Hallsberg

Senast uppdaterad: 13/12-2022

Hallsbergs kommun ligger i Sydnärke, på gränsen mellan slätt och skog. Över hela kommunen finns idrottsanläggningar, härliga marker för bär- och svampplockning, skogsbackar och stränder som lockar till besök med fikakorg och fiskespön i bagaget.

Kommunens logotype

Kommunfakta

Folkmängd

15932

Storlek till ytan

670 km²

Förenings- och kulturlivet erbjuder allt ifrån jazz i världsklass till studiecirklar i alla tänkbara ämnen via stora handbolls- och fotbollsturneringar och väggmålningar av Carl Larsson.

Boende

Att trivas med sin bostad är viktigt för livskvalitet. Är du på väg att flytta till Hallsberg eller letar efter en ny bostad? På Hallsbergs kommuns hemsida finns samlad information för dig som söker bostad.

Den största förvaltaren och förmedlaren av hyreslägenheter i Hallsberg är det kommunala bostadsbolaget Hallbo. Vill du ställa dig i bostadskö eller hitta mer information om deras fastigheter finner du detta på Hallbos hemsida.

Vilka språkgrupper finns på orten?

I kommunen bor människor från skilda delar av världen. Exempel på språk som talas är arabiska, dari, persiska, somaliska, ryska, tigrinja, thai, karen, burmesiska, finska och engelska.

Föreningar och organisationer

I Hallsbergs kommun finns cirka 120 föreningar som bedriver olika verksamheter. Här hittar du allt från idrottsföreningar till hembygdsföreningar och kulturföreningar.

Vad finns i närområdet

Hallsbergs kommun är en vidsträckt kommun med Hallsberg som största tätort. Övriga tätorter är Hjortkvarn, Pålsboda, Sköllersta, Östansjö och Vretstorp. I dessa mindre tätorter finns det livsmedelsaffär, skola- och barnomsorg, ett rikt föreningsliv, naturskön miljö och goda pendlingsmöjligheter.

Skatteverket, Försäkringskassan och Migrationsverket finns närmast i Örebro. Arbetsförmedlingen finns i Hallsberg.

Barnomsorg

Förskoleverksamhet och fritidshem tillhandahålls för barn från 1 års ålder till och med vårterminen det år då barnet fyller 13 år. Det är hemkommunen som ansvarar för att barn som är bosatta i Sverige erbjuds dessa omsorgsformer. Det ska vara roligt, tryggt och lärorikt för alla barn som finns i våra verksamheter. Barnen får leka, skapa och utforska på egen hand, i grupp och med hjälp av vuxna. Läs mer om barnomsorg på Hallsbergs hemsida.

Grundskolor och gymnasieskolor

Grundskolan är obligatorisk och består av nio läsår. Varje läsår är indelat i två terminer, en höst- och en vårtermin. Innan eleverna börjar grundskolan finns förskoleklass som är en frivillig skolform för sexåringar.

I Hallsberg finns sammanlagt sju grundskolor. Här går allt som allt cirka 1500 elever. Förskoleklass och fritidshem finns på alla skolor förutom på Transtenskolan som är en årskurs 7-9 skola. Läs mer om grundskolan i Hallsberg.

Gymnasieskolan i Hallsbergs kommun heter Alléskolan och drivs av Sydnärkes utbildningsförbund.

Utbildningsmöjligheter

Är du vuxen och vill studera i Hallsberg? Det finns goda möjligheter för studier inom Hallsbergs kommun.

Vuxenutbildningen inom Sydnärkes utbildningsförbund erbjuder ett antal studiemöjligheter för vuxna. Läs mer på Sydnärkes utbildningsförbunds hemsida.

Hälso- och sjukvård

I Hallsbergs kommun finns det flera vårdcentraler. Här finns Hallsbergs vårdcentral och Pålsboda vårdcentral.

Tolkhjälp

Hallsbergs kommun anlitar vid behov Tolk- och översättarservice som utgår ifrån Örebro.

Kommunikationer

Hallsbergs kommun är en knutpunkt för vägar och järnvägar. Till Hallsbergs kommun tar man sig enkelt med tåg, bil eller buss. I Hallsberg möts järnvägarna från alla väderstreck. I kommunen finns dessutom E 20 och riksvägarna 50, 51 och 52. Därtill kommer en rad mindre vägar, varav många är underbara färdvägar med antingen bil eller cykel.

På sj kan du hitta information om staten järnvägar och boka din tågresa.

Länstrafiken ansvarar för kollektivtrafiken i Örebro län.

SJ

Arbete och företagande

I Hallsbergs kommun råder ett bra företagsklimat som bygger på ett utvecklat samarbete mellan alla aktörer inom näringslivet. I kommunen finns cirka 1 200 företag varav många är duktiga småföretagare. Här finns industrier med hög teknisk kompetens och kvalitet.

Hallsberg ligger där Västra stambanan, Mälarbanan och Svealandsbanan möts och har sällsynt goda kommunikationer och natursköna omgivningar. Närheten till utbildningscentra och olika kulturaktiviteter gör kommunens läge mycket attraktivt. Läs mer om Hallsbergs näringslivsarbete.