Piteå

Senast uppdaterad: 13/12-2022

”Det är hit man kommer när man kommer hem”. Det är kommunens vision och något vi hoppas att nya medborgare ska känna när man kommer hit. Piteå är en mysig, trygg stad med närhet till skog och skärgården.

Kommunens logotype

Kommunfakta

Folkmängd

42307

Storlek till ytan

4640 km²

Här finns ett rikt utbud av musik, evenemang och fritidsaktiviteter. Här finns flera stora industrier, en rik besöksnäring samt små och medelstora företag inom många branscher.

Boende

I Piteå erbjuds ett varierat boende. Här finns områden med villor, lägenheter och radhus som man kan köpa samt lägenheter att hyra. Pitebo är kommunens bostadsföretag som förmedlar lägenheter att hyra. Det finns också ett flertal privata fastighetsbolag. Kommunens flyktingmottagning hjälper nyanlända flyktingar att hitta lägenhet. Mer om boende på Piteå kommuns webb.

Vilka språkgrupper finns på orten?

De största språkgrupperna för utlandsfödda i Piteå är arabiska, persiska, dari, somaliska och tigrinska.

Föreningar och organisationer

I Piteå finns över 300 föreningar, främst inom idrott och kultur. Här finns också lokala föreningar för personer med utländsk bakgrund, bland annat islamiska föreningen och somaliska föreningen. Du hittar alla aktiva föreningar i Piteå kommuns föreningsregister.

Svenska kyrkan i Piteå erbjuder läxhjälp och arrangerar ibland internationella fester med mat och dryck, i samarbete med kommunen och andra aktörer. Här finns också en lokal Röda Korset-förening.

Vad finns i närområdet

I Piteås stadskärna är det nära till det mesta. Här finns två gallerior, butiker, caféer och restauranger. Även Försäkringskassan, Skatteverket och Flyktingmottagningen ligger centralt. Arbetsförmedlingen, bibliotek och stadshuset finns inom gångavstånd. Utanför stadskärnan finns flera butiker som säljer begagnade kläder, möbler, husgeråd, sportutrustning och mycket annat till ett bra pris: Repris återanvändningsmarknad, Röda korsets Kupan samt Second Chance.

​​Studio Acusticum är en modern arena för musik och ligger i direkt anslutning till musikhögskolan. Här finns ett flertal idrottsanläggningar och sporthallar för både sommar- och vinteraktiviteter. Sportstaden Piteå visar upp sig på elitnivå i flera sporter; längdskidor, ridsport, fotboll (dam) samt hockey (dam).

Närheten till vatten och skärgård är uppskattat året runt. På sommaren är badstränderna välbesökta, bland annat Piteå havsbad som är en stor och välkänd turistanläggning. Under vintern åker piteborna skridskor, skidor och skoter på isen.

Barnomsorg

I Piteå finns kommunala förskolor, fristående förskolor samt en förskola som drivs som föräldrakooperativ. Några är profilerade mot Reggio Emilia och Montessori, en förskola har fokus på friluftsliv och utevistelse. Du ansöker om plats hos Utbildningsförvaltningen. Läs mer om förskolor i Piteå på kommunens hemsida.

I Piteå finns också öppna förskolor dit föräldrar med små barn kan komma för att träffa andra föräldrar med barn, Familjens hus, som drivs av kommunen samt ett flertal samlingsplatser i byarnas församlingsgårdar som drivs Svenska kyrkan.

Grundskolor och gymnasieskolor

I Piteå finns det cirka 30 grundskolor. Särskilda profileringar finns på Christinaskolan som har Svenska Balettskolans utbildning från skolår 4 samt musiklasser för skolår 7-9, i Öjebyn finns hörselklasser för samtliga årskurser och Norrmalmskolan erbjuder Montessoriverksamhet för tidigare skolår.

Här finns två gymnasieskolor. Strömbackaskolan erbjuder många nationella program och introduktionsprogram. Här finns också program med nationellt intag – dans och industrimontör. Grans naturbruksskola erbjuder gymnasieutbildning med inriktningarna lantbruk och djur samt introduktionsprogram.

I Piteå finns också grundsärskola och träningsskola, Rönnskolan, i centrala Piteå samt gymnasiesärskola och verksamhetsträning på Strömbackaskolan.

Utbildningsmöjligheter

Vuxenutbildningen erbjuder grundskolekurser, gymnasiekurser, särskild vuxenutbildning, olika former av yrkesutbildningar och svenska för invandrare (sfi). Via studie- och yrkesvägledningen på Vägledningscentrum får du all hjälp du behöver kring yrkesvalet och vuxenstudier i alla nivåer, även universitet, högskola, yrkeshögskolan och folkhögskolor.

I Piteå finns även Framnäs folkhögskola samt Musikhögskolan, en del av Luleå tekniska universitet, där ett flertal utbildningar och kurser erbjuds – främst inom musik, kommunikation och media. Luleå tekniska universitet finns inom pendlingsavstång, med goda bussförbindelser.

Alla nyanlända till Sverige erbjuds Samhällsorientering om hur Sverige fungerar. Detta organiseras via Flyktingmottagningen.

Läs mer om vuxenutbildning i kommunen.

Hälso- och sjukvård

I Piteå finns ett sjukhus, Piteå älvdals sjukhus med ett flertal vårdavdelningar och akutmottagning. I kommunen finns fem hälsocentraler​ som drivs av regionen samt en som drivs i privat regi. På flera av dem finns mödravårdscentral, barnavårdscentral och sjukgymnaster.

I kommunen finns fem allmäntandvårdskliniker, en specialistklinik för tandreglering och ett tandtekniskt laboratorium. Här finns också specialisttandvård.

Tolkhjälp

Om du inte kan tala och förstå svenska kan du få tolk för dina kontakter med myndigheter eller vårdinrättningar. Det är respektive myndighet/inrättning som ansvarar för detta.

Kommunikationer

Busstrafiken i Piteå sköts av Citybuss. Alla linjer passerar centrum. Länstrafiken sköter linjerna som går ut till byarna samt grannkommunerna. Länstrafikens bussar går från busstationen.

Närmaste tågstation finns i Älvsbyn och Luleå, tågtider hittar du på sj.se. Luleå Airport är närmaste flygplats med många dagliga avgångar till Stockholm och andra destinationer.

Läs mer om kollektivtrafiken i kommunen.

Arbete och företagande

I Piteå finns nästan 3 800 företag. Här finns två stora pappersindustrier, flera sågverk, en stark verkstadsbransch samt en växande tjänstesektor. Andra branscher som är i ständig utveckling är förnybar energi, besöksnäring samt kreativa och kulturella näringar.

Piteå kommun är största arbetsgivaren med ca 3 500 medarbetare.

Piteå kommun driver också Piteå företagarcentrum, där personer som vill starta eget företag får stöd och hjälp.