Uppsala län

Senast uppdaterad: 13/12-2022

Uppsala län är ett av Sveriges snabbast växande län. Länets största stad är residensstaden Uppsala där över 200 000 av länets 345 000 invånare bor. Naturen är varierad och här finns allt från djupa skogar till skärgårdsmiljöer. Länet har drygt 250 sjöar och i skärgården finns 11 300 öar. Uppsala län är en del av Stockholms arbetsmarknadsregion och det tar endast 40 minuter att åka med tåg mellan Uppsala och Stockholms innerstad.

Map of Sweden Created with Highcharts 10.2.1

Kommuner i Uppsala län

Välj den kommun i Uppsala län som du vill läsa mer om nedan.

Bostadssituation

Uppsala län är ett populärt län att bo i och länet växer ständigt. Det är ett relativt litet län med goda kommunikationer och nära till det mesta. Det råder brist på bostäder runtom i länet, men samtidigt byggs många nya bostäder på flera håll. Arbetet i kommunerna med att tillgodose behovet av bostäder ses som viktigt och det finns en regional samverkan för att främja bostadsbyggandet.

Näringsliv och arbetsgivare

Några av de största arbetsgivarna i länet är kommunerna, Uppsala universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet och regionen. Försvarsmakten och industrileverantören Sandvik Coromant AB i Gimo är andra stora arbetsgivare. Det finns också många små företag som expanderar, framförallt inom tjänstesektorn.

Föreningar och organisationer – det civila samhället

I länet finns många olika föreningar såsom kulturföreningar, idrottsföreningar, etniska föreningar, trossamfund och hjälporganisationer med mera. Länsstyrelsen har påbörjat ett arbete med att lyfta fram betydelsen av ideell verksamhet i mottagandet av nyanlända i syfte att få fler krafter från föreningslivet att samarbeta med offentlig sektor inom integrationsområdet. En viktig aspekt är att deltagande i föreningsliv kan bidra till att man känner sig mer välkommen som nyanländ och att man får chansen att knyta nya kontakter.

Skolor och utbildning

Uppsala stad är en gammal universitetsstad med många traditioner och här finns två av Sveriges mest framstående universitet, Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet. På universiteten bedrivs både utbildning och forskning i världsklass. Det finns också flera yrkesinriktade högskolor, till exempel Yrkeshögskolan i Enköping.

Sjukvård

Regionen är ansvarigt för sjukvården i länet. I Uppsala kommun finns universitetssjukhuset Akademiska, ett av Sveriges största sjukhus och i Enköpings kommun finns ett lasarett. I övrigt finns 51 vårdcentraler, fördelade över hela länet. Även hälsovård och tandvård är Regionens ansvar.

Kultur och fritid

Uppsala stad har ett rikt kulturliv med teatrar, muséer, konserter och festivaler. I varje kommun finns också föreningsliv och ett stort utbud av fritidsaktiviteter.  I alla kommuner finns också friluftsområden. Det finns gott om utflyktsmål i olika naturområden runtom i länet, till exempel i skärgården.