Linköping

Senast uppdaterad: 13/12-2022

Linköping är Sveriges 5:e största kommun och är en av Sveriges snabbast växande kommuner med 150 000 invånare. Högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet och en livlig handel kännetecknar staden.

Kommunens logotype

Kommunfakta

Folkmängd

163051

Storlek till ytan

1568 km²

En viktig tillväxtfaktor är nära samverkan mellan näringsliv, kommun och universitet samt ett allt intensivare samarbete med Norrköping och andra grannkommuner.

Boende

Det finns ingen kommunal bostadsförmedling i Linköping, bostadsföretagen svarar själva för informationen om lediga lägenheter och hanteringen av eventuella "kösystem". Istället har kommunen i samråd med respektive fastighetsägare upprättat en förteckning över de som önskar finnas med på vår informationssida. Kommunen har en tomtkö för försäljning av nyupprättad tomtmark och det finns i dag lediga tomter som inte kräver någon kötid.

Vilka språkgrupper finns på orten?

I Linköping finns många nationaliteter och språkgrupper, stora språkgrupperna är bland annat somaliska, arabiska, romani, persiska, sorani och engelska.

Barn och unga med ett annat modersmål än svenska har rätt till modersmålsundervisning i grundskolan och gymnasieskolan. 

Linköpings kommun har översatt information på sin webbplats inom många olika områden, till exempel barnomsorg, skola, ekonomiskt bistånd, god man, äldreomsorg och bibliotek. Mer information finns på: arabiska, somaliska, persiska, romani, sorani och engelska​.

Föreningar och organisationer

Många av Linköpings invånare är engagerade i någon av alla de föreningar som finns. Det finns föreningar för områden som idrott, schack, musik, konst, djur och natur, alpint och historia – för att bara nämna några.

Vad finns i närområdet

I Linköpings kommun finns två medborgarkontor ett i City och ett i Skäggetorp. De hjälper till med allmänna frågor, ger allmän information, upplysning och vägledning. Det finns även övrig samhällsservice som arbetsförmedling, försäkringskassa och skattekontor i Linköping. I centrum finns ett stort utbud av affärer och restauranger och i utkanten ligger Tornby som är ett stort område med flera stormarknader. Det finns även ett flertal secondhand- butiker där man kan handla billiga kläder, husgeråd och möbler. I Linköping finns flera simhallar och sporthallar/arenor. De används bland annat till fotboll, ishockey, friidrott. Det finns även kommunalt anordnad fritidsverksamhet för 13-16åringar​.

Barnomsorg

För barn 1-5 år med behov av omsorg finns förskolor och familjedaghem. I Linköping finns både kommunala och privata förskolor med olika inriktningar. I kommunens jämförelsetjänst kan man titta på utbudet och jämföra förskolor, familjedaghem, fritidshem och öppen fritidsverksamhet.

I Linköpings kommun finns även flera öppna förskolor/familjecentraler. Den öppna förskolan är en mötesplats för småbarnsföräldrar.

Grundskolor och gymnasieskolor

I Linköping finns cirka 56 grundskolor och 17 gymnasieskolor. Det finns både privata och kommunala skolor. Skolorna erbjuder olika profiler och inriktningar. I kommunens jämförelsetjänst kan man titta på utbudet och jämföra grundskolor, gymnasieskolor och grundsärskolor. Under den första tiden i skolan finns internationella klasser för elever som är nyanlända.

Utbildningsmöjligheter

Linköping har ett stort universitet, Linköpings Universitet, flera folkhögskolor och kommunal vuxenutbildning. Utbildning i svenska för invandrare, sfi, ska ge dig som nyanländ flykting eller invandrare grundläggande kunskaper i svenska.

Hälso- och sjukvård

Hos 1177 Vårdguiden kan du ställa frågor och få råd samt hitta samlad information om hälso- och sjukvård i Linköping. Du kan antingen besöka webbplatsen www.1177.se eller ringa telefonnumret 1177. Du kan också besöka Region Östergötland.​

Tolkhjälp

Vid kontakt med myndigheter har du rätt till tolkhjälp om du inte talar eller förstår svenska. I Linköpings kommun kallar vi tolkar till alla möten som kräver detta till exempel föräldramöten, utvecklingssamtal och socialförvaltning.

Kommunikationer

Det finns ett stort Resecentrum som är en knutpunkt för alla tåg och bussar inom länet. Östgötatrafikens går pendeltåg mellan Norrköping, Linköping, Mjölby och Tranås. Den väl utbyggda kollektivtrafiken i Linköping gör det enkelt att ta sig fram inom kommunen. För dig som vill låna miljöbil finns bilpooler på flera platser i staden. Mer information om kommunikationer och kollektivtrafik finns på Östgötatrafiken.

Arbete och företagande

Stora arbetsgivare i Linköping är Linköpings kommun, Region Östergötland, Saab AB, Linköpings universitet och Ericsson AB.