Kiruna

Senast uppdaterad: 13/12-2022

Kiruna är på många sätt ytterligheternas kommun. De flesta andra samhällen har inlett sin historia som ett frö, grott och sakta vuxit till sig. Kiruna planterades i ödemarken för snart 120 år sedan, gödslades med äventyr och kunskap och växte explosionsartat. Här är ljuset ljusare, kylan kallare, topparna högre, ytorna större och läget nordligare än någon annanstans i Sverige.

Kommunens logotype

Kommunfakta

Folkmängd

22906

Storlek till ytan

20553 km²

En speciell och kontrastfylld plats där solen lyser dygnet runt under 50 sommardygn, från slutet av maj till mitten av juli då solen aldrig går under horisontlinjen. Vintertid är det polarnatt under 20 dygn, från den 12 till den 31 december. Då orkar solen inte över horisonten. Kiruna är en trespråkig bygd, där de svenska, samiska och tornedalska kulturerna lever sida vid sida. Kiruna har sin kommungräns i norr mot Norge och i öst mot Finland och är därmed även en landgräns.

Boende

På grund av högkonjunkturen och stadsomvandlingen är bostadsbristen stor och de flesta nyanlända får sitt första boende i byarna Svappavaara och Vittangi. Avståndet mellan Kiruna och Svappavaara är ca 40 km och till Vittangi är det ca 70 km. För mer information om boende och för att anmäla dig till bostadskön, besök Kirunabostäders hemsida.

Vilka språkgrupper finns på orten?

I Kiruna talas sedan stadens födelse svenska, samiska och tornedalsfinska. Några av de största språken bland nyinflyttade är dari, persiska, somaliska, tigrinska, amhariska, engelska, ryska och thailändska.

Föreningar och organisationer

Med cirka 400 registrerade föreningar är Kiruna landets mest föreningstäta kommun, det finns ett rikt utbud av både idrott och kultur. Här finns förutom den kristna församlingen en del frireligiösa föreningar såsom Laestadianer, Jehovas vittnen och Frikyrkan. Kiruna har ännu ingen moské, de troende muslimerna samlas tillsammans i hemmet eller någon tillfällig lokal. I föreningsregistret kan du se vilka föreningar som finns.

Vad finns i närområdet

I Kiruna centralort finns gott om affärer inklusive två second hand-butiker och ett stort köpcentra. Eftersom det är högkonjunktur är det många affärskedjor som etablerar sig. Närheten till både Norge och Finland gör också att Kiruna är attraktivt.

All samhällsservice som Arbetsförmedlingen, Försäkringskassa och Skattekontor finns i naturligtvis i Kiruna, i Svappavaara finns grundskola, butik, post och fritidsgård och i Vittangi finns grundskola, bibliotek, butik, vårdcentral, post, Arbetsförmedlingen och fritidsgård.

Barnomsorg

Kiruna C har relativt lång kötid (ca 6 månader) till barnomsorg men för byarna Svappavaara och Vittangi är kötiden kortare. Barnomsorgen håller en hög pedagogisk standard med ett särskilt upplägg för nyanlända, vid behov tillsätts resurser för att de nyanlända barnen ska få det stöd de behöver. Mer information om barnomsorg och grundskolor hittar du på kommunens hemsida.

Grundskolor och gymnasieskolor

Grundskolor finns i Kiruna, Vittangi och Svappavaara. I Kiruna finns också språkcentrum med förberedelseklass för elever som saknar kunskaper i det svenska språket.

Utbildning inom gymnasieskolan bedrivs inom Lapplands kommunalförbund som innefattar Jokkmokk, Gällivare, Pajala och Kiruna. Lapplands Gymnasium bildades 2010 och har ett stort utbildningsutbud med hög kvalitet De fyra skolorna har cirka 20 gymnasieprogram. Vid skolorna finns nationella, individuella, specialutformade och riksrekryterande program samt gymnasiesärskolor på varje ort. De bedriver bland annat det populära Industritekniska programmet i samverkan med LKAB.

I Kiruna finns också privata alternativ i form av friskolor med olika inriktningar t.ex. Friluftsskola, Rymdgymnasium och ett praktiskt gymnasium med bland annat frisör och rörmokarutbildning.

Gymnasieeleverna från Svappavaara och Vittangi dagspendlar med skolbuss till Kiruna C, det gör även elever på SFI och samhällsorientering.

Utbildningsmöjligheter

Lapplands lärcentra arbetar med efterfrågestyrd utbildning för vuxna och det sker i en tät dialog med arbetslivet i regionen och samverkan med företag och organisationer i såväl planering som genomförande av utbildningar. Lärcentra anordnar utbildningar för vuxna på grund- och särvux, SFI, gymnasial- och yrkeshögskolenivå. De erbjuder bland annat omvårdnadsutbildning, lärlingsvux med yrkes-SFI anpassat för nya svenskar och flera utbildningar mot gruvindustrins behov. De samverkar också med Luleå tekniska universitet, Umeå universitet och andra utbildningsanordnare för att kunna erbjuda utbildningar av hög kvalitet och på olika nivåer.

Malmfältens Folkhögskola är ett annat alternativ för vuxnas lärande med en Allmän kurs och en invandrarlinje som erbjuder Svenska och Svenska alfabetisering.

Hälso- och sjukvård

Inom kommunen kan du ta del av ett flertal olika vårdformer. Här finns bland annat en vårdcentral för allmänna ärenden och tillgång till barnavård, mödravård och tandvård. På kommunens hemsida hittar du mer information om vart du kan vända dig med olika vårdärenden.

Tolkhjälp

Möjlighet till tolkhjälp finns vid alla myndighetskontakter. Tolk finns företrädesvis via telefon.

Kommunikationer

I Kiruna finns flyg, tåg och bussförbindelser. Det tar drygt en timme med flyg till Stockholm och tåget tar dig både mot norr och söder. Det finns bussförbindelser mellan byarna och ner mot kusten. Tidtabell finns till flyget och till tåget. Likaså till Länstrafiken och till de lokala bussarna.

Dessutom är datakommunikationen väl utbyggd med bredband i hela kommunen.

SJ

Arbete och företagande

Hela Norrbotten är idag en mycket expansiv region och Kiruna är inne i en stark högkonjunktur, flera nyanlända har den sista tiden fått arbete, främst inom teknik och vårdyrken, högkonjunkturen drar också med sig ett anställningsbehov inom serviceyrken, handel och omkringliggande tjänster.

Kiruna har världens största underjordsgruva och gruvnäringen är kommunens livsnerv. I över 100 år har järnmalmsbrytningen pågått i Kiruna utan att nämnvärt påverka stadens centrala delar. År 2004 presenterade gruvföretaget LKAB en prognos för hur sprickbildningen kommer att nå in i nuvarande centrum. Det blev startskottet för stadsomvandlingen. Gruvbrytningen är basen i Kirunas näringsliv och därför är Kiruna kommun beredd att flytta delar av staden då järnmalmens huvudådra går rakt under stadens centrum.

Under de närmaste åren kommer hotell, kulturhus, handelslokaler och bostäder att stå klara i den nya stadskärnan.

Dessutom öppnar LKAB i rask takt tre nya gruvor i Kiruna och Svappavaara under de kommande åren och sju utländska bolag, några mindre lokala bolag och privatpersoner bedriver prospektering och provborrning efter mineraler i Kiruna kommun.

Högkonjunkturen och stadsomvandlingen gör att intresset från andra branscher ökar och det sker flera nyetableringar inom handel och restaurangområdena. Även besöksnäringen ökar och det investeras inom turistnäringen i fjällen. Dessutom är det stora pensionsavgångar i kommunen inom främst vård, omsorg och skola. Den höga arbetslösheten har vänt och är lägst i landet.

Brist på arbetskraft finns redan i dag och behovet kommer att öka eftersom hela regionen har ett uppsving som leder till konkurrens om arbetskraften. För att klara arbetskraftsförsörjningen behövs en ökad inflyttning och arbetskraftsinvandring. Gruvbrytningen och de arbetstillfällen den erbjuder är dominerande i kommunen men kommunledningen har under lång tid stöttat utveckling av ytterligare tre "ben", rymd- och miljö- områdena där utbildning och forskning bedrivs i kommunen inom båda dessa områden (Esrange, IRV och Tarfala forskningsstation) och turism/upplevelseområdet där några större aktörer är etablerade (t.ex. Icehotel och ett antal fjällanläggningar). Turism och renskötsel är de stora näringarna i byarna.