Kalix

Senast uppdaterad: 13/12-2022

Kalix är en naturskön kommun där man lätt hittar många vackra vyer att njuta av. Centralorten ligger just där Kalixälvens vatten möter havet i Bottenviken. Kalix har alltid funnits i skärningspunkten mellan olika kulturer och med inflyttning från alla fyra väderstrecken. Det har vidgat vårt sätt att se på omvärlden. Ett resultat av det är att näringslivet idag är varierat med allt från storindustri till ett rikt småföretagande.

Kommunens logotype

Kommunfakta

Folkmängd

15927

Storlek till ytan

3716 km²

Boende

För de nyanlända som tillhör etableringsreformen hjälper kommunens flyktingsamordnare till med att ordna bostad. Om ni vill ha ett annat boende läs mer på Bo i Kalix. Eller titta på listan över bostadsföretag på kommunens hemsida.

Vilka språkgrupper finns på orten?

I Kalix talas det förutom svenska, finska även engelska, franska, tyska, ryska, thailändska, arabiska, tigrinska och persiska. Kalix är förvaltningsområde för finska och meänkieli.

Föreningar och organisationer

Svenska kyrkan anordnar, förutom sedvanligt kristet kyrkligt arbete, tillställningar och stödverksamheter för medborgarna dels i samarbete med Röda Korset och dels självständigt. Det finns också en somalisk förening.

Det finns sammanlagt 114 föreningar registrerade på kommunens hemsida.

Vad finns i närområdet

I centralorten Kalix finns kommunförvaltningen, socialkontor, alla slags affärer, galleria med butiker, bibliotek med samlingsplats, arbetsförmedling, Röda Korsets återbruksaffär och återvinningsbutiken JUC.

En typisk barnfamilj i Kalix har ett aktivt fritidsliv. Om somrarna åker många ut till skärgården med bad och sandstränder. Om vintern kan badentusiasterna flytta in till Kalix SportCitys varma bassäng eller ägna sig åt slalom eller snowboardåkning i Rudträskbacken. Här finns också många föreningar som kan tillfredsställa de flesta intressen. Med allt från amatörteater, bowling och dans till ridning, rollspel och rallycross.

Barnomsorg

Familjen kan behöva information och hjälp från kommunen i många sammanhang. På Kalix kommuns hemsida finns därför också länkar som leder till förskole- och skolinformation, stöd och rådgivning om ekonomisk hjälp, konsumentrådgivning och personlig rådgivning.

Grundskolor och gymnasieskolor

Kalix kommun har grundskolor belägna både i centralorten och på landsbygden. I anknytning till grundskolorna finns förskolor och/eller familjedaghem. Kulturskolan är ansvarig för kulturaktiviteter inom förskola och skola samt samverkar med gymnasieskolans musikestetiska program samt musiklinjen vid Sverigefinska folkhögskolan.

Våra gymnasieelever studerar vid den kommunala gymnasieskolan Furuhedsskolan. Den har idag ett mycket brett utbud av nationella program. Detta gör att eleverna oftast inte behöver flytta från orten för sina gymnasiestudier. Ett nära samarbete med näringslivet gör att många av våra gymnasieprogram också har en reell koppling till arbetsliv och den verklighet som väntar.

Utbildningsmöjligheter

I Kalix finns varierade möjligheter till utbildning. Folkhögskola med inriktning media och journalistik, Naturbruksgymnasium, Kvalificerad yrkesutbildning. Samhällsorientering för nyanlända ges på videolänk och är 60 timmar. Kalix UniverCity är ett samlingsnamn för kommunens satsning på vuxenutbildning från grund- till högskolenivå. Kalix UniverCity håller samman all vuxenutbildning inklusive högskolor, sfi och KY-utbildningar. Inom en timme når du Luleå Tekniska Universitetet Luleå, och i närområdet finns också folkhögskolor. Det är möjligt att när som helst inleda studier på gymnasienivå, på distans och i en takt man kan bestämma själv.

Hälso- och sjukvård

Region Norrbotten bedriver sjukvård i Kalix och på sjukhuset finns 60 vårdplatser med olika kliniker och mottagningar.

I Kalix kommun finns det två hälsocentraler som drivs av regionen. Tillsammans med Kalix kommun samarbetar de inom barn- och mödrahälsovård i Familjens Hus.

Folktandvården finns i närheten av sjukhuset.

Tolkhjälp

Tolk finns att tillgå på telefon vid alla myndigheter och vårdinrättningar.

Kommunikationer

Länstrafiken i Norrbotten trafikerar huvudvägarna och det går bra att dagpendla till Luleå och Haparanda.

Lokaltrafiken i Kalix trafikerar bostadsområden inom centralorten och närliggande byar.

Arbete och företagande

Den största industrin i Kalix, men också i hela östra Norrbotten, är massa- och pappersbruket Billerud Karlsborg med ca 430 anställda och en omsättning på 1,8 miljarder kr/år.

Kommunen har ca 1 700 anställda och Region Norrbotten har ca 775 anställda.

Några av Sveriges främsta elektronikindustrier är baserade i Kalix. Caretech är ett världsledande företag inom området trygghetslarm. De samarbetar om utbildning och forskning med vårt utbildningscentrum, Kalix UniverCity.

Kalix är ett IT-centrum med flera hundra anställda i Callcenterbranschen som ger service till hela Norden.

Samverkande träförädlingsföretag utvecklar snickeri och byggprodukter. Setra Rolfs Såg är ett sågverk med ett 80-tal anställda som förädlar den senvuxna Norrbottens-tallen. Huvudkontoret för Sveaskog AB ligger i Kalix.