Östergötlands län

Senast uppdaterad: 13/12-2022

Östergötland är Sveriges fjärde största län med 428 379 invånare (2011). Här finns landsbygd och storstad, skärgård och skogsbygd samt ett variationsrikt kultur- och näringsliv. Totalt finns det tretton kommuner i länet.

Map of Sweden Created with Highcharts 10.2.1

Kommuner i Östergötlands län

Välj den kommun i Östergötlands län som du vill läsa mer om nedan.

Bostadssituation

I Östgötakommunerna har man i dagsläget en bostadsbrist i nästan hälften av centralorterna. En jämförelse mellan antalet nybyggda lägenheter och förändringen i antalet invånare, visar att befolkningen ökat mer än antalet nybyggda bostäder i länet. I Östergötland börjar vi nu kunna se att bostadsbrist utvecklas på orter där man tidigare har haft balans på bostadsmarknaden.

Näringsliv och arbetsgivare

Den största arbetsgivaren är regionen med cirka 11 000 anställda, följt av Norrköpings kommun med cirka 8 700 anställda och Linköpings kommun med cirka 6 800 anställda. De största privata arbetsgivarna i länet är Saab Aerospace i Linköping, Siemens Industries i Finspång, Bt products i Mjölby.

Föreningar och organisationer – det civila samhället

Länsstyrelsen Östergötland har i sitt integrationsuppdrag en samordnande och koordinerande roll gentemot länets tretton kommuner avseende flyktingmottagning och uppföljning. Det pågår ett aktivt samarbete i länet mellan myndigheter, länets kommuner, företag och ideella organisationer för att skapa bra förutsättningar i samhället för länets medborgare, både för privatpersoner och företagare, såväl som nyanlända.

Skolor och utbildning

Linköpings universitet (LiU) är ett av Sveriges större lärosäten. Vid LiU finns ungefär 27 000 studenter och antalet anställda är cirka 3 900. LiU:s campus finns i Linköping och Norrköping och universitetet är en viktig motor för regionens utveckling. LiU hör till de universitet i Sverige som erbjuder flest professionsutbildningar som till exempel till läkare, lärare, civilingenjör och civilekonom. Genom sina internationella kontakter bedrivs en omfattande verksamhet med utbytesstudenter.

I Östergötland har vi en webbplats speciellt för dig som är ny i Sverige och bor i Östergötlands län. Webbplatsen ska fungera som en guide för dig som vill veta hur det svenska samhället fungerar och vart du kan vända dig med dina frågor.

Länkar till andra webbplatser

Sjukvård

I länet finns tre sjukhus, Universitetssjukhuset i Linköping, Vrinnevisjukhuset i Norrköping samt Lasarettet i Motala. Universitetssjukhuset i Linköping har 600 vårdplatser och de drygt 5 000 medarbetarna tar varje år emot över 40 000 patientbesök från hela sydöstra Sverige. Vrinnevisjukhuset i Norrköping, med drygt 300 vårdplatser och cirka 2 200 medarbetare är ett akutsjukhus med bred verksamhet. Lasarettet i Motala har drygt 100 vårdplatser och cirka 1 100 medarbetare.

Länkar till andra webbplatser

Kultur och fritid

Östergötland erbjuder ett levande och spännande utbud av kvalitetskultur. Teater, musik, dans, utställningar, bibliotek, film, festivaler till ett stort antal kulturskapare i alla genrer.
Sverige har ett starkt föreningsliv. Föreningar är organisationer som drivs av medlemmarna. Bland föreningarna finns idrottsklubbar, kulturföreningar och arbetsföreningar. Det finns också många föreningar där du kan träffa människor från olika delar av världen. Några av föreningarna kan du hitta via Immigrantinstitutet.