Täby

Senast uppdaterad: 13/12-2022

Täby är en av Sveriges mest attraktiva kommuner med närhet till både arbetsplatser, grönområden och skärgård. Vi ser ljust på framtiden och bygger därför fler bostäder, välkomnar fler företag och satsar på förbättrad service med stor valfrihet.

Kommunens logotype

Kommunfakta

Folkmängd

71961

Storlek till ytan

71 km²

Boende

Bostadsbristen i Täby kommun är stor. Täby äger inga egna hyreslägenheter för uthyrning och har därför ingen kommunal bostadskö. De bostäder som finns lediga för antingen försäljning eller uthyrning hanteras av olika privata bostadsbolag och mäklare.

Vilka språkgrupper finns på orten?

Här i Täby finns många olika nationaliteter och språkgrupper, bland annat persiska/dari, arabiska, kurdiska, somaliska och spanska. Barn och ungdomar som har ett annat modersmål än svenska kan få modersmålsundervisning i grundskolan från och med förskoleklassen, i särskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Skolorna i Täby ger modersmålsundervisning i mer än trettio olika språk till elever med annat modersmål än svenska.

Föreningar och organisationer

I Täby finns ett stort föreningsliv. Över 400 föreningar ägnar sig åt allt från idrott, kultur och friluftsliv till vård och omsorg om samhället och dess invånare.

I Täby finns många olika religiösa föreningar, bland annat:
Filadelfiaförsamling, Iranska kulturföreningen, Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga, muslimsk kulturförening, svenska kyrkan/Täby församling, Täby Afrikagrupp, Täbys baptistförsamling, Täby församling av Jehovas vittnen och Vår frus katolska församling.

Vad finns i närområdet

Samhällsservice som arbetsförmedling och socialkontor finns. Skatteverket och försäkringskassan saknar servicekontor i Täby. Det finns tillgängligt i Stockholm. I köpcentret Täby centrum finns många olika butiker och restauranger. Det finns flera bibliotek i kommunen.

På kyrkornas secondhandbutik kan du köpa begagnade möbler, teknik- och sportprylar, textilvaror, kläder, porslin och böcker.

På Prata svenska-cafét kan du bl.a. få hjälp med att prata, läsa läxor, få information om Sverige och svenska traditioner samt råd inför kontakter med myndigheter.

Eftersom Täby ligger vid Stora Värtan finns en fantastisk närhet till den vackra och uppskattade skärgården och möjlighet till fiske och bad. I Täby finns en mängd idrottsanläggningar, sporthallar och idrottsplatser. Täby erbjuder många möjligheter till motion och rekreation med flera golfbanor, både inom och utomhusgym, skatepark och ridskolor. Det finns också belysta motionsspår.

Barnomsorg

I Täby finns både förskola för barn 1-5 år och annan pedagogisk verksamhet i form av familjedaghem för barn 1-9 år. I Täby drivs de flesta förskolor som fristående förskolor. Två förskolor drivs i kommunal regi. Du väljer själv förskola eller annan pedagogisk verksamhet.

Grundskolor och gymnasieskolor

Det finns flera grundskolor och gymnasium i Täby, både kommunala och fristående.

Här i Täby integreras elever som är nya i Sverige direkt i en vanlig klass i grundskolan med extra stöd.

Täby erbjuder ett brett utbud av teoretiska, yrkesinriktade och specialutformade program i Täbys gymnasieskolor.

Utbildningsmöjligheter

Täby kommun erbjuder utbildning för vuxna via Kunskapscentrum Nordost. Du har rätt att kostnadsfritt lära dig svenska (Sfi-svenska för invandrare) och du får också läsa in grundskolebehörighet om du inte har det sedan tidigare. Studier för vuxna på gymnasienivå erbjuds i första hand till de som saknar fullständig gymnasieutbildning (grundläggande behörighet) men du har också möjlighet att läsa de kurser som behövs för särskild behörighet på en eftergymnasial utbildning.

Samhällsorientering är en kurs för dig som är ny i Sverige. Den omfattar 60 timmars studier som i normalfallet ges på ditt modersmål. Kursen ger dig kunskap om hur samhället fungerar och hur du ska göra för att snabbt komma in på arbetsmarknaden och i samhällslivet. Du har rätt att läsa kursen om du har kommit till Sverige som flykting det vill säga att du har eller kommer att få en etableringsplan på arbetsförmedlingen. Du har också möjlighet att få läsa kursen även om du inte kommit till Sverige av flyktingskäl – fråga din handläggare.

Lärvux kurser motsvarar den obligatoriska särskolan och gymnasiesärskolans nationella program.

Hälso- och sjukvård

Täby kommun har flera husläkarmottagningar och barnavårdscentraler, barnmorskemottagning och ungdomsmottagning du kan vända dig till.

I Täby finns både folktandvård och privata tandläkare och närmaste akutsjukhus finns i Danderyd, ca 1 mil från Täby.

På Täby närsjukhus, numera Aleris specialistvård Täby, finns flera olika specialiteter samlade.

Tolkhjälp

Vid alla kontakter med myndigheter har du rätt till tolkhjälp om du inte talar eller förstår svenska. Du har även rätt till tolk om du är allvarligt hörsel- eller talskadad.

Kommunikationer

Buss

I Täby finns ett brett utbud av busstrafik där många bussar utgår från Täby centrum. Du kan enkelt ta dig runt i Täby och till andra närliggande kommuner och till Stockholm.

Roslagsbanan

Roslagsbanan är stommen i norrortstrafiken. Med Roslagsbanan kommer du snabbt till Täby. Resan tar cirka tjugo minuter från Östra station till Täby centrum.

Vid Östra station och Mörby station sker byte från tåg till tunnelbana, så att du lätt kan åka vidare till Stockholm city.

Du kan läsa mer om tidtabeller och rutter på Stockholms lokaltrafik (SL).

Arbete och företagande

Kommunen är en stor arbetsgivare. Förutom den så finns det ca 7000 företag i Täby, men det finns plats för fler. De flesta är små och verksamma inom tjänsteproduktion, handel och elektronik/IT-sektorn. Här är även många aktiva inom handel, bygg och fastighet och förskolor, vård och omsorg. Att så många företag inom skola, vård och omsorg ingår i näringslivet är unikt för en svensk kommun.