Åtvidaberg

Senast uppdaterad: 13/12-2022

Åtvidaberg har ett lyckat läge mellan kust och storstad, med vacker natur, sjöar, bad och ett rikt djur- och friluftsliv. Åtvidaberg har även en intressant bruks-, industri- och fotbollshistoria.

Kommunens logotype

Kommunfakta

Folkmängd

11503

Storlek till ytan

780 km²

Boende

Kontakta kommunens integrationssamordnare som nås via kommunens växel.

Telefonnummer: 0120-830 00

Vilka språkgrupper finns på orten?

Orten har avtal med länsstyrelsen om att ta emot 20 st nyanlända per år, som talar olika språk. Språkgrupper varierar på grund av in- och utflyttning. Kontakta kommunens integrationssamordnare för aktuell information om aktuella språkgrupper.

Föreningar och organisationer

Finns inte på orten utan i närliggande större städer.

Vad finns i närområdet

I Åtvidaberg, centralorten, finns livsmedelsaffärer, småbutiker, bibliotek, arbetsförmedling, second hand, förskola, grund- och gymnasieskola, post i butik, större klädbutik i närliggande ort.

Barnomsorg

Förskolor finns i Åtvidaberg och orterna Grebo, Björsäter och Falerum. Kötiden är cirka fyra månader. Mer information om barnomsorg kan ges av kommunens integrationssamordnare.

Grundskolor och gymnasieskolor

Grundskolor finns i centralorten Åtvidaberg, samt orterna Grebo och Björsäter. I Åtvidaberg finns Åtvidabergs gymnasieskola där de vanligaste gymnasieprogrammen finns.

Utbildningsmöjligheter

Vuxenutbildning finns i Åtvidaberg där bedrivs även sfi-undervisning och svenska som andraspråk.

Hälso- och sjukvård

I Åtvidaberg finns vårdcentral, mödravård, barnavårdscentral och folktandvård.

Tolkhjälp

Möjlighet till tolkhjälp finns vid alla myndighetskontakter. Tolk finns företrädesvis via telefon.

Kommunikationer

I Åtvidaberg finns buss- och tågförbindelser. Det finns bussförbindelser mellan Åtvidaberg och Linköping. Tågförbindelse finns mellan Åtvidaberg och Linköping samt mellan Åtvidaberg och Västervik.

Tidtabeller, reseplanerare med mera hos hittar du på Östgötatrafiken.

Arbete och företagande

De flesta större arbetsgivare finns i närliggande kommun, Linköpings kommun. I Åtvidaberg finns många småföretagare. Arbetslösheten i Åtvidaberg ligger ungefär på samma nivå som övriga medelstora orter i Sverige.