Haparanda

Senast uppdaterad: 13/12-2022

Haparanda stad är tillsammans med grannstaden Tornio i Finland ett modernt handelscentrum mitt på Barentsområdet. Vi bygger ihop våra städer, med en helt ny stadsdel mitt på gränsen. Där ska förutom köpcenter, företag, hotell och mycket annat, rymmas även en helt ny gymnasieskola och en multiarena. Vårt samarbete omfattar de flesta kommunala verksamhetsområdena och tack vare det är vi världsunika. Vi finns vid världens fredligaste gräns.

Kommunens logotype

Kommunfakta

Folkmängd

9693

Storlek till ytan

1888 km²

Boende

Vi har många olika slags boendeformer, allt från hyreslägenheter till bostadsrätter och villaboende. Dessa finns centralt i staden, nära gränsen, vid älven eller havet eller också ute på landsbygden.

Vilka språkgrupper finns på orten?

Här finns svenska, finska, ryska, spanska, arabiska, persiska, estniska, thailändska, tigrinska, engelska, romani chib, meänkieli.

Föreningar och organisationer

Här finns svenska kyrkan, ortodoxa kyrkan i Tornio, Moské i Tornio, Fridsförbundet, Filadelfiaförsamlingen.

Vad finns i närområdet

Medborgarkontor, Försäkringskassa, Arbetsförmedlingen och Skattekontor finns i Haparanda. Liksom integrationsenhet med flyktingmottagning, affärscentra med inomhusgalleria och IKEA. Resursverkstaden renoverar och säljer bland annat begagnade möbler. Motsvarande verksamhet finns även i Tornio.

Barnomsorg

Haparanda har avgiftsfri (gratis) barnomsorg för den som är bosatt i kommunen.

Grundskolor och gymnasieskolor

Haparanda har flera grundskolor, från förskoleklass 6 till årskurs 9. Vi har även en Montessorigrundskola och en Språkskola. I Språkskolan går elever från både Haparanda och Tornio. En gymnasieskola.

Lärmiljön i våra skolor är sådan att alla, barn, elever, studerande och personal känner växandets glädje och den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och lyckas.

Barn, ungdomar och vuxna möter internationella kontakter och ett varierat kulturutbud samt stimuleras till eget skapande och fysiska aktiviteter. En positiv livsstil och meningsfull fritid skall vara den röda tråden som förenar Haparanda och hela regionen.

I kulturskolan i Haparanda bedrivs för närvarande musik-, bild-, dans- och teaterundervisning. Kulturskolans lärare har hand om nästan all musikundervisning i kommunens grundskola och gymnasium. Inom musiken är målsättningen att alla elever ska få spela sitt instrument minst 20 minuter per vecka. Det kan ske enskilt eller i grupp. Utöver enskild undervisning har vi även orkester- och övrig verksamhet som eleverna kan delta i från och med årskurs 3. Dansundervisningen bedrivs på eftermiddags- och kvällstid för barn i olika åldrar. Företrädesvis dansas konstnärlig dans. Målsättningen är att öka intresset för dans i kommunen. Undervisningen bedrivs på Ungdomens hus Station. Två grupper är igång med bildkonst, båda på måndagar. Bildundervisningen sker på Sverigefinska Folkhögskolan med ledning av folkhögskolans bildlärare. Teaterverksamheten bedrivs på kvällstid i Starens aula på Gränsskolan.

Utbildningsmöjligheter

Samhällsorientering bedrivs på videolänk. Det finns komvux och sfi, svenska för invandrare.

Hälso- och sjukvård

Vi gör vårt bästa för att du ska bli nöjd och få så god service och vård som möjligt av vår kunniga personal. Vårdcentralen har personal med bred kompetens och lång erfarenhet inom olika områden vilket gör att vi kan ge dig ett professionellt omhändertagande och ett gott bemötande.

Förutom distriktsläkare har vi distriktssköterskor, diabetessköterskor, ambulanssjuksköterskor, mottagningssköterskor, undersköterskor, läkarsekreterare, psykolog, sjukgymnaster och arbetsterapeuter samt fotvårdsspecialist. I vårt uppdrag ingår även ambulansverksamhet. Vi har även röntgen- och laboratoriemottagning samt ljusbehandling.

I Familjens hus finner du våra barnmorskor och BVC-sköterskor. I Familjens hus finns förutom barnmorskor och BVC-sköterskor även utbildad förskolepersonal och viss tid bedrivs där öppen förskola.

Tolkhjälp

Tolk finns att tillgå på alla myndighetskontor.

Kommunikationer

I kommunen finns kollektiva trafikförbindelser. Information om tidtabeller och olika sätt att resa hittar du på kommunens hemsida.

Arbete och företagande

Här finns IKEA Haparanda, Polarica, Haparanda kommun, Outokumpu och Billerud Karlsborg.

Företag i kommunen