Trosa

Senast uppdaterad: 13/12-2022

Trosa kommun är en tillväxtkommun i en expansiv region och har ett starkt näringsliv jämte låg arbetslöshet. Närheten till Stockholm utgör tillsammans med den unika skärgårds- och kulturmiljön några av de faktorer som bidrar till att många väljer att bosätta sig här.

Kommunens logotype

Kommunfakta

Folkmängd

14031

Storlek till ytan

664 km²

Boende

Trosa kommun strävar efter att kunna erbjuda ett brett utbud av olika typer av bostäder - stora och små, på landsbygden och i tätorterna.

Hyresbostäder

Trosabygdens Bostäder AB, TROBO, är ett kommunalägt bostadsbolag. TROBO har ca 600 lägenheter i Trosa och Vagnhärad.

HSB Sörmlandsbostäder äger nu ca 400 lägenheter i Trosa och Vagnhärad.

Fastighets AB Billy Gustafsson äger och förvaltar ett bostadsbestånd på ca 180 hyreslägenheter belägna både i Trosa och i Vagnhärad.

Vilka språkgrupper finns på orten?

I Trosa har vi bland annat invånare som talar arabiska, dari, tigrinja, engelska, litauiska, ryska, bosniska, finska. Det finns fler språkgrupper men antalet personer inom gruppen är få.

Föreningar och organisationer

Exempel på föreningar i Trosa är Trosa-Vagnhärad Finska Förening och Bosnien –Hercegovinas förening i Trosa. Läs mer om föreningar på kommunens föreningsportal.

Vad finns i närområdet

Trosa kommun är en liten kommun med ett rikt näringsliv som står för en stor del av servicen. Det finns aktiviteter året om, vandra på Sörmlandsleden, besök ett slott, ta en skärgårdstur eller åk vårt lilla Blå Tåg. Vi har till och med en egen skidbacke! I Trosa kommun finns det två bibliotek: Trosa stadsbibliotek och biblioteket Navet i Vagnhärad. Tillsammans erbjuder de kommunens invånare läsupplevelser, information och kulturhändelser.

Det finns två Second hand-affärer i Trosa som säljer billiga möbler och husgeråd.

Barnomsorg

Alla barn har rätt till avgiftsfri allmän förskola 15 timmar per vecka (totalt 525 timmar per år) från och med höstterminen det år de fyller 3 år. Verksamheten gäller from höstterminen det år ditt barn fyller tre år och gäller tills barnet börjar förskoleklass eller skola.

Allmän förskola är inte någon särskild form av förskola utan ingår i den vanliga verksamheten. Allmän förskola syftar till att erbjuda alla barn från tre års ålder pedagogisk stimulans och gruppgemenskap. Verksamheten är avgiftsfri och följer skolans terminer.

Som förälder i Trosa kommun kan du välja mellan barnomsorg i kommunal eller enskild regi inom kommunen eller i annan kommun. Enskild regi innebär att en förskola eller fritidshem drivs av någon annan än kommunen tex ett föräldrakooperativ eller ett bolag. Den enskilt drivna förskolan eller fritidshemmet får samma ersättning som kommunala förskolor och fritidshem för att ta emot kommunens barn.

Förskolor

Förskolorna erbjuder verksamhet för barn 1 till 5 år. Det finns 9 kommunala och 2 enskilt drivna förskolor:

  • Trosa: Björkbacken, Tomtahill, Tomtalund, Tomtaklint, Tallbacken, Lagnö Barn
  • Vagnhärad: Hasselbacken, Fagerhult, Fageräng, Väsby
  • Västerljung: Björke, Dalbystugan

Fritidshem

Fritidshemmen är till för barn från 6 år t.o.m. vårterminen det år barnet fyller 13 år. Alla kommunala fritidshem är kopplade till någon av de fem grundskolorna i kommunen. Den fristående förskolan Lagnö Barn har också ett fritidshem.

Grundskolor och gymnasieskolor

I Trosa kommun är skolan ett prioriterat område och vi arbetar tillsammans för att alla barn och ungdomar ska få en trygg och utvecklande skoltid. Som förälder har du stor valfrihet att välja skola för ditt barn. I Trosa kommun finns fem kommunala skolor. Du kan även välja någon skola utanför kommunen.

Grundskola

På alla våra grundskolor (utom Tomtaklintskolan och Hedebyskolan) finns förskoleklass (F) och fritidshem:

  • Trosa: Skärlagsskolan (F-år 6), Vitalisskolan (F-år 6), Tomtaklintskolan (år 7-9)
  • Vagnhärad: Fornbyskolan (F-år 5), Hedebyskolan (år 6-9)
  • Västerljung: Kyrkskolan (F-år 6)

Gymnasieskola

Trosa Kommun har elever på drygt 50 gymnasieskolor i Sverige. Som elev från Trosa kommun har du rätt att söka gymnasieutbildningar överallt men som kommun har vi avtal med Nyköping, Södertälje, Rönninge (Salems kommun) där de flesta nationella programmen finns att välja.

Utbildningsmöjligheter

I Trosa erbjuder vi Sfi-undervisning alla förmiddagar i veckan och vi kan erbjuda nivåerna B-D. Läser du på A-nivå får du resa till Nyköping eller Södertälje för undervisning. Trosa har även en Grundvux-utbildning där eleven kan fortsätta med sin svenskundervisning.

All Sfi- och Grundvux-utbildning erbjuds i lokaler i Vagnhärad på Hedebyskolan.

Övrig vuxenutbildning söks via Campus Nyköping och där kan eleven själv välja utbildningsort.

Hälso- och sjukvård

På Trosa vårdcentral kan du träffa läkare, distriktssköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeut, psykoterapeut och kurator. Vi har specialvård för patienter med diabetes, astma/KOL, hjärtsvikt och behov av rehabilitering i samverkan. Vi har dessutom en barnavårdscentral och Kvinnoklinikens mödravårdscentral.

I Trosa återfinns tandläkare som utövar såväl privatpraktik som i Folktandvårdens regi.

Tolkhjälp

Finns det behov av tolk inom skola, myndigheter, sjukvård så anlitas detta. För det mesta gäller det tolk via telefon.

Kommunikationer

Trosa kommun är lättillgängligt med E4 och järnvägen som viktiga kommunikationsstråk. Kollektivtrafiken utgörs av tågtrafik med stopp i Vagnhärad och regional och lokal busstrafik. Vagnhärads stationsområde utgör kommunens resecentrum med samordning mellan tåg och buss. Inom stationsområdet i Vagnhärad finns stora parkeringsytor för pendlare.

Avståndet från Vagnhärad till Södertälje är drygt tre mil, till Stockholm är det sju mil och till Nyköping ca fyra mil. Drygt 50 % av kommunens förvärvsarbetande invånare pendlar till arbetsplatser utanför kommunens gränser med tåg, buss eller bil.

Arbete och företagande

De två största arbetsgivarna i Trosa kommun är kommunen samt Camfil Farr. Många invånare pendlar ut ur kommunen och då företrädesvis till Södertälje där Scania, Astra och Södertälje lasarett är stora arbetsgivare.