Heby

Senast uppdaterad: 13/12-2022

Nära till Stockholm, Uppsala, Västerås, Arlanda med bra pendlingsmöjligheter men ändå med trygghet och lugn. Och i Heby kommun finns rena vildmarken, en leende jordbruksbygd, brusande älvar, vidsträckta fjärdar, en nationalpark inom kommunens gränser, flera livaktiga samhällen och ett rikt föreningsliv.

Kommunens logotype

Kommunfakta

Folkmängd

14079

Storlek till ytan

1226 km²

Boende

I kommunen finns bostadsföretag där du kan söka efter hyresrätter, bostadsrätter och andra former av boende. På kommunens hemsida kan du läsa mer om vilka bostäder som är lediga och de företag som förmedlar dem.

Vilka språkgrupper finns på orten?

Kurdiska, arabiska, persiska, dari och kirundi.

Föreningar och organisationer

I kommunen finns ett stort antal föreningar med olika inriktning. Exempelvis idrottsföreningar, kulturföreningar, kyrkor och olika samfund. På kommunens hemsida kan du söka i föreningsregistret efter en förening som passar dina intressen.

Vad finns i närområdet

Medborgarkontor finns i Heby och Östervåla. Bibliotek finns i Heby, Morgongåva, Vittinge, Tärnsjö och Östervåla. Socialförvaltningens kontor finns i Heby. Arbetsförmedling finns i Heby. Skattekontor finns i Uppsala. Flyktingguider finns inte i Heby kommun men Flyktingmottagningen kan kurdiska, arabiska och persiska. Välsorterad second hand finns i Heby och Östervåla. IKEA finns i Uppsala. Livsmedelsbutiker finns på de flesta orter. Lågprisvaruhuset Karlsson.se finns i Morgongåva.

Heby kommun marknadsför sig som hästkommun och genom en festvecka mitt i sommaren.

Här kan du läsa mer om:

Barnomsorg

Kommunen erbjuder förskoleverksamhet för dig som är hemma med barn. Kommunen har pedagogisk verksamhet som förskola och familjedaghem för de som är mellan 1-5 år. Se kommunens hemsida för mer information.

Grundskolor och gymnasieskolor

Kommunen erbjuder grundskola för elever upp till årskurs 9. På kommunens hemsida hittar du mer information om grundskolan och även möjligheter för gymnasieutbildning.

Utbildningsmöjligheter

Kommunen erbjuder olika typer av vuxenutbildning och svenska för invandrare, sfi. På kommunens hemsida kan du läsa mer om de möjligheter som finns.

Läs mer om vuxenutbildning på:

Hälso- och sjukvård

Inom kommunen kan du ta del av ett flertal olika vårdformer. Här finns bland annat en vårdcentral för allmänna ärenden och tillgång till barnavård, mödravård och tandvård. På kommunens hemsida hittar du mer information om vart du kan vända dig med olika vårdärenden.

Tolkhjälp

Vid alla kontakter med myndigheter, kommun och sjukvård har du rätt till tolkhjälp om du inte talar eller förstår svenska. Detta bokas i förväg av den aktuella samhällsinstansen.

Kommunikationer

I kommunen finns kollektiva trafikförbindelser. Information om tidtabeller och olika sätt att resa hittar du på kommunens hemsida.

Arbete och företagande

Region Uppsala, Arlanda flygplats, skolväsendet i Uppsala kommun.