Örebro län

Senast uppdaterad: 13/12-2022

Örebro län ligger i hjärtat av Sverige. I länets tolv kommuner bor sammanlagt 285 000 invånare. Den största staden är Örebro. Under århundraden har länet varit en viktig mötesplats för människor. Här är avstånden små och det finns bra kommunikationer, bra utbildningsmöjligheter och en bred arbetsmarknad.

Map of Sweden Created with Highcharts 10.2.1

Kommuner i Örebro län

Välj den kommun i Örebro län som du vill läsa mer om nedan.

Bostadssituation

På vissa ställen är det ont om lediga lägenheter och svårt att få bostad. På mindre orter är det ofta lättare. Det kan vara en fördel att bo i en mindre kommun där det är tydligare hur samhället fungerar. Många bor på en ort och arbetar i en annan. Pendlingsavstånden är relativt korta och det finns buss- eller tågtrafik i och mellan de större orterna i länet. På länstrafikens webbplats kan du få en överblick över möjligheten att resa med buss.

Näringsliv och arbetsgivare

Det finns många olika yrken och arbetsgivare i länet. Här finns tillverkningsindustri och högteknologisk forskning, en stor tjänstesektor och jobb inom vård- och omsorg. Några av de största privata arbetsgivarna är Atlas Copco Rock Drills AB som tillverkar maskiner och utrustning för gruvor och bussföretaget Nobina Sverige AB.

Inom den offentliga sektorn är Örebro kommun och Region Örebro län de största arbetsgivarna. För dig som vill starta egen verksamhet finns stöd att få hos Almi Mälardalen och IFS Rådgivning – för entreprenörer med utländsk bakgrund.

Länkar till andra webbplatser

Föreningar och organisationer – det civila samhället

Föreningslivet, studieförbunden, kyrkor och trossamfund är viktiga för integration – både för vuxna och för barn. I länet finns ett engagemang och många mötesplatser för nyanlända där man på olika sätt kan lära mer om det svenska samhället och lära sig svenska. Exempelvis finns det på många platser läxhjälp för barn som inte har svenska som modersmål.

Skolor och utbildning

I länet finns mycket bra förutsättningar till högre utbildning. Örebro universitet är ett av Sveriges stora universitet med cirka 17 000 studenter och 1 200 anställda. Universitetet har utbildning och forskning inom psykologi, humaniora, juridik, samhällsvetenskap, naturvetenskap, teknik, vård, medicin, undervisning, musik och idrott. Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan är också en del av universitetets verksamhet. Det finns också flera folkhögskolor och yrkeshögskoleutbildningar. Ytterligare en mötesplats är de lärcentra som finns.

Länkar till andra webbplatser

Sjukvård

Region Örebro län har vårdcentraler i alla länets kommuner. I länet finns tre sjukhus, i Örebro, i Karlskoga och i Lindesberg. Universitetssjukhuset i Örebro är ett av landets åtta universitetssjukhus. Regionen jobbar också för att förebygga sjukdomar och främja folkhälsan.

Kultur och fritid

Det finns ett rikt kulturliv och stora möjligheter till sport- och fritidsaktiviteter i alla länets kommuner. Biblioteken fungerar ofta som en samlingsplats där det också finns möjligheter att läsa böcker och tidskrifter på olika språk. I Sverige har olika kultur- och idrottsföreningar stor betydelse för att skapa kontakt mellan människor av olika bakgrund. Många föräldrar engagerar sig i de föreningar som organiserar barnens fritidsaktiviteter.

Här hittar du idrottsföreningar och studieförbund. De är också en del av det civila samhällets arbete för integration och möten mellan människor. Andra verksamheter drivs av invandrarnas organisationer, Röda Korset, Svenska kyrkan och moskén i Örebro.

Länkar till andra webbplatser