Trelleborg

Senast uppdaterad: 13/12-2022

Trelleborg är Sveriges sydligaste kommun och har nära 43 000 invånare. Trelleborg är strategiskt placerat på Sydkusten, nära storstäder som Malmö, Lund och Köpenhamn och med daglig färjetrafik till tre hamnar i Tyskland och en i Polen.

Kommunens logotype

Kommunfakta

Folkmängd

45307

Storlek till ytan

1177 km²

Boende

Trelleborgs kommun erbjuder attraktivt boende i och nära naturen. Bostäderna består av både villor och lägenheter. Det kommunala bostadsbolaget heter Trelleborgshem.

Vilka språkgrupper finns på orten?

De stora språken är: bosniska, arabiska, albanska, polska, danska och makedonska. För närvarande har vi modersmålsundervisning på 27 språk: albanska, arabiska, bosniska, danska, dari (endast studiehandledning), engelska, finska, franska, grekiska, italienska, isländska, kroatiska, kurdiska, makedonska, mandarin, nederländska, persiska, polska, rumänska, ryska, serbiska, spanska, tagalog, thai, turkiska, tyska och ungerska.

Föreningar och organisationer

I föreningsregistret kan du söka i det rika utbudet av kultur- och idrottsföreningar.

Vad finns i närområdet

I Trelleborgs centrum finns allt från kommunal kundtjänst, bibliotek, arbetsförmedling, försäkringskassa, banker, polisen, apotek till badhus och museum.

Barnomsorg

Trelleborgs kommun har 32 förskolor, varav en OB-förskola (obekväm arbetstid), och 18 grundskolor där särskolor och resursskolor är integrerade i verksamheten.

Grundskolor och gymnasieskolor

I Trelleborg finns ett stort urval grundskolor​. De kommunala grundskolorna har Trelleborgs kommun som huvudman och de fristående grundskolorna har annan huvudman än Trelleborgs kommun.

I Trelleborg finns en kommunal gymnasieskola. Utbildningen bedrivs på Söderslättsgymnasiet​ som är uppdelat på enheterna Bastionen och S:t Nicolai. Söderslättsgymnasiet har 14 nationella program, 5 introduktionsprogram, fotbolls- och handbollsgymnasium, gymnasiesärskola och vuxenutbildning.

Utbildningsmöjligheter

Den kommunala​​ vuxenutbildningen ​anordnar utbildning på grund- och gymnasienivå. Det finns både som enstaka kurser och sammanhållna yrkespaket. Här anordnas även utbildning i svenska för invandrare och särskild utbildning för vuxna.

Inom kommunen finns även Yrkeshögskoleutbildningar.

Hälso- och sjukvård

Lasarettet i Trelleborg ​​är ett hälsofrämjande närsjukhus och ortopediskt centrum som erbjuder såväl akut som planerad hälso- och sjukvård. Här finns akutmottagning, vårdavdelningar och specialistmottagningar samt operationsverksamhet.

I Trelleborg finns två vårdcentraler och ytterligare en i Anderslöv.

Det finns både folktandvården och en mängd privata tandläkare att välja mellan.

Tolkhjälp

Inom kommunens samtliga verksamheter har du rätt att begära tolkhjälp.

Kommunikationer

Skånetrafikens bussar kör både inom staden och till bl.a. Malmö. I december 2015 får Trelleborg efterlängtad tågförbindelse, med pågatåg, till Malmö.

Arbete och företagande

Många som jobbar i omgivande kommuner och även i Köpenhamn har valt att bosätta sig i Trelleborg eftersom det är nära till allt.

Trelleborgs strategiska läge har haft stort inflytande på näringslivet och det är inte en slump att man kallar Trelleborg för speditionsbranschens vagga. Som företagare kan du få hjälp och råd från kommunen och från det kommunägda bolaget Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB som jobbar direkt med näringslivsfrågor och företagare.