Kristianstad

Senast uppdaterad: 13/12-2022

Kristianstadsborna är stolta över sin stad. Här förenas det bästa av flera världar. Här finns lugnet med varierad natur, men också spännande och annorlunda upplevelser och social gemenskap.

Kommunens logotype

Kommunfakta

Folkmängd

85590

Storlek till ytan

1821 km²

Kristianstad ligger i nordöstra Skåne och har goda förbindelser inom Skåne och med Blekinge. Du tar dig till Kristianstad på drygt en timme med tåg från Öresunds storstäder och Köpenhamns flygplats.

Boende

Kommunen har en bostadsmarknad med låga villapriser och en av landets lägsta hyresnivåer. Det finns en stor variation av boende i villor, marklägenheter eller flerbostadshus, ägande-, bostads- och hyresrätter.

I Kristianstad finns ingen särskild bostadsförmedling. För att få information om utbud, lediga bostäder och möjlighet att hyra bostad kontakta de större bostadsförvaltarna. Många av dem har kössystem.

Är du intresserad av att bygga en egen bostad, och söker en villatomt, kan kommunens medborgarcenter hjälpa dig.

Vilka språkgrupper finns på orten?

Arabiska, albanska, bosniska, finlandssvenska, kinesiska, kroatiska, polska, serbokroatiska, somaliska och sorani.

Föreningar och organisationer

Kristianstads kommun har ett rikt föreningsliv med över 500 ideella föreningar. Utbudet är omfattande och varierande. Det finns bland annat kulturföreningar, scout-, brevduve- och trädgårdsföreningar och idrottsföreningar både på elit-, ungdoms- och motionsnivå.

I vårt föreningsregister hittar du det utbud av aktiviteter som olika föreningar erbjuder.

Vill du ha information om hur du startar en förening i Kristianstad finns mer information på kommunens hemsida.

Vad finns i närområdet

Kommunens medborgarcenter kan hjälpa dig att hitta rätt i din kontakt med kommunen. Personalen på medborgarcenter talar flera språk och du kan få hjälp av en tolk.

Affärer

Kristianstad har en lång tradition av att vara handelsstad och har fått pris för sin stadskärna. Här finns det vanligaste utbudet av affärer, matvaruhandel, caféer och restauranger. I centrum finns även en galleria och det planeras att bygga ett handelscentrum i utkanten av staden. Dessutom finns det gott om gårdsbutiker runt om i kommunen.

Biblioteken i Kristianstads kommun

I Kristianstad finns det ett stadsbibliotek och 11 biblioteksfilialer, två utlåningsstationer och en bokbuss. Dessutom har stadsbiblioteket ett tidningsläsningsrum där du kan sitta och läsa dagens tidning, bläddra i svenska tidskrifter eller läsa utländsk press, i pappersform eller på skärm.

Arbete och välfärd (socialen)

Om du behöver stöd, hjälp och rådgivning kan kommunen hjälpa dig på olika sätt.

Både Försäkringskassan och Skatteverket har kontor i Kristianstad och på Arbetsförmedlingens kontor i Kristianstad kan du få mer information om arbete och studier (informationen finns på flera språk).

Här kan du läsa mer om:

Barnomsorg

Nyanlända familjer som kommer till Kristianstad får kontakt med förskola och grundskola genom kommunens verksamhet Slussen.

I Kristianstad finns det förskola för barn i åldrarna 1-5 år och fritidshem för barn i första klass till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år. Fritidshemmen är öppna före och efter skoltid och på lov. Det finns också pedagogisk omsorg som är ett alternativ till förskola eller fritidshem och vänder sig till barn i samma ålder. I Kristianstad finns det bland annat förskolor som har inriktat sig på utomhuspedagogik och förskolor som erbjuder nattöppet för barn vars föräldrar arbetar kvälls- och nattetid.

Du som är nyanländ till Kristianstad får hjälp av kommunen genom Slussen, att komma i kontakt med barnomsorgen.

Grundskolor och gymnasieskolor

I Kristianstads kommun erbjuds förskoleklass för barn från och med sex års ålder. Några av kommunens skolor har valt att profilera sig inom specifika områden som sport, kultur, bild, hållbar utveckling, teknik, entreprenörskap och Montessori.

I Kristianstad finns 12 gymnasieskolor av vilka 5 är kommunala och 7 är fristående. De 5 kommunala erbjuder tillsammans 17 av de sammanlagt 18 nationella gymnasieprogrammen. Dessutom finns en nationellt godkänd idrottsutbildning med inriktning fotboll och handboll samt ett riksgymnasium för ungdomar med fysisk funktionsvariation.

I Kristianstad finns grundsärskola med inriktning träningsskola och autism och flerfunktionsvariationer samt gymnasiesärskola.

Modersmålsundervisning

Modersmål är ett eget ämne, såväl i grundskolan som i gymnasieskolan, med en egen kursplan.

Utbildningsmöjligheter

I Kristianstads kommun finns en rad olika alternativ för den som vill lära hela livet. Kommunen arbetar aktivt för att öka kunskapen hos vuxna och bättre kunna matcha näringslivets kompetensbehov.

Du som är 18-64 år, ny i Sverige och har en etableringsplan eller är anhöriginvandrare och publicbokfördes i en kommun första gången efter 1 maj 2013 erbjuds samhällsorientering. Samhällsorientering sker på ditt modersmål och underlättar för dig som är nyanländ att etablera dig i det svenska arbets- och samhällslivet. Den ger kunskap om dina rättigheter och skyldigheter inom områden såsom arbetsliv, utbildning och hälsa.

Kommunen erbjuder utbildning i svenska för invandrare, läs mer på kommunens hemsida om hur du anmäler dig.

Väglednings- och lärcentrum erbjuder hjälp genom studie- och yrkesvägledning. Hit kan du även vända dig med frågor om validering.

Vuxenutbildningen, erbjuder ett stort utbud av kurser för dig som är vuxen.

Lärlingsakademin Skåne Nordost erbjuder lärlingsutbildning för vuxna.

I Kristianstad finns en högskola. Kristianstad Högskola är känt för sina utbildningar i ekonomi, psykologi och gastronomi och sitt tandhygienistprogram men erbjuder flera utbildningsprogram och kurser.

Folkuniversitetet

Folkuniversitetet erbjuder olika utbildningskurser och förberedande utbildningar. Korta vägen riktar sig till dig som har en akademisk utbildning från ett annat land än Sverige.

Yrkeshögskoleutbildning är en utbildningsform på eftergymnasial nivå. Det är skräddarsydda utbildningar i nära samarbete med arbetslivet. Teori varvas med praktik. I de flesta utbildningar får du arbetsplatserfarenhet. Yrkeshögskoleutbildningarna är avgiftsfria utbildningar och du har rätt att till studiemedel från CSN.

Läs mer om vuxenutbildning på:

Hälso- och sjukvård

I Skåne är det Region Skåne som ansvarar för vården. På deras hemsida kan du hitta och jämföra vård i hela Skåne. Där finns kontaktuppgifter till både privata och offentliga vårdcentraler, mödravårdcentraler, barnavårdscentraler akutmottagningar och tandvård.

Tolkhjälp

Vid kontakt med myndigheter finns det tolkhjälp.

Kommunikationer

Du kan snabbt ta dig till Kristianstad från Blekinge eller Danmark med tåg. Det finns en centralstation i centrala Kristianstad och Pågatågsstationer i Önnestad och Fjälkinge. I anslutning till centralstationen finns det goda bussförbindelser inom Kristianstad och mellan orterna i och utanför kommunen.

Skånetrafiken har hand om tåg och busstrafik i Kristianstad. Tidtabeller hittar du på deras hemsida.

Arbete och företagande

Kommunen är en stor arbetsgivare med närmare 6 000 anställda. På kommunens hemsida hittar du lediga tjänster. På hemsidan kan du även få hjälp med att hitta den service som kommunen erbjuder näringslivet i kommunen och tips på var du kan vända dig om du vill starta och driva företag i Kristianstads kommun.