Sollentuna

Senast uppdaterad: 13/12-2022

Här sjuder av liv, med många företagare och handelsplatser, blandat med fina naturområden och kulturaktiviteter. Sollentuna centrum, Stinsen köpcentrum, Järvafältet och Edsvik konsthall, är bara några exempel.

Kommunens logotype

Kommunfakta

Folkmängd

73939

Storlek till ytan

58 km²

Sollentuna växer hela tiden och just nu pågår en stadsomvandling där de centrala delarna av Sollentuna byggs ut och får ny karaktär.

Boende

Vi satsar på att bygga bostäder i olika delar av kommunen. Vi bygger ett helt nytt område i nordöstra delen, Väsjön, och det sker förtätning av Tureberg, där Sollentunas första studentbostäder blev inflyttningsklara i december 2015. På sikt kommer Helenelund och Rotebro förtätas.

Vi planerar för en blandad bebyggelse, med lägenheter och småhus i attraktiva boendemiljöer, både i centrala lägen och nära naturen. Det finns många fina naturområden och en tredjedel av Sollentuna utgörs av natur.

Vilka språkgrupper finns på orten?

Några av de vanligaste utländska språken i Sollentuna är arabiska, persiska, spanska, somaliska och kurdiska. Barn och ungdomar som har ett annat modersmål än svenska kan få modersmålsundervisning i skolan på ca 40 språk.

Föreningar och organisationer

I Sollentuna finns många föreningar inom bland annat idrott, kultur och musik. För den kultur- och historieintresserade finns barnkultur, Edsvik konsthall och Edsviks slott. För ungdomar finns fritidsaktiviteter på Arena Satelliten, Northside samt på flera av grundskolornas fritidsgårdar. I föreningsregistret kan du söka bland alla Sollentunas föreningar: idrottsföreningar, kulturföreningar, handikappföreningar, båtklubbar, naturföreningar och mycket mer.

Vid #Meetsollentuna kan du få information om föreningar och organisationer och delta i olika aktiviteter för att nyanlända och etablerade Sollentunabor ska mötas.

Vad finns i närområdet

Du kan få kommuninformation genom att ringa eller besöka Kontaktcenter som finns i kommunhusets entré i centrum. I Sollentuna finns också arbetsförmedling och socialtjänst. Det finns tre bibliotek; ett i Sollentuna centrum samt i Edsberg och Rotebro som är öppna totalt 99 timmar i veckan. På biblioteket i Sollentuna centrum finns #MeetSollentuna som fungerar som mötesplats mellan nyanlända och etablerade Sollentunabor genom olika aktiviteter. Här finns bland annat verksamheten RådRum där du kan möta frivilliga samhällsvägledare.

I många delar av Sollentuna kommun finns centrum med affärer och restauranger. Du tar dig lätt till affärer som säljer nya och begagnade möbler och kläder. På Malmvägen ligger till exempel Röda korsets Kupan. En kort resa med pendeltåg eller tunnelbana tar dig till centrala Stockholms utbud av butiker och service.

Runtom i Sollentuna finns parker, lekplatser, gröna ytor och andra naturområden. Det finns utomhusbad såsom Rösjöbadet, Norrviken Torparängen och Edsviken strandvägen. I kommunen finns även en stor simhall med relax och gym samt idrottsplatser, motionsspår, utegym, vintersport, vandring och cykling med mera.

Här kan du läsa mer om:

Barnomsorg

I kommunen finns cirka 100 förskolor och familjedaghem.

Nyanlända familjer med barn i förskoleålder bokas för introduktionsträff på Centrum för integration och flerspråkighet (CIFS).

I kommunen finns familjecentraler som erbjuder mödravård, barnavårdcentral och öppen förskola. Öppen förskola är till för dig som är hemma med små barn. Det kostar inget och du behöver inte anmäla barnet i förväg. Den öppna förskolan erbjuder en pedagogisk gruppverksamhet och barnen leker enskilt eller i grupp. Som vårdnadshavare är du med ditt barn på öppna förskolan.

Här kan du läsa mer om:

Grundskolor och gymnasieskolor

I Sollentuna finns ett 30-tal skolor i både kommunal och fristående regi. En del skolor har egna profiler, till exempel musik eller språk. På sju av grundskolorna finns förberedelseklasser för nyanlända elever.

Nyanlända elever tas emot på Centrum för integration och flerspråkighet (CIFS). När en nyanländ grundskoleelev tas emot på CIFS, bokas tider för introduktion, kartläggningar och hälsoundersökningar. Familjer med barn i förskoleålder bokas för introduktionsträff.

I Sollentuna finns det en kommunal gymnasieskola och fem fristående gymnasieskolor. Rudbeck är Sollentuna kommuns eget gymnasium och är en av Stockholms läns mest populära gymnasieskolor räknat i antal förstahandsval. Skolan har cirka 2000 elever och över 200 anställda. På Rudbeck finns Språkintroduktionsprogrammet för nyanlända elever.

I Sollentuna arbetar vi för att ha Sveriges bästa skolor. I grundskolan ska alla elever nå målen i alla ämnen, vi ska ha landets högsta meritvärde och alla ska känna sig trygga i skolan. Vi förbereder våra elever för en digital framtid.

Här kan du läsa mer om:

Utbildningsmöjligheter

På Kunskapsparken får du aktuell information om vuxenstudier. Du får hjälp med att söka kurser och utbildningar inom:

  • Komvux
  • Lärvux (särskild utbildning för vuxna)
  • Utbildning i svenska för invandrare (SFI)

Vi hjälper dig även med att söka till högskolor och universitet. Om du behöver vägledning eller hjälp med planering av dina studier vänder du dig också till Kunskapsparken.

Samhällsorientering ges i Sollentuna av Centrum för samhällsorientering. Vissa kurser hålls lokalt i Sollentuna medan andra ges inne i Stockholm.

Stockholms universitet ligger på ca 30 minuters pendelavstånd. I Stockholm och i kringliggande kommuner finns ett stort antal folkhögskolor och yrkeshögskolor.

Läs mer om vuxenutbildning på:

Hälso- och sjukvård

I kommunen finns familjecentraler som erbjuder mödravård, barnavårdcentral och öppen förskola. Där finns socionomer och kuratorer som ger råd och stöd i sociala och personliga frågor, både enskilt och i parsamtal. På familjecentralerna erbjuds dessutom olika föräldrakurser.

I kommunen finns flera vårdcentraler och tandläkarmottagningar.

Region Stockholm genomförde en omfattande satsning på att bygga ut hälso- och sjukvården 2017-2018. Sollentuna sjukhus har en viktig roll i regionens framtidsplaner. Satsningen innebar om- och utbyggnader med drygt 230 moderna slutenvårdsplaster samt ett specialistcentrum.

Region Stockholm genomför en omfattande satsning på att bygga ut hälso- och sjukvården 2017-2018. Sollentuna sjukhus har en viktig roll i regionens framtidsplaner. Satsningen innebär om- och utbyggnader med drygt 230 moderna slutenvårdsplaster samt ett specialistcentrum.

Omsorg, hälsovård och sjukvård i kommunen

Tolkhjälp

Vid alla kontakter med myndigheter, kommun och sjukvård har du rätt till tolkhjälp om du inte talar eller förstår svenska. Detta bokas i förväg av den aktuella samhällsinstansen.

Kommunikationer

E4:an och pendeltågstrafiken går genom kommunen från nord till syd. Fem pendeltågstationer ger bra förutsättningar för effektiv kollektivtrafik. 2022 beräknas Förbifart Stockholms trafikplats Häggvik vara klar. Det finns goda tvärförbindelser för både bil och buss, och det planeras för att Tvärbanan förlängs från Stockholms västra förorter till Helenelund.

Sollentuna storsatsar på nya cykelvägar.

Arbete och företagande

I Sollentuna har vi ett av landets bästa företagarklimat. Här stöttar vi företagaranda och entreprenörskap. Två år i rad har vi kommit på andra plats, av 290 kommuner, i Svenskt näringslivs ranking av kommunernas lokala företagsklimat. Målet är att bli bäst i Sverige.

Många väljer att etablera sig i Sollentuna som lockar med sitt perfekta läge, med närhet till Arlanda och Stockholm city. Majoriteten av de ca 4000 företagen i kommunen är små- och medelstora.