Eslöv

Senast uppdaterad: 13/12-2022

Eslöv är en populär bostadsort med närmare 32 100 invånare, belägen i Öresundsregionen, som växte upp i närheten av lärdomsstaden Lund och storstaden Malmö. Eslöv blev stad 1911 och hade då 5396 invånare. Idag är Eslöv, med sina drygt 18000 invånare, centralort i kommunen.

Kommunfakta

Folkmängd

33771

Storlek till ytan

425 km²

Kommunen grundades 1971 med 12 tätorter. Flyinge, Löberöd, Marieholm och Stehag är centrum i varsin kommundel. I Eslöv är det nära till det mesta, inte minst tack vare de goda tågförbindelserna med övriga delar av Skåne och Köpenhamn. Här finns småstadens lugn, närhet och levande landsbygd men också tillgång till kultur och affärsutbud.

Boende

Att Eslöv är en intressant bostadsort för många råder inget tvivel om. Attraktivt boende med en god närmiljö är ett utmärkande kännetecken. Här finns stora möjligheter att kunna välja ditt eget boende, oavsett om du vill bo på landsbygden eller i centralorten, i villa eller lägenhet. På vår hemsida finns mer information om boende och en lista över fastighetsägare i kommunen.

Vilka språkgrupper finns på orten

Det finns många olika språkgrupper i Eslöv, bland annat beroende på att kommunen under en lång tid haft ett flyktingmottagande. Några av de största språken förutom svenska är: albanska, arabiska, bosniska, kroatiska, serbiska, dari, engelska, sorani, kurmanji, persiska, somaliska, thailändska och tigrinska.

Modersmålsundervisning erbjuds för följande språk: albanska, arabiska, bosniska, danska, dari, engelska, finska, kinesiska, kurdiska, makedonska, persiska, polska, ryska, serbiska, somaliska, spanska, tagalog, thailändska, turkiska och tyska.

Föreningar och organisationer

Eslöv är en lagom stor stad med många möjligheter till fritidsaktiviteter. Det finns ett stort antal föreningar, kanske finns det en just för dig. Du kan söka efter föreningar i föreningsregistret.

Vad finns i närområdet

I Eslöv finns Medborgarcentrum, bibliotek, arbetsförmedling, Försäkringskassan, skattekontor och socialkontor. Affärslivet är varierande, allt från den lilla butiken i centrum till de lite större varuhusen en bit utanför. Det finns också flera caféer, gym, bank, studieförbund, apotek och bio. Möbler hittar man i alla prisklasser hos Jysk, Blomsterbergs Möbler och Erikshjälpen som är Eslövs biståndscenters secondhand-affär.

Det finns ett brett kulturutbud med hög kvalitet och ett livskraftigt föreningsliv inom de flesta intressegrupper. Anläggningar för kultur, bad och fritidsaktiviteter är välvårdade och ligger i vacker miljö. Det finns mycket att uppleva och göra i Eslöv.

Barnomsorg

När det är dags för dig att börja studera eller arbeta erbjuder Eslövs kommun barnomsorg för alla barn mellan 1 och 5 år. Mer information om barnomsorg finns på Eslövs hemsida.

Grundskolor och gymnasieskolor

Grundskolan i Eslöv är indelad i 15 rektorsområden inklusive grundsärskolan samt rektorsområden för resursskolor och modersmålsundervisning. I kommunen finns Kulturskolan samt två fristående skolor, Eslövs Montessorifriskola med elever från förskoleklass till årskurs 6 och Karl-Oskarskolan i Eslöv.

Bergagymnasiet erbjuder dig många valmöjligheter. Du kan välja mellan tretton nationella program med olika inriktningar, introduktionsprogram, nationella idrottsutbildningar, idrottsgymnasium och ett stort utbud av valbara kurser. Engagemang och omtanke om våra elever skapar trivsel, trygghet och goda resultat.

Utbildningsmöjligheter

I Eslöv finns goda möjligheter till vuxenutbildning både på grund-, gymnasie- och högskolenivå. Vi har en väl fungerande vuxenutbildning med sfi, särvux och komvux. Kommunen bedriver även samhällsorientering på modersmål. Det är nästan ingen väntetid till sfi.

Folkhögskola och yrkeshögskola är också etablerade i Eslöv. Du kan studera på högre nivå vid Lunds universitet eller Malmö högskola.

Hälso- och sjukvård

Huvudregeln är att du, vid behov av hälso- och sjukvård, i första hand kontaktar din vårdcentral. Flera vårdcentraler finns på orten: Vårdcentral Tåbelund, Vårdcentral Kärråkra, Brahehälsan, Capio Specialisthuset samt Folktandvården.

Tolkhjälp

Att kunna ge uttryck för sina åsikter, känslor och tankar är en förutsättning för att känna delaktighet i det svenska samhället. Till detta hör också möjligheten att förstå vad andra säger. Tolkförmedlingen i Eslövs kommun finns i Medborgarcentrum i Stadshuset.

Kommunikationer

Eslövs kommun ligger mitt i Skåne. Det är cirka tjugo minuters bilfärd från Lund, fyrtio minuter från Malmö och en timme från Helsingborg. Tåg- och busskommunikationer finns dagligen mellan övriga delar av Skåne och Köpenhamn. Det finns möjlighet att dagpendla för dem som arbetar i Öresundsregionen. Skånetrafiken har hand om lokaltåg, buss och färdtjänst men regionalt är även SJ och Veolia är inblandade.

Arbete och företagande

Kommunen är den största arbetsgivaren på orten och inom delar av förvaltningen behövs ofta vikarier, framförallt inom äldreomsorgen. Inom de närmaste åren kommer många att gå i pension vilket innebär att behovet av arbetskraft inom denna verksamhet kommer att öka.

Det finns många företag på orten, till exempel Orka Foods Sverige, Felix, O. Kavli AB och Druvan. De är verksamma i flera olika branscher och har en eller flera anställda. Kanske kan du bli en av dem? Om du vill starta ett eget företag så finns hjälp att få på vår Företagslots i Eslöv.