Skåne län

Senast uppdaterad: 13/12-2022

Skåne är en attraktiv och dynamisk del av Sverige. Skåne är en mångkulturell mötesplats med människor, forskning och innovativa företag från hela världen. Länet är Sveriges sydligaste och här bor drygt 1,2 miljoner människor, varav många är unga. 90 % bor i städerna, 17 % är utlandsfödda och det talas 170 olika språk. Skåne är känt för sina fina jordbruksmarker, långa kuststräckor och vackra natur.

Map of Sweden Created with Highcharts 10.2.1

Kommuner i Skåne län

Välj den kommun i Skåne län som du vill läsa mer om nedan.

Bostadssituation

Skånes bostadsmarknad har under de senare åren präglats av brist på hyresrätter i storstäderna. På boplatssyd kan du ställa dig i kö och söka hyreslägenhet av många kommunala och privata fastighetsägare i Skåne. I Skåne reser många med kollektivtrafiken, det finns goda möjligheter att resa mellan orterna i länet vilket gör att många bor i en kommun och arbetar i en annan.

Länkar till andra webbplatser

Näringsliv och arbetsgivare

Region Skåne är den största arbetsgivaren i länet med 36 000 anställda. Här arbetar anställda inom bland annat hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur och miljö. De skånska kommunerna har många anställda inom bland annat skola, barnomsorg och förvaltning. De största privata arbetsgivarna är PEAB AB, Sony och Posten AB.

Skolor och utbildning

Lunds universitet, som är länets största, har 47 700 studenter och 7 500 anställda, verksamma främst i Lund, Malmö och Helsingsborg. I Malmö finns Malmö högskola som har 25 000 studenter och 1 400 anställda. På Högskolan i Kristianstad läser 13 000 studenter.

Sjukvård

Om du har vanligare sjukdomar, skador eller besvär ska du vända dig till de lokala vårdcentralerna. Här kan du också få stöd och hjälp med att förbättra din hälsa. På vårdguiden kan du få råd om hälsa och tips på var du kan söka vård.

Skåne har även tre olika typer av sjukhus; universitetssjukhus, akutsjukhus och närsjukhus med olika typer av vård och specialiteter. Om du blir akut sjuk ringer du 112. För tandvård finns Folktandvården som erbjuder information på flera olika språk.

Länkar till andra webbplatser

Kultur och fritid

I Skåne finns ett rikt kulturliv. Här finns bland annat flera teatrar, orkestrar, museer och välbesökta bibliotek. I din kommuns bibliotek kan du låna böcker gratis. På fritiden är många aktiva i en förening. Medlemskap i en idrottsförening, fackförening eller en intresseförening är vanligt. Några av alla de föreningar som finns i Skåne ingår i nätverket "Nätverket".

Alla är välkomna att fritt vara i naturen, i skogen, vid havet eller vid en sjö. Allemansrätten talar om vad som är tillåtet i naturen. Skåne har fler än 200 naturreservat och tre nationalparker.

Skånes mest besökta turistmål är Ale stenar, Söderåsens nationalpark och Domkyrkan i Lund. Det finns 500 kyrkor i länet. Skåne har 240 slott och herrgårdar, det är flest i Sverige.