Ljusnarsberg

Senast uppdaterad: 13/12-2022

Ljusnarsbergs kommun ligger i Bergslagen med vacker natur som ger möjlighet till ren luft och många olika naturupplevelser. Här har vi möjlighet till en hög livskvalitet med boende i tätorten eller på landsbygden. I kommunen finns ett par stora företag som utvecklas och hela kommunen har en stark framtidstro.

Kommunens logotype

Kommunfakta

Folkmängd

4738

Storlek till ytan

631 km²

Boende

I Ljusnarbergs kommun finns flera mindre lediga lägenheter i tätorten eller på landsbygden. Det finns ett 10-tal olika fastighetsägare. Mer information finns på kommunens hemsida.

Vilka språkgrupper finns på orten?

Integration Bergsgården har tagit emot flyktingar från följande länder: Iran, Irak, Afghanistan, Syrien, Libanon, Eritrea, Somalia, Etiopien, Sudan, Marocko och Liberia. Våra nyanlända i kommunen talar följande språk: arabiska, engelska, somaliska, amhariska, tigrinska, spanska, franska, persiska och dari.

Föreningar och organisationer

I Ljusnarsbergs kommun finns flera idrottsföreningar varav fotbollen är störst.

ABF har samhällsinformation och svenska för invandrare till asylsökanden och de som väntar på kommunplacering.

Röda korset har olika aktiviteter för asylsökande och kommunplacerade varje vecka.

Svenska kyrkan har också varit behjälplig med svenska för invandrare.

Vad finns i närområdet

I Kopparberg finns ett litet centrum med torghandel. Biblioteket har internet, böcker och tidningar på olika språk. Affärer, banker och flera secondhand-butiker ligger utefter huvudgatan. Socialkontor, Integration Bergsgården, apotek, turistbyrå m.m. finns inom gångavstånd. Arbetsförmedling och försäkringskassa finns i Lindesberg.

Gillersklack är en stor fritidsanläggning med inomhusbad, spa-avdelning, elljusspår och skidanläggning. I centrum finns också en bowlinghall.

Barnomsorg

Kommunikation, Glädje och Samarbete är ledord för en lösningsinriktad pedagogik där barnens alla skiftande uttryckssätt och förmågor provas och tas tillvara i ett relationellt demokratiskt och optimistiskt lärande. Våra förskolor och skolor är små och erbjuder en utvecklande pedagogisk miljö med behörig personal.

Grundskolor och gymnasieskolor

Ett livslångt lärande präglar vårt synsätt från det att barnet erhåller sin plats inom förskolan till och med vuxenutbildningen. Våra skolor är små och erbjuder en utvecklande pedagogisk miljö med behörig personal.

Våra gymnasieelever pendlar med buss eller tåg till Lindeskolans gymnasium i Lindesberg. Lindeskolan erbjuder en mängd olika program.

Utbildningsmöjligheter

På komvux i Kopparberg kan du få undervisning i sfi (svenska för invandrare). Ljusnarsbergs kommun har en integrationssamordnare som ansvarar för arbetet med att organisera och samordna mottagandet. Många kurser och program kan också läsas på distans.

Kurs i samhällsorientering ges i samverkan med alla kommuner i Örebro län. Detta ger alla oavsett språk möjlighet att få samhällsorientering på sitt hemspråk. Informationen genomförs på olika platser i länet beroende på språk och antal deltagare.

Hälso- och sjukvård

Kopparbergs vårdcentral tillhandahåller distriktläkarmottagning, mödravårdscentral (MVC), barnavårdscentral (BVC) och folktandvård.

Asyl- och integrationshälsan i Lindesberg tillhandahåller akut vård till asylsökanden och MVC och BVC.

Vid akuta ärenden hänvisas till Lindesbergs Lasarett.

Tolkhjälp

Ljusnarsberg kommun använder tolkservice i Ludvika eller Borlänge vid behov. Integration Bergsgården Kopparberg har tillgång till 10 olika språk.

Kommunikationer

Tågkompaniet och Tåg i Bergslagen trafikerar järnvägen förbi Kopparberg. Länstrafiken har bussförbindelse med Lindesberg och Örebro, Ludvika och Borlänge. Tåg och buss till Lindesberg tar ca 30 min och till Örebro ca 1 timme, till Ludvika ca 20 min och Borlänge ca 1 timme. Buss eller tåg går varje timme.

Arbete och företagande

Kopparbergs bryggeri, Ljusnarsbergs kommun och Ahlstrom är de tre största arbetsgivarna i kommunen. ABB har en stor industri i Ludvika och Grängesbergs bryggeri finns inom 25 km.

Ahlstrom söker industriarbetare med jämna mellanrum liksom Kopparbergs bryggeri som är i behov av lagerarbetare och dataingenjörer m.m. Vårdcentralen söker allmänläkare och sjuksköterskor. Kommunen söker förskollärare, sjuksköterskor och undersköterskor.