Luleå

Senast uppdaterad: 13/12-2022

Luleå är residensstad i Norrbottens län som utgör nästan en fjärdedel av Sverige. Staden ligger vackert vid Norrbottens kust och är omgiven av vatten vilket är Luleås signum. Här finns närhet till storslagen natur och man får uppleva alla de fyra årstiderna med riktiga vintrar med mycket snö och soliga sommardagar.

Kommunens logotype

Kommunfakta

Folkmängd

78157

Storlek till ytan

4911 km²

Luleå har ett rikt frilufts- och kulturliv samt ett livskraftigt och varierande näringsliv. Här ligger även Skandinaviens nordligaste tekniska universitet med cirka 19 000 studerande samt Sunderby sjukhus som är länssjukhus för Norrbottens län.

Boende

I Luleå finns det många olika bostadsområden med villor, hyresrätter och bostadsrätter. Lulebo är kommunens bostadsföretag som förmedlar hyresrätter. 91 procent av Lulebos hyresgäster är nöjda med sitt boende. Lulebo kan erbjuda ett centralt boende men även ett boende för den som vill ha närhet till naturen. Man kan också välja att hyra bostad av privata fastighetsbolag. För nyanlända flyktingar hjälper kommunens flyktingmottagning till med att hitta lägenhet.

Vilka språkgrupper finns på orten?

Av 75 000 invånare i Luleå är ca 6 800 födda i ett annat land. De vanligaste språkgrupperna för personer med icke-nordisk bakgrund som bor i Luleå är arabiska, persiska, dari, thailändska, burmesiska, kinesiska, tigrinska och engelska för att nämna några.

Föreningar och organisationer

I Luleå finns ett stort föreningsliv med över 500 föreningar registrerade. De ägnar sig åt bland annat idrott, kultur, friluftsliv, vård och omsorg. Det finns ett antal kyrkor och religiösa samfund. I Luleå finns även föreningar och organisationer som vänder sig till invandrare, bland annat islamiska föreningen, Svensk-Burmesiska föreningen och ryska-svenska föreningen Sputnik för att nämna några.

Vad finns i närområdet

Att bo i Luleå är att ha mera att välja på. De korta avstånden mellan bostad, jobb, skola och fritidsaktiviteter gör livet enklare. Här finns allt i ett – naturupplevelser, sport, kultur och nöjen som till exempel affärer, restauranger, sporthallar/gym, biograf och Norrbottens teater. I Luleå finns även Kulturens hus som rymmer stadsbibliotek, konsthall, konsertsalar, café och restaurang. Luleå har ett rikt musikliv och många körer. Det finns stadsnära ädelfiske i Hertsöträsket, endast några kilometer från Luleå centrum samt flera skyddade naturområden alldeles i närheten av tätorten. Luleå är en shoppingstad med flera gallerior i centrum och handelsområdet Storheden strax utanför. I Luleå finns också flera olika secondhand-butiker som säljer begagnade möbler, teknik- och sportprylar, textilvaror, kläder, porslin och böcker. Luleå är även en sportstad med tre populära elitlag, Luleå Hockey, LF Basket och Northland Basket. Arcushallen är en av Sveriges största inomhusarenor för idrott, mässor med mera. Luleå har 15 sporthallar och 23 idrottsplatser, 4 badhus och 5 ishallar samt ridhus.

Arbetsförmedlingen, Skatteverket och Försäkringskassan ligger centralt, så gör även Socialtjänsten och integrationsavdelningens flyktingmottagning.

Barnomsorg

Luleå är barnfamiljens bästa val. Här finns allt nära, från förskola till universitet. I Luleå finns det förskola för barn 1-5 år och annan pedagogisk verksamhet som familjedaghem för barn 1-5 år, omsorg på obekväm arbetstid, öppna mötesplatser för dig som är hemma med ditt barn, fritidshem samt fristående förskolor. I Luleå kommuns förskolor finns avdelning anpassat för barn med behov av särskilt stöd, till exempel hörselnedsättning/dövhet, språkstörning samt flerfunktionshinder.

Grundskolor och gymnasieskolor

Luleå kommun vill att den närmaste skolan ska vara den bästa skolan! Det är kommunens vision att Luleå kommuns skolor är en lärmiljö där alla barn och studerande samt personal ges förutsättningar att lyckas.

Varje kommunal skola har ett geografiskt ansvarsområde och skolorna måste i första hand ge plats åt de barn som bor inom området. Ditt barn är alltså garanterad en plats i någon av de kommunala skolor som ligger nära bostaden. Den kommunala grundskolan är avgiftsfri.

I Luleå finns även kulturskolan och montessoriskolan samt friskolor som Norrskenet, Nya läroverket och Kvarnå friskola i Niemisel.

I Luleå kan du välja mellan att gå i Luleå Gymnasieby, som är kommunens egen gymnasieskola, eller i någon av de fristående gymnasieskolorna. Luleå Gymnasieskola finns centralt i campusområdet Luleå Gymnasieby, där det finns ca 2 300 elever och 280 personal, samlat i en kreativ och inspirerande utbildningsmiljö.

Luleå har även grund- och gymnasiesärskolor som finns i samma byggnader som grund- respektive gymnasieskolan.

Utbildningsmöjligheter

Det finns ett brett utbud och stora möjligheter för den som vill studera. Hos den kommunala vuxenutbildningen finns det möjlighet att läsa sfi och även få samhällsorientering för nyanlända. Här finns möjlighet att läsa på grundläggande och gymnasial nivå.

På vuxenutbildningen finns även möjlighet att studera YH - Yrkeshögskolans utbildningar som är på eftergymnasial nivå och alltid svarar mot ett verkligt behov på arbetsmarknaden. Det innebär att innehåll och inriktning på utbildningarna varierar och anpassas kontinuerligt.

Luleå kan erbjuda Särskild utbildning för vuxna. Utbildningen är en frivillig skolform för den som fyllt 20 år och har en utvecklingsstörning, autism eller som i vuxen ålder fått en hjärnskada.

I Luleå finns även Sunderby folkhögskola som har en allmän linje samt olika kurser. Vill du studera på universitet så finns möjligheten att söka till Luleå Tekniska Universitet som har närmare 19 000 studenter och vars verksamhet har sin tyngdpunkt inom det tekniska området. Universitetet har även omfattande lärarutbildning, ekonomutbildning och annan samhällsvetenskaplig utbildning samt utbildningar inom musik, dans, teater och media. Man bedriver också tillämpad forskning i nära samarbete med internationella och nationella företag.

Läs mer om vuxenutbildning i kommunen.

Hälso- och sjukvård

Luleå är en del av Region Norrbotten och idag finns nio hälsocentraler i kommunen. Hälsocentralen möter dig hela livet. När du som nyfödd vägs och mäts på barnavårdscentralen. När du får din första halsfluss, stukar foten eller får magkatarr. När du blir äldre och kanske behöver regelbundna provtagningar och mediciner. Läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster, och alla andra som är specialister på hela människan. På hälsocentralerna vill man ge den vård som behövs, när den behövs.

I Luleå finns Sunderby sjukhus som är kompetenscentrum för hela Norrbottens sjukvård. Sjukhuset är länssjukhus med specialistfunktioner men är också närsjukhus för den som bor i Luleå och Boden. Vid Sunderby sjukhus bedrivs både akut och planerad verksamhet inom alla specialistområden utom thorax- och neurokirurgi.

Förlossningsavdelningen är den största norr om Uppsala med drygt 1 900 födslar per år. Sjukhuset tar hand om nästan alla akuta operationer i länet.

Våren 2011 började Sunderby sjukhus ta emot läkarstuderande som genomför de tre sista åren av sin utbildning på sjukhuset. Sammanlagt 60 läkarkandidater, på olika nivåer, studerar samtidigt vid sjukhuset.

Tolkhjälp

Vid alla kontakter med myndigheter har du möjlighet till tolkhjälp om du inte talar eller förstår svenska. Det är den aktuella samhällsinstansen som beställer tolkhjälp. Du har även rätt till tolk om du är hörsel- eller talskadad. I Luleå finns en tolkförmedling tillgänglig för kommunens invånare. Tolkförmedlingen kan erbjuda kontakttolk på plats eller telefontolkning. Möjlighet till översättning av dokument och broschyrer finns också.

Kommunikationer

I Luleå är det nära till nästan allt. Centrum ligger 10 minuter från Luleå Airport som är Sveriges femte största flygplats med cirka 1 miljon resenärer per år och ett 15-tal dagliga förbindelser med Arlanda samt både regionalflyg och utrikescharter. Luleå har en väl utvecklad kollektivtrafik med både busstation och tågstation centralt belägna.

Luleå är även en bra gång- och cykelstad med 170 kilometer cykelvägar. Här finns också Sveriges nordligaste hamn där ca 600 fartyg anlöper varje år.

Arbete och företagande

Kommunen är med 6 500 medarbetare, en stor arbetsgivare som ansvarar för bland annat skolor, äldreomsorg, gator och parker. Största industrin är exempelvis SSAB tunnplåt och Ferruform. Andra stora arbetsgivare är Region Norrbotten och Coop Norrbotten. Naturligtvis finns det också en hel del företag med koppling till Luleå Tekniska Universitet, bland annat inom IT-sektorn. Luleå Science Park, nära universitetet är Norrlands största teknikby med ett 80-tal kunskapsföretag. Facebook valde Luleå på grund av hög teknisk kompetens, naturlig kyla och stabilt elnät. Datacentret på området Porsön blir det största i sitt slag i Europa.