och organisationer

I Boden finns allt från idrottsföreningar till kulturföreningar samt religiösa och politiska föreningar. Så oavsett om du vill ägna dig åt fotboll, körsång, cheerleading, schack eller annat så finns föreningen för dig. De flesta föreningar kan du hitta i vårt föreningsregister.

I Boden finns även somaliska föreningar samt en afghansk förening och multikulturell förening som du kan komma i kontakt med genom studieförbundet ABF.

ABF

Vad finns i närområdet

I Boden finns Migrationsverket och Arbetsförmedlingen. Kommunen har också en egen integrationsenhet som kan hjälpa dig i myndighetskontakter eller lotsa dig till rätt ställe med dina frågor.

I centrala stan finns också ett bibliotek och många affärer. Vi har även flera secondhandaffärer där du kan handla billiga kläder och möbler. I centrala Boden finns Röda Korsets butik Kupan och Återvinningsmarknaden. En liten bit utanför centrum ligger Pingstkyrkans second hand.

Vi har även flera matvaruaffärer, bland annat Willys, ICA och Coop.

Secondhandbutik

Barnomsorg

I Boden finns både kommunala och privata förskolor. För att ditt barn ska få börja på förskola måste du söka plats. Behöver du hjälp med ansökningen kan du kontakta kommunens integrationsenhet. Du kan även prata med dina kyrkor för att höra om de har någon dagverksamhet som exempelvis sångstund för barn och föräldrar.

Grundskolor och gymnasieskolor

I Boden finns flera grundskolor där barn går från 6 år till 16 år. Barn med annat modersmål än svenska får börja i förberedelseklass och sedan gå över till den ordinarie skolan.

I Boden finns också ett gymnasium för unga mellan 16 och 20 år. Här finns flera olika program att välja beroende på intresse; exempelvis teknik, musik, samhälls, fordons eller omvårdnad. Mer om de olika programmen hittar du på Björknäsgymnasiets hemsida. Om du inte har svenska som modersmål måste du börja i en förberedelseklass.

Utbildningsmöjligheter

Som vuxen kan du utbilda dig på flera olika sätt. På kommunens Lärcentrum finns flera kurser för dig som nyanländ. Här kan du läsa sfi, svenska för invandrare. Du kan också läsa riktade utbildningar för dig som inte har svenska som modersmål.

Från Boden är det också nära till Luleå Universitet där du kan studera vidare på högre nivå.

Hälso- och sjukvård

Vi har fyra hälsocentraler i Boden och de ligger på Björknäs, Sanden, Erikslund samt i Harads. Var du bor avgör vilken hälsocentral du ska vända dig till. På de flesta av hälsocentralerna finns också mödravård och barnavårdscentral. På Björknäs finns även tandvård.

En bit utanför Boden finns också Sunderby sjukhus som är länets största sjukhus. Här finns specialistvård inom de flesta områden. För att få vård här måste du först träffa en läkare på din hälsocentral.

Om du blir sjuk och behöver hjälp på kvällar och helger ska du ringa 1177 för rådgivning.

Om du blir livshotande sjuk och akut behöver vård, oavsett tid på dygnet, ska du ringa 112.

Tolkhjälp

Det finns möjlighet att få tolkhjälp via telefon vid de flesta kontakter med myndigheter.

Kommunikationer

I Boden finns länstrafik med buss som går från resecentrum vid järnvägen. Det finns också en järnvägsstation där du kan ta tåget upp mot Kiruna eller ner mot Umeå, Stockholm och södra Sverige. Tidtabeller hittar du på SJs hemsida eller Norrtågs hemsida.

I Boden finns även lokalbussar. Tidtabeller och vilka vägar bussarna kör kan du hitta på lokaltrafikens hemsida.

4,2 mil från Boden ligger Luleå airport. Härifrån kan du flyga både inom Sverige och utomlands.

Läs mer om kollektivtrafiken i kommunen.

Arbete och företagande

Bodens kommun är kommunens största arbetsgivare med drygt 2500 anställda. Här behövs ofta vikarier för en kortare eller längre tid inom exempelvis äldreomsorgen. Men i kommunen finns också försvarsmakten som en stor arbetsgivare.

Kommunens största privata arbetsgivare är Inre Kraft som jobbar med personlig assistans.

Vill du själv starta ett företag kan du få hjälp genom Entreprenörscentrum.