Hörby

Senast uppdaterad: 26/8-2021

Hörby är den lilla kommunen med närhet till större städer och vacker natur. Här kan man få känslan av att befinna sig mitt i vildmarken och ändå är människor, butiker och bekvämligheter aldrig långt borta. Kommunen är stor till ytan och består förutom Hörby tätort av små byar.

Kommunfakta

Folkmängd

15 687

Storlek till ytan

433 km²

Avstånd till större orter

  • Lund 37 km
  • Kristianstad 44 km
  • Malmö 54 km
  • Ystad 54 km

Boende

I Hörby finns mestadels småhus men även hyreshus och bostadsrätter.

Vilka språkgrupper finns på orten?

Två stora språkgrupper är arabiska och persiska. Även polska, albanska och serbo-kroatiska talas i kommunen.

Föreningar och organisationer

I Hörby finns ett starkt föreningsliv med över 120 registrerade föreningar inom sport och kultur. Det finns ett projekt som heter Integration i förening som ska underlätta för utrikesfödda att ta sig in i föreningslivet.

Vad finns i närområdet

Här finns allting som behövs i din vardag. I tätorten finns apotek, bankkontor, bibliotek och socialkontor. Vi har även secondhand-butiker. Här finns en fin badanläggning med inomhus- och utomhusbad, bowling och träningsanläggning. I småbyarna utanför tätorten kan utbudet vara mer begränsat. För att göra större inköp eller besöka myndigheter såsom Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen så måste man resa till någon av grannorterna, exempelvis Höör eller Eslöv.

Barnomsorg

Hörby erbjuder både kommunal och privat barnomsorg. Kötiden är relativ kort.

Grundskolor och gymnasieskolor

I Hörby Kommun finns det sju kommunala grundskolor, en grundsärskola och en fristående skola. Tre av skolorna finns i tätorten och fyra ligger på landsbygden. Grundsärskolan är belägen intill Georgshillsskolan och den fristående skolan finns i Ludvigsborg.

Hörby kommun har ingen egen gymnasieskola. Det finns en fristående yrkesgymnasial skola i kommunen: Hörby yrkesgymnasium.

Utbildningsmöjligheter

På Hörby lärcenter erbjuds vuxenutbildning, sfi (svenska för invandrare) och IM (introduktionsprogram).

Hälso- och sjukvård

I Hörby tätort finns vårdcentral, mödravårdscentral, barnavårdscentral och folktandvård. Även privat hälso- och sjukvård finns på orten.

Tolkhjälp

Oavsett vilken kommun du är intresserad av kan det vara bra för dig att veta att du har rätt till tolkhjälp i samtal med myndigheter.

Kommunikationer

Hörby tätort ligger intill motorvägen (E22). I och med detta finns bra busskommunikationer till både Malmö, Lund och Kristianstad med Skåneexpressen. Det finns även regionsbussar och kompletteringstrafik för transport till och från andra orter.

Arbete och företagande

Det finns både små och stora arbetsgivare i kommunen, bland annat inom medicinsk teknik och bilbranschen. Även Hörby kommun kan räknas som en av dessa. De större städerna Malmö, Lund och Kristianstad, liksom flera grannorter, finns inom pendlingsavstånd och kan erbjuda arbetstillfällen.