Eskilstuna

Senast uppdaterad: 26/8-2021

Eskilstuna har ett strategiskt läge mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen och är en av landets snabbast växande städer. Nu är vi 100 000 invånare, en milstolpe i stadens tusenåriga historia.

Kommunfakta

Folkmängd

106 991

Storlek till ytan

1 250 km²

Avstånd till större orter

  • Västerås 46 km
  • Katrineholm 59 km
  • Stockholm 112 km
Vy med hus och byggnader i olika färger med träd och buskar vid vatten i centrala Eskilstuna.

Eskilstuna har goda förbindelser och ett rikt utbud av utbildningar och företag gör staden populär att bo i.

Boende

Oavsett om du föredrar att bo i stadskärnan eller i en lantlig miljö finns det goda förutsättningar att hitta ett boende i Eskilstuna som passar just dig.

Vilka språkgrupper finns på orten?

I Eskilstuna talas det över 100 olika språk.

Föreningar och organisationer

Eskilstuna kommun tycker att det är viktigt att det finns föreningar som gör livet bättre för män och kvinnor, pojkar och flickor och bidrar till att göra Eskilstuna till en attraktiv stad. Är du intresserad av att komma i kontakt med en särskild förening kan du söka i Eskilstuna kommuns föreningsregister.

Två personer paddlar kajak i en å med träd i omgivningen och en stad i bakgrunden

Vad finns i närområdet

Det finns mycket att uppleva och göra i Eskilstuna och utbudet av kultur, nöje och rekreation är stort. Bara några få exempel på det utbudet:

Genom Eskilstuna rinner en å. Inte ett smalt litet dike utan en bred, rejäl och vacker å som tar plats och ger karaktär. I Eskilstuna har vi mycket fina parker och lummiga grönområden som har en oöverträffad roll som mötesplats för människor i alla åldrar. De fungerar som en plats för samvaro, för enskild vila och avkoppling, men också för lek och spel. Den kan också vara en plats man besöker på sin färd till och från sitt arbete.

En av våra stora sevärdheter är Parken Zoo. I vår djurpark finns sällsynta och spännande arter från hela världen. De flesta ingår i livsviktiga projekt för att bevara arterna. Sumatratiger, amurleopard och asiatiskt lejon är några exempel på våra fascinerande kattdjur. I tropikhuset Amazoonas kliver du rakt in i djungeln och går försiktigt mellan sköldpaddor och apor. I succén Lilla Zoo, där många av djuren strövar fritt omkring, får du närkontakt med våra tamdjur. I Nöjesparken väntar härliga åkattraktioner, många anpassade för de mindre barnen. På våra scener gästspelar som vanligt en rad folkkära artister. I tempererade Parkenbadet kan du kasta dig i bassängerna eller ta en välbehövlig paus i solen. Strax intill ligger Parken Zoo Camping & stugby – "Bo på Zoo" här så upplever du ännu mer!

Vy över torg med många människor, försäljningsstånd och byggnader i olika färger och storlekar.

I Eskilstuna finns det bibliotek och flera mötesplatser. På Stadsbiblioteket kan du låna böcker, ljudböcker, språkkurser, musik, tv-spel samt spelfilmer. Du kan också kostnadsfritt utnyttja övrig service som biblioteket erbjuder såsom dagstidningar, tidskrifter, uppslagsböcker, internet, datorer för ordbehandling samt läsapparater för mikrofilm. Vill du fika, så kan du göra det i Carinas kafé som har mycket gott att erbjuda.

Önskar du ta del av ett ännu bredare kultur- och nöjesutbud finns Stockholm, Norrköping, Linköping, Västerås och Örebro inom nära räckhåll.

Barnomsorg

92 % av alla barn i Eskilstuna går i förskolan. Det finns över 50 förskolor i kommunen. Två av dessa är öppna dygnet runt. Vi är stolta över att föräldrar till drygt 5 000 barn väljer den kommunala förskolan. Vi är också stolta över att kunna erbjuda en förskola som föräldrar och barn är nöjda med.

Grundskolor och gymnasieskolor

Eskilstuna har 26 kommunala grundskolor med undervisning från förskoleklass för sexåringar till årskurs nio. Inom alla grundskolor med förskoleklass till år 6 finns skolbarnsomsorg med fritidshem för barn från 6 till 9 år och öppen verksamhet för elever som är 10-12 år. Eskilstuna har också ett antal fristående grundskolor. Totalt går runt 10 000 elever i Eskilstunas grundskolor.

Eskilstuna har en kommunal gymnasieskola med cirka 4 000 elever på tre enheter, Rekarnegymnasiet, Rinmangymnasiet och S:t Eskils gymnasium.

Dessutom finns fem fristående gymnasieskolor: NTI-gymnasiet, Grillska gymnasiet, Mikael Elias teoretiska gymnasium, Realgymnasiet och Kunskapskompaniet. Den kommunala gymnasieskolan har cirka 4 000 elever.

Till Eskilstuna flyttar familjer från olika delar av världen. På verksamheten "Välkomsten" tar man emot dig som är ny i Sverige och som har barn mellan 1 och 18 år. Där kan hela familjen få information om förskolan, skolan, gymnasiet och samhället.

Mångkulturella enheten ansvarar för att alla barn som talar ett annat språk än svenska hemma kan få stöd i sitt modersmål i förskolan och undervisning i grundskolan och gymnasieskolan. Ett viktigt krav för deltagande är att barnet behärskar språket och att språket är aktivt och levande i umgänget hemma.

För minoritetsspråk gäller även att undervisning kan ges till barn som inte talar språket hemma varje dag. Även adoptivbarn, som av förklarliga skäl inte talar modersmålet hemma, har rätt till stöd och undervisning på sitt modersmål.

Utbildningsmöjligheter

Komvux bedriver kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå, utbildning i svenska för invandrare (sfi), särskild utbildning för vuxna (särvux) samt yrkeshögskola (YH).

Mälardalens högskola är en av Sveriges största högskolor med 13 000 studenter. Högskolan har campus i Eskilstuna och Västerås och kännetecknas av en tydlig miljöprofil och ett nära samarbete med företag och offentlig sektor.

Hälso- och sjukvård

I Eskilstuna finns åtta vårdcentraler. Alla nyfödda och nyinflyttade placeras på den vårdcentral som ligger närmast bostaden. Om du hellre vill gå till en annan vårdcentral så har du rätt att välja själv vilken du vill tillhöra.

Mälarsjukhuset är det största av de fyra sjukhusen i Sörmland. Här görs mer än 100 000 läkarbesök varje år och nästan 3 000 personer arbetar på sjukhuset.

Mälarsjukhuset är närsjukhus för norra länsdelen, men har också gemensamma kliniker med Kullbergska sjukhuset i Katrineholm samt specialistkompetens som används för patienter i hela Sörmland och i vissa fall Västmanland.

Tolkhjälp

Vid alla kontakter med myndigheter, kommun och sjukvård har du rätt till tolkhjälp om du inte talar eller förstår svenska. Detta bokas i förväg av den aktuella samhällsinstansen.

Kommunikationer

I och med utbyggnaden av Svealandsbanan i slutet av 1990-talet fick staden snabbare förbindelse med Stockholm. I och med att restiden ligger runt en timme från Stockholm hamnar Eskilstuna inom den magiska gränsen för dagspendling. Förutom bättre möjligheter till försörjning, innebär det också vidgad bostadsmarknad och bättre möjligheter till rekrytering av kompetens.

Arbete och företagande

Eskilstuna är en stad med starka industritraditioner. Här finns gedigen kunskap inom tillverkning, främst kopplat till tung fordonsindustri. Ett annat område som är under stark expansion är logistik. Eskilstunas utmärkta geografiska läge i kombination med en väl utbyggd infrastruktur (väg, järnväg och flyg) samt en kombiterminal som expanderar kraftfullt gör oss väldigt attraktiva båda för fraktbolag, lager och tjänsteföretag inom logistik.

Eskilstuna är känt för sitt goda samverkansklimat, vilket innebär att näringsliv, det offentliga och utbildning samverkar mot gemensamma mål. Eskilstuna är också känt för sina många näringslivsorganisationer och nätverk. Här finns ett forum för alla som vill.