Upplands-Bro

Senast uppdaterad: 13/12-2022

Upplands-Bro är en växande kommun, både när det gäller invånare och företagsetableringar, med drygt 28 000 invånare. Här finns två tätorter, Kungsängen och Bro, och en levande landsbygd.

Kommunfakta

Folkmängd

29475

Storlek till ytan

325 km²

Kommunen ligger vid Mälaren, ungefär två mil nordväst om Stockholm och pendeltåget tar ungefär 25 minuter till Stockholms central.

Boende

I Upplands-Bro kommun finns flera olika hyresvärdar. Det kommunala bostadsbolaget heter Upplands-Brohus och på deras webbplats kan du läsa mer om lediga bostäder.

Vilka språkgrupper finns på orten?

Språk som talas i Upplands-Bro är bland annat finska, arabiska, somaliska, persiska, dari, tigrinja, swahili med flera.

Föreningar och organisationer

Det finns många olika föreningar i Upplands-Bro, bland annat idrottsföreningar, scouter och friluftsfrämjandet. I föreningsregistret kan du själv söka föreningar inom ditt intresseområde.

Vad finns i närområdet

Upplands-Bro kommun ligger vid Mälarens strand och har flera olika stränder. Det finns också vackra naturområden där du kan vandra och se historiska fornlämningar. Det finns idrottsanläggningar, simhall, kulturhus, bibliotek, konsthall och mycket annat. På kommunens webbplats kan du läsa mer om de olika aktiviteter som arrangeras.

Barnomsorg

Kommunen har pedagogisk verksamhet som förskola och familjedaghem för barn som är mellan 1-5 år. Det finns både kommunala och fristående förskolor och pedagogisk omsorg.

Grundskolor och gymnasieskolor

Kommunen erbjuder grundskola för elever upp till årskurs 9. Det finns både kommunala och fristående skolor. För ungdomar i gymnasieålder finns Upplands-Brogymnasiet med en rad olika program och inriktningar.

Utbildningsmöjligheter

Kommunen erbjuder olika typer av vuxenutbildning och svenska för invandrare, sfi. På kommunens hemsida kan du läsa mer om de möjligheter som finns.

Hälso- och sjukvård

Inom kommunen kan du ta del av ett flertal olika vårdformer. Här finns bland annat vårdcentraler för allmänna ärenden och tillgång till barnavård, mödravård och tandvård. På Region Stockholms webbsida hittar du mer information om vart du kan vända dig med olika vårdärenden.

Tolkhjälp

Alla invånare i Upplands-Bro har rätt till tolkhjälp i kontakten med kommunen. Om du som invånare önskar tolkhjälp ska du kontakta din handläggare eller vänd dig till Kontaktcenter för hjälp.

Kommunikationer

I kommunen finns kollektiva trafikförbindelser. Information om tidtabeller och olika sätt att resa hittar du på SL:s webbsida.

Arbete och företagande

I kommunen, eller på pendlingsavstånd, finns flera både större och mindre arbetsgivare. På kommunens hemsida finns information för dig som är intresserad av att starta eget företag. Där presenteras också de arbetstillfällen som kommunen som arbetsgivare för tillfället erbjuder.