Enköping

Senast uppdaterad: 13/12-2022

Enköpings kommun erbjuder kvalitet och möjligheter till arbete och fritid i en historisk miljö. Enköpings kommun är vackert belägen vid Mälaren och med tre internationella flygplatser inom en timmes restid från centralorten. Goda kommunikationer med Stockholm, Uppsala och Västerås innebär ett bekvämt pendlingsavstånd. Utöver detta har Enköping 38 städer inom en tolvmilsradie vilket föranlett namnet ”Sveriges närmaste stad”.

Kommunfakta

Folkmängd

44429

Storlek till ytan

1324 km²

Boende

Enköpings Kommun består av tätorterna Enköping, Örsundsbro, Hummelsta, Grillby, Fjärdhundra, Bredsand, Lillkyrka och Haga. Kommunen har 44 429 invånare och är belägen i sydvästra delen av Uppsala län. Det kommunala bostadsbolaget Enköpings Hyresbostäder förvaltar cirka 2500 bostäder i hela kommunen.

Vilka språkgrupper finns på orten?

Kommunen erbjuder modersmålsundervisning på serbiska, bosniska, kroatiska, turkiska, ryska, turkmeniska, arabiska, somaliska, tigrinska, persiska, pashtu, polska, kirundi, spanska, thailändska, engelska, finska, grekiska, syrianska och tyska.

Undervisning på andra språk kan erbjudas om det finns fler än fem elever inom språkgruppen.

Föreningar och organisationer

Enköpings kommun erbjuder ett rikt utbud av idrotts och kulturföreningar. Närmare information finns på kommunens hemsida, där även kontaktuppgifter återfinns.

Vad finns i närområdet

I Enköping finns tillgång till både butiker och annan service. Bibliotek finns förutom i Enköping även i Örsundsbro, Grillby och Fjärdhundra.

Barnomsorg

Det finns 41 kommunala och fristående förskolor i kommunen.

Grundskolor och gymnasieskolor

Det finns 19 kommunala och fristående grundskolor samt Westerlundska gymnasiet.

Utbildningsmöjligheter

Kommunen erbjuder olika typer av vuxenutbildning och svenska för invandrare, sfi. På kommunens hemsida kan du läsa mer om de möjligheter som finns.

Läs mer om vuxenutbildning på:

Hälso- och sjukvård

Inom kommunen kan du ta del av ett flertal olika vårdformer. Här finns bland annat en vårdcentral för allmänna ärenden och tillgång till barnavård, mödravård och tandvård. På kommunens hemsida hittar du mer information om vart du kan vända dig med olika vårdärenden.

Tolkhjälp

Vid alla kontakter med myndigheter, kommun och sjukvård har du rätt till tolkhjälp om du inte talar eller förstår svenska. Detta bokas i förväg av den aktuella samhällsinstansen.

Kommunikationer

Buss från Enköping mot Uppsala och Västerås avgår flera gånger per timme.

Arbete och företagande

Med cirka 2700 registrerade företag erbjuder Enköping en varierad arbetsmarknad. Traditionellt har företagandet baserats på små och medelstora företag inom verkstadsbranschen, men även jordbruk och tillhörande näringar har en stor betydelse. I nuläget verkar närmare 800 företag inom de gröna näringarna i kommunen.

Bland de större offentliga arbetsgivarna återfinns Enköpings Kommun, Försvarsmakten samt Region Uppsala. Närheten till Stockholm, Uppsala och Västerås innebär även att man som boende i kommunen har dessa arbetsmarknader inom bekvämt pendlingsavstånd.