Ydre

Senast uppdaterad: 13/12-2022

Ydre är en av landets minsta kommuner. Djupa skogar, stora ängsmarker och hundratals sjöar, det är Ydre! Här är det nära till naturen och stressen i stan är långt borta, samtidigt som det finns service på nära håll. De flesta är sysselsatta inom tillverkningsindustrin, handel, jord- och skogsbruk, samt offentlig verksamhet.

Kommunens logotype

Kommunfakta

Folkmängd

3747

Storlek till ytan

779 km²

Boende

I kommunen finns det fyra tätorter, Österbymo, Hestra, Rydsnäs och Asby. Österbymo är den största tätorten med cirka 860 invånare. Här finns det hyreslägenheter i flerfamiljshus och parhus. I Hestra finns det cirka 480 invånare. Här bor de flesta i egna villor men det finns också hyreslägenheter i parhus. I Rydsnäs finns det cirka 290 invånare och här bor de flesta i egna villor. I Asby finns det cirka 190 invånare och här bor också de flesta i egna villor, men det finns också hyreslägenheter i parhus. Det kommunala bostadsbolaget som hyr ut lägenheter heter Ydrebostäder AB och de har cirka 270 lägenheter sammanlagt. I kommunen finns cirka 1800 hushåll och 1200 fritidsbostäder.

Vilka språkgrupper finns på orten

Svenska, tyska, holländska, danska, finska, bosniska, somaliska, arabiska, dari och persiska för närvarande.

Föreningar och organisationer

Svenska kyrkan, Pingstkyrkan, Missionskyrkan och cirka 100 föreningar är verksamma i kommunen.

Vad finns i närområdet

I Österbymo finns det bland annat kommunkontor, bibliotek, socialkontor, flyktingmottagning, vårdcentral, apotek, turistinformation, secondhand-butik, livsmedelsbutik, bankkontor, blomsteraffär, järnaffär, restauranger och café. I Hestra finns det en present- och blomsteraffär som också har ett café. Från Hestra kan man åka buss till Österbymo eller Tranås och det tar cirka 20 minuter. I Asby finns det en lanthandel och secondhand-butik. Vintertid kan man åka skidor och snowboard i Asbybacken. I närheten till varje tätort finns det bra badmöjligheter i fina sjöar. Varje sommar erbjuder kommunen sommarsimskola i Rydsnäs i sjön Lägern och vid Asby Sand i sjön Sommen.

Barnomsorg

Förskola och fritidshem finns i varje tätort.

Grundskolor och gymnasieskolor

Ydreskolan (i Österbymo) - förskoleklass, år 1-3, år 4-5 och år 6-9.

Hestraskolan (i Hestra) - förskoleklass, år 1-5.

Gymnasieskola finns i Tranås och Eksjö.

Utbildningsmöjligheter

Kommunen köper vuxenutbildning och sfi i närliggande kommuner. Sfi finns Tranås på Västra Vux Lärcentrum. Dit kan man åka med buss 630 från Österbymo och det tar cirka 45 minuter.

Hälso- och sjukvård

I Österbymo finns vårdcentral, barnmorska, barnavårdscentral, folktandvård och apotek.

Omsorg, hälsovård och sjukvård i kommunen

Tolkhjälp

Kommunens flyktingmottagning och andra förvaltningar använder telefontolk när det behövs.

Kommunikationer

Kommunikationer inom Ydre. Buss 630 går mellan Österbymo och Tranås. Från Tranås kan man åka tåg mot Linköping/Stockholm eller Nässjö/Jönköping. Buss 631 går mellan Österbymo och Eksjö. Från Eksjö kan man åka ett lokalt tåg (Krösatåget) till exempel till Nässjö, Jönköping/Göteborg, Växjö med byten.

Arbete och företagande

Näringslivet i Ydre kommun består i huvudsak av små och medelstora företag. Övervägande delen av företagen inom Ydre är enmansföretag eller har endast ett fåtal anställda. Ydre har en stor andel sysselsatta inom jord- och skogbruket jämfört med länet och riket. Tillverkningsindustrin är den näringsgren som sysselsätter flest män och hälso- och sjukvården sysselsätter flest kvinnor. Därefter kommer byggnadsverksamhet som sysselsätter flest män och utbildning som sysselsätter kvinnor i större utsträckning än män. De företag inom Ydre som har flest arbetstillfällen är Camfil AB, Ydre Skåp AB och Ydre-Grinden AB. Många av Ydres invånare pendlar till arbete utanför kommunen i Tranås och Eksjö i första hand. Stora arbetsgivare i Tranås är inom den offentliga sektorn - kommunen och inom privata sektorn - Bosch Termoteknik/IVT, Strömsholmen, OEM och EFG. I Eksjö arbetar många på sjukhuset.