Kumla

Senast uppdaterad: 13/12-2022

Kumla är en kommun som utvecklas framåt, på många sätt. Vår befolkning ökar, vi är nytänkande och vi växer genom nybyggnation. Här finns god och genomtänkt verksamhet från de första stegen till vuxenvärlden. Skola och fritid, kultur och natur, för kropp och hjärna. Vi satsar mycket på vardagsmiljön. Allt för att du, liksom vi, ska trivas i Kumla!

Kommunens logotype

Kommunfakta

Folkmängd

21738

Storlek till ytan

205 km²

Boende

Kumla kommun växer för varje år, därför byggs det mycket nytt för att se till att det finns bra bostäder – såväl småhus som lägenheter i flerfamiljshus.

Som boende i Kumla ska du inte bara trivas med din bostad utan även med din närmiljö, med allt som finns omkring. Oavsett om du bor i villa, radhus eller lägenhet har du nära till grönområden, natur, service, fritidsaktiviteter, kultur och arbetsplatser. Mer information finns att läsa på vår hemsida.

I Kumla finns en mängd förmedlare av bostäder. En lista över dem finns på vår hemsida.

Vilka språkgrupper finns på orten?

I Kumla kommun bor människor från skilda delar av världen och här finns över 70 nationaliteter representerade.

Föreningar och organisationer

Kumla kommun har ett rikt och brett föreningsliv som engagerar många människor. Här hittar du allt från idrottsföreningar till hembygdsföreningar.

Vad finns i närområdet

Kumla kommun är en relativt liten kommun till ytan men det innebär också att det är nära till det mesta. Kumla är centralort i kommunen och här finns bland annat ett fint bibliotek, affärer, banker, frisörer, kyrkor, apotek, vårdcentral, badhus, ishall, lekparker och mycket mer.

Skatteverket, Försäkringskassan och Migrationsverket finns i Örebro. Arbetsförmedlingen finns i Kumla.

Barnomsorg

Kumla kommun arbetar utifrån utgångspunkten att barn och ungdomar är vår framtid.

Förskolor är till för barn i åldern 1-5 år som har behov av omsorg. Mer information om våra förskolor finns att läsa på vår hemsida. Där kan du också ansöka om plats för ditt barn i förskolan.

Grundskolor och gymnasieskolor

Grundskolan är obligatorisk och består av nio läsår. När det är dags att börja skolan har vi 13 grundskolor, från förskoleklass till årskurs 9.

De elever som är nyanlända i Sverige börjar normalt sin skolgång i en introduktionsklass. Där får de grundläggande kunskaper i svenska, och deras skolbakgrund kartläggs. Efter kartläggningen görs en individuell planering inför den fortsatta skolgången. Introduktionsklasser finns på Malmens skola; för elever i skolåren 2-5, på Kumlaby skola; för elever i skolåren 6-9, och på John Norlandergymnasiet för gymnasieelever. Mer information finns att läsa på vår hemsida.

I Kumla finns en gymnasieskola, John Norlandergymnasiet, som erbjuder både teoretiska och praktiska utbildningar.

Utbildningsmöjligheter

Inom den kommunala vuxenutbildningen i Kumla kommun kan du läsa kurser på grundläggande nivå och gymnasienivå, yrkesutbildningar på gymnasienivå för vuxna, utbildning i svenska för invandrare (sfi) och särskild utbildning för vuxna.

Hälso- och sjukvård

I tätorten Kumla finns två vårdcentraler. Barnmorskemottagning, barnavårdcentral, elevhälsa, öppen förskola samt olika former av föräldrastöd finns att få hos Familjens Hus.

Tolkhjälp

Kumla kommun anlitar vid behov Tolk- och översättarservice som utgår från Örebro.

Kommunikationer

Länstrafiken i Örebro sköter om kollektivtrafiken i Kumla. I centrala Kumla finns vårt resecentrum, hit är det lätt att ta sig både med tåg och med buss.

Arbete och företagande

I Kumla finns en mängd företag, i olika storlek, och du hittar dem i kommunens företagsregister.

Kumla är en expansiv kommun med stark befolkningsutveckling, nyföretagande och tillväxt i befintliga företag. Vi har ett erkänt bra företagsklimat och har över tid det bästa näringslivsklimatet i Örebro län.