Huddinge

Senast uppdaterad: 13/12-2022

Huddinge ligger strax söder om Stockholm. Huddinge är Stockholmsregionens näst största kommun, med ett oslagbart läge där vackra natur- och friluftsområden möter storstadens bekvämligheter.

Kommunens logotype

Kommunfakta

Folkmängd

113084

Storlek till ytan

140 km²

Här finns Flemingsberg med högskolor och universitet, samt Skandinaviens största handelsplats Kungens kurva. Huddinge har en av landets mest internationella befolkningar. Invånarna i Huddinge kommer från många delar av världen. Ungefär var tredje invånare har invandrat eller har föräldrar som har invandrat till Sverige från ett annat land.

Boende

Huddinge har en blandning av småhus och lägenhetshus. Ungefär en tredjedel av bostäderna i kommunen är hyresrätter. Kötiden till hyreslägenheter kan vara mycket lång. Kommunen har ingen egen bostadskö för hyreslägenheter, utan samarbetar med Bostadsförmedlingen i Stockholm AB.

Vilka språkgrupper finns på orten?

Huddinges invånare kommer från över 150 olika länder. Många har invandrat från Irak, Finland, Turkiet och Polen. Barn och ungdomar som har ett annat modersmål än svenska kan få modersmålsundervisning i skolan på drygt 40 olika språk.

Föreningar och organisationer

I Huddinge finns nästan 400 aktiva föreningar, som engagerar människor i alla åldrar. I kommunens föreningsregister kan du söka efter en som passar dina intressen.

Vad finns i närområdet

Samhällsservice som kommuninformation, arbetsförmedling, socialtjänst och bibliotek finns i kommunen. I många delar av Huddinge kommun finns centrum med affärer och restauranger. Du tar dig lätt till affärer som säljer nya och begagnade möbler och kläder. En kort resa med pendeltåg eller tunnelbana tar dig till centrala Stockholms utbud av butiker och service.

Barnomsorg

För barn i åldrarna 1-5 år som har behov av omsorg finns förskola och familjedaghem. I Huddinge finns ett hundratal kommunala och privata förskolor med olika inriktningar.

Grundskolor och gymnasieskolor

I Huddinge finns drygt 30 grundskolor och sex gymnasieskolor. Det finns både privata och kommunala skolor. Du som förälder har möjlighet att önska vilken skola du vill att ditt barn ska gå i.

Nyanlända barn som ska börja skolan och deras föräldrar kan få stöd av Resurscentrum för nyanlända inom förskola och skola (RCN) för att mottagandet ska bli så bra som möjligt. Du som förälder kan vända dig till dem med alla frågor om ditt barns skolstart.

Utbildningsmöjligheter

Det finns flera möjligheter att som vuxen utbilda sig i Huddinge. Den kommunala vuxenutbildningen Vux Huddinge erbjuder utbildningar som förnyar eller fördjupar dina kunskaper på gymnasienivå eller grundskolenivå. Dessutom finns kvalificerade yrkesutbildningar som leder till arbete eller ger dig behörighet till vidare studier.

För dig som är nyanländ i Sverige och behöver lära dig svenska finns kurser i svenska för invandrare (sfi). I universitetsområdet Flemingsberg studerar cirka 20 000 studenter på Södertörns högskola, Karolinska Institutet och Kungliga Tekniska Högskolan.

Hälso- och sjukvård

I Huddinge finns ett universitetssjukhus med akutmottagning samt mindre vårdcentraler i de olika kommundelarna. Hos 1177 Vårdguiden kan du ställa frågor och få råd samt hitta samlad information om hälso- och sjukvård i Stockholms län.

Tolkhjälp

Vid alla kontaker med myndigheter har du rätt till tolkhjälp om du inte talar eller förstår svenska.

Kommunikationer

Från Huddinge kan du resa med SL:s tunnelbana, bussar och pendeltåg. Till Stockholms centralstation kan du åka på cirka 15–20 minuter beroende på var i kommunen du bor. Från Flemingsberg kan du även åka med SJ:s tåg.

Arbete och företagande

De största arbetsgivarna är Karolinska universitetssjukhuset i Flemingsberg med cirka 6 500 anställda och Huddinge kommun med cirka 6 000 medarbetare. Andra stora arbetsgivare är Karolinska Institutet och IKEA. Många Huddingebor arbetspendlar till andra närliggande kommuner.