Stockholms län

Senast uppdaterad: 13/12-2022

Stockholms län är Sveriges minsta län till ytan, men har den största befolkningen: drygt två miljoner invånare.

Map of Sweden Created with Highcharts 10.2.1

Kommuner i Stockholms län

Välj den kommun i Stockholms län som du vill läsa mer om nedan.

Som huvudstadsregion präglas Stockholms län av storstadsliv, men här finns också rikligt med landsbygd och natur. Ungefär hälften av länets yta består av skog eller åker. Här finns dessutom Stockholms skärgård, en av världens största övärldar, med 30 000 öar och skär.

Bostadssituation

Stockholms befolkning har vuxit snabbt de senaste åren, och bostadsbristen är ett faktum i alla kommuner i länet. Bostadsbyggandet har ökat men inte tillräckligt, vilket har inneburit att trångboddheten är större i Stockholms län än i någon annan region i Sverige. Bostadsbristen har också inneburit snabb prisökning på villor och bostadsrätter, samt växande kötid för hyresrätter hos den länsgemensamma kommunala bostadsförmedlingen.

Näringsliv och arbetsgivare

Stockholms stad är regionens största arbetsgivare med omkring 55 000 anställda. Telecombolaget Ericsson är den största privata arbetsgivaren med drygt 10 000 anställda. Prognoser visar att det kommer att vara stor efterfrågan på arbetskraft med gymnasie- eller universitetsutbildning de kommande åren, medan efterfrågan på arbetskraft med endast förgymnasial utbildning kommer att minska.

Föreningar och organisationer – det civila samhället

Stockholms län har ett rikt utbud av idéburna organisationer som arbetar med flyktingfrågor och integration.

Skolor och utbildning

Stockholms län anses med sina 17 universitet och högskolor vara den mest kunskapsintensiva regionen i världen utanför USA. Karolinska Institutet, Stockholms universitet och Kungliga Tekniska högskolan har internationellt renommé och höga placeringar på olika rankinglistor världen över.

Sfx-utbildning

Sjukvård

Region Stockholm ansvarar för att länets invånare får den hälso- och sjukvård och tandvård de behöver. Verksamheten omfattar allt från vård och hälsofrämjande arbete till forskning och utveckling.

Kultur och fritid

Med storstadsmetropolen Stockholm som regionens centrum är det kulturella utbudet i Stockholms län mycket gott – med muséer, teater, musik, dans och annan scenkonst. Med Sveriges långa historia av folkrörelser och föreningsliv finns många möjligheter till idrotts- och fritidsaktiviteter. Närheten till naturen innebär stora möjligheter till friluftsliv och naturupplevelser året runt – till exempel i Stockholms skärgård som är en av världens största övärldar med 30 000 öar och skär.