Salem

Senast uppdaterad: 13/12-2022

Salems kommun har en av Sveriges yngsta befolkningar. Vi har familjevänliga bostäder i vacker natur och stora rekreationsområden.

Kommunens logotype

Kommunfakta

Folkmängd

16781

Storlek till ytan

71 km²

Den kommunala servicen visar bra resultat och får goda omdömen i enkäter och kvalitetsmätningar. Vi har ett blomstrande föreningsliv och vill man ta del av storstadens utbud tar det bara 30 minuter med pendeltåget till Stockholm.

Boende

I Salems kommun finns hyreslägenheter, bostadsrättslägenheter och friköpta radhus/villor. Det finns inget kommunalt bostadsbolag, men det finns privata hyresvärdar.

Vilka språkgrupper finns på orten?

Arabiska, Spanska, Engelska, Polska och Finska.

Föreningar och organisationer

Det finns många olika föreningar i kommunen, till exempel kultur- och idrottsföreningar och religiösa föreningar.

Vad finns i närområdet

I kommunens finns två centrum. I Salems centrum finns bland annat bibliotek, apotek, livsmedelsaffär, systembolag, secondhand-butik för kläder, bank, klädesaffärer och restauranger. I Rönninge centrum finns bland annat pendeltågsstation, livsmedelsaffär och restauranger.

Barnomsorg

I Salem erbjuder vi förskola och familjedaghem för barn i åldrarna 1-5 år. Du väljer om du vill ha ditt barn i kommunal eller fristående förskola eller familjedaghem. Vi har även öppen förskola som är till för dig som är hemma med små barn. Här kan barn och föräldrar leka och umgås med andra utan kostnad.

Grundskolor och gymnasieskolor

Grundskola

I Skogsängsskolan finns två klasser för dig som precis har flyttat till Sverige och pratar ett annat språk än svenska. En förberedelseklass för de yngre eleverna 7-11 år och en förberedelseklass för de äldre 12-15 år. Totalt i kommunen finns fyra grundskolor från förskoleklass till år 9.

Gymnasieskola

I Salem finns en gymnasieskola, Rönninge gymnasium, som erbjuder yrkesprogram och teoretiska program. Annars är det fritt att söka gymnasium var som helst i Stockholms län.

Utbildningsmöjligheter

Svenska för invandrare

Sfi är en grundutbildning i svenska språket för vuxna som inte har svenska som sitt första språk. I Salem kan du läsa sfi på heltid eller deltid i lokaler som ligger vid Rönninge gymnasium. Utbildningen är gratis. Du får låna böcker till utbildningen.

Vuxenutbildning
Kommunal vuxenutbildning (komvux) är en skola där vuxna kan läsa samma saker som i grundskolan och gymnasiet. Du som inte har gått grundskola eller gymnasium har rätt att läsa på komvux. Om du läser klart gymnasiet på komvux kan du söka vidare till högskola och universitet.

Att studera på komvux är gratis, men du får själv betala böcker och andra papper som behövs.

Undervisningen kan genomföras antingen i klassrum eller på distans.

Särvux/Lärvux

Salems kommun samarbetar med omkringliggande kommuner när det gäller vuxenutbildning för dig som är över 20 år och har inlärningssvårigheter.

Särvux/Lärvux erbjuder:

  • små undervisningsgrupper
  • lärare med specialpedagogisk kompetens
  • studie- och yrkesvägledning
  • studier på grundskolenivå i svenska och matematik
  • sfi

Samhällsorientering

Salems kommun samarbetar med andra kommuner i Stockholms län för att kunna erbjuda samhällsorientering på många olika språk. Det är Centrum för samhällsorientering i Stockholm som anordnar kurserna.

Läs mer om vuxenutbildning på:

Hälso- och sjukvård

När du eller dina barn blir sjuka går ni i första hand till vårdcentralen vid Salems centrum. Här finns vårdcentral, mödravårdscentral och barnavårdscentral. När vårdcentralen är stängd vänder ni er till Närakuten Södertälje Sjukhus. Sjukvårdsrådgivning finns dygnet runt på Vårdguiden tel 1177.

Vid Salems centrum finns även tandläkare.

Tolkhjälp

Vid alla kontakter med myndigheter, kommun och sjukvård har du rätt till tolkhjälp om du inte talar eller förstår svenska. Tolk bokas i förväg av den myndighet som du ska träffa. Kommunen har kontakt med tolkförmedling. Vi bokar tolk om du behöver detta vid kontakt med oss.

Kommunikationer

I Salem finns kollektivtrafik med buss och pendeltåg. Pendeltågslinjen från Stockholm mot Södertälje stannar vid Rönninge station.

Arbete och företagande

Det är låg arbetslöshet i kommunen. Det finns inte så många stora arbetsplatser i kommunen men det är lätt att pendla till arbetsplatser i andra kommuner. I Salem finns cirka 400 företag. Vanligaste verksamheterna är service, detaljhandel, bygg- och anläggning och konsulter. De flesta företag är små med i genomsnitt 4 anställda. Den största arbetsgivaren är kommunen med ca 900 anställda.