Östra Göinge

Senast uppdaterad: 13/12-2022

Östra Göinge ligger i nordöstra Skåne i det historiska gränslandet mellan Sverige och Danmark. Här byter landskapet skepnad från odlingsbygd med stora gods och gårdar, lövskogar och hagmark i söder till barrskogar, torp och insjöar i norr.

Kommunfakta

Folkmängd

15034

Storlek till ytan

451 km²

De största och mest kända sjöarna är Immeln och Tydingesjön. Genom Östra Göinge rinner Helge å. Förr i tiden var det en viktig transportled och flera av byarna i Östra Göinge ligger längs med ån. Idag är Helge å en betydande källa för vattenkraft. Här finns fem huvudorter: Broby, Glimåkra, Hanaskog, Knislinge och Sibbhult. Kommunhuset ligger i Broby.

Boende

I kommunen finns mestadels hyresrätter, men även ett fåtal bostadsrätter och villor att hyra.

Här kan du se en film om hur det fungerar att hyra en lägenhet i Östra Göinge (finns på fem språk)

Vilka språkgrupper finns på orten?

De största språken är: engelska, arabiska, persiska, tigrinja, somaliska, tyska, dari, polska, amhariska, thai, danska, litauiska, lettiska, rumänska, spanska, vietnamesiska, ungerska, nynorsk och finska.

Föreningar och organisationer

I kommunen finns 72 olika föreningar och frivilligorganisationer.

Vad finns i närområdet

Livsmedelsaffär och bibliotek finns i de fem största orterna Broby, Knislinge, Glimåkra, Sibbhult och Hanaskog. Second hand-affärer finns på flera ställen. Inom ca 35 minuters bilresa ligger Ikea Älmhult där du kan köpa möbler med mera. Arbetsförmedlingen har avdelningskontor i Kristianstad.

Här kan du läsa mer om:

Östra Göinge kommun har en egen Arbetsmarknadsenhet som är ett stöd på vägen till arbete för kommunens invånare med bland annat jobbmatchning och hjälp med ansökningshandlingar.

Östra Göinge kommun strävar efter att ge alla nyinflyttade samma möjligheter att komma in i samhället, skaffa sig egen försörjning och ta del av kommunens verksamheter och service.

Vi vill att de personer som kommer till Östra Göinge ska bli en del av samhället. Språkvän till att nyanlända får en personlig kontakt med det svenska språket och det svenska samhället.

Barnomsorg

Barnomsorg finns i samtliga byar: Broby, Knislinge, Hanaskog, Sibbhult, Glimåkra, Hjärsås och Östanå.

Grundskolor och gymnasieskolor

Grundskolor finns i Broby, Knislinge, Glimåkra, Sibbhult och Hanaskog. Gymnasieskola finns i Sibbhult.

Utbildningsmöjligheter

I Sibbhult ligger Göinge Utbildningscenter (GUC) och i Glimåkra finns en folkhögskola.

Hälso- och sjukvård

Det finns ett apotek i Broby och ett i Knislinge. I Broby och Knislinge finns också vårdcentraler. Barnavårdscentral finns på båda mottagningarna. Barnmorskemottagning finns i Knislinge. Flera olika tandläkare finns i kommunen. Närmaste akutmottagning är på Centralsjukhuset i Kristianstad. Där finns också Kvinnokliniken och Gynekologisk mottagning. Sjukvårdsupplysningen nås på telefonnummer: 1177, vid akuta ärenden ring 112.

Tolkhjälp

Du som behöver tolkhjälp har rätt att få det vid bokade myndighetsbesök. Detta bokas i förväg av den myndighet du ska träffa. Säg bara till att du önskar tolk inför ditt möte.

Kommunikationer

I kommunen finns bra kommunikationsmöjligheter med buss. Med buss nås tågstationerna i Hässleholm, Kristianstad och Osby inom 30 minuters restid.

Skånetrafiken ansvarar för kollektivtrafiken (tåg och buss) i Skåne.

Arbete och företagande

Stora arbetsgivare i närheten är IKEA i Älmhult, Östra Göinge kommun, Hässleholms kommun och handelsstaden Kristianstad. Inom en och en halv timmes restid nås Malmö, Lund, Helsingborg och Växjö samt sju flygplatser varav en är internationell.

Förutsättningarna för att starta och bedriva verksamhet i Östra Göinge är mycket goda. I Broby finns både Tillväxt- och entreprenörsskapenheten och Nyföretagarcentrum, som kan hjälpa dig igång med ditt företag.