Örebro

Senast uppdaterad: 13/12-2022

Örebro är Sveriges sjunde största kommun. Själva staden Örebro är drygt 700 år gammal. Slottet började byggas redan på 1200-talet. 70 procent av Sveriges befolkning bor inom en radie av 30 mil från Örebro och Örebro Airport har flyg till Sverige och övriga Europa. Med tåg tar du dig lätt till andra orter överallt i Sverige.

Kommunens logotype

Kommunfakta

Folkmängd

155774

Storlek till ytan

1621 km²

Boende

ÖBO är kommunens eget bostadsbolag och på deras hemsida hittar du mycket information om dem och deras bostäder. Andra bostadbolag hittar du på Örebro kommuns hemsida.

Vilka språkgrupper finns på orten?

I Örebro bor invånare från cirka 165 olika länder och de flesta språkgrupper är representerade. På kommunens Servicecenter finns möjlighet till personlig information om all service i kommunen på 15 språk. Persiska, azeriska, dari, kurdiska, arabiska, turkiska, persiska, bosniska, serbiska, kroatiska, somaliska, italienska, finska, litauiska, teckenspråk, spanska och japanska.

Föreningar och organisationer

I Örebro kommun finns många föreningar och aktiviteter inom olika områden som kultur, idrott, friluftsliv och andra intresseföreningar. ​​Du hittar information om de flesta föreningar på kommunens hemsida.

Vad finns i närområdet

Örebro är centralort i ett område med många mindre orter med goda bussförbindelser. I själva centrum finns samhällsservice som arbetsförmedling, försäkringskassa, bibliotek, skattekontor m.m. Mer information om allt detta finns på kommunens hemsida. Strax utanför stadskärnan finns ett stort köpcenter med många butiker, caféer och bland annat ett IKEA-varuhus.

Barnomsorg

Alla barn mellan 1–5 år har rätt till förskola eller familjedaghem när du arbetar eller studerar. Örebro kommun erbjuder barnomsorg för ditt barn​, från 1 års ålder till och med vårterminen då barnet fyller 13 år.

Familjecentraler är mötesplatser för föräldrar och barn och de finns i de flesta stora bostadsområdena. Här kan man leka tillsammans, träffa andra familjer, få stöd och delta i gruppaktiviteter. På familjecentralerna finns pedagoger, kuratorer, barnsjuksköterskor och barnmorskor. Verksamheten är öppen för alla och man behöver inte anmäla sig. ​

Grundskolor och gymnasieskolor

Perrongen är en gemensam ingång till skolan och barnomsorgen för nyanlända barn. Där får du och ditt barn information om den svenska skolan och barnet förbereds inför skolstarten.

Det finns många grundskolor i Örebro kommun, på kommunens hemsida hittar du mer information om dem och var de ligger. Örebro kommun har också 17 gymnasieskolor.

Utbildningsmöjligheter

I Örebro finns ett brett utbud av utbildningar för vuxna. På Öre​bro kommuns hemsida​ finns samlad information om sfi, vår kommunala vuxenutbildning och om andra utbildningar för vuxna, som till exempel universitetsstudier. För information, vägledning och ansökan till utbildningar för vuxna vänder du dig till Vägledningscenter​.

Det finns också många olika möjligheter till utbildningar i Örebro. Cityakademin är Örebros lärcentrum och finns i samma lokaler som Stadsbiblioteket. Här samarbetar Örebro kommun bland annat med Örebro universitet, folkbildningen, fackföreningar, näringsliv och arbetsförmedlingen. En av Cityakademins huvuduppgifter är att driva de lokala och regionala behoven av utbildning och kompetensutveckling i samverkan med näringsliv. Läs mer om utbildningsmöjligheter på Örebro Universitet och på folkhögskolor i kommunen.

Läs mer om vuxenutbildning i kommunen.

Hälso- och sjukvård

I Örebro län finns ett trettiotal vårdcentraler. De flesta drivs av Region Örebro län, men det finns även några som drivs av privata vårdgivare på uppdrag av regionen. Vårdcentralerna är basen i länets sjukvård och det är hit du ska vända dig i första hand vid sjukdom eller om du har frågor kring din hälsa. Där finns även mödra- och barnavårdscentraler.

I Örebro finns ett universitetssjukhus med akut- och specialistmottagningar.

Kommunen ansvarar för hälso- och sjukvård​ som omfattar hemsjukvård, rehabilitering och hjälpmedel till personer i vård- och omsorgsboenden, boende med särskild service, i dagverksamhet, i servicebostad, personlig assistans och dig som får hjälp via socialpsykiatrin.

Region Örebro län ansvarar för tandvården, men det finns också privata alternativ.

Tolkhjälp

Vid behov anlitar Örebro kommun tolkar, både för talat språk och för teckentolkning för döva och hörselskadade. Mer information finns på Servicecenter​.

Kommunikationer

Örebro har bra kommunikationer. Det är lätt att ta sig till och från staden. Likaså är det lätta att ta sig mellan olika stadsdelar och även närliggande orter med buss. Örebro är en cykelstad och det finns 215 kilometer cykelvägar i tätorten.

Arbete och företagande

Örebro kommun är den största arbetsgivaren i regionen och har cirka 11 000 anställda. Andra stora arbetsgivare inom offentlig sektor är Region Örebro län och Örebro universitet. Några av de största arbetsgivarna inom den privata sektorn är: Atlas Copco Rock Drills AB, Nobina Sverige AB, EuroMaint Rail AB och DHL Express AB.

På kommunens hemsida finns information både för dig som är intresserad av att starta ett företag och för dig som redan driver ett företag.