Östhammar

Senast uppdaterad: 13/12-2022

Östhammar är en skärgårdskommun i Uppsala län som erbjuder kvalitativt boende i närhet till naturen, ett rikt näringsliv och möjlighet att utvecklas i en av länets mest dynamiska regioner.

Kommunfakta

Folkmängd

22276

Storlek till ytan

3713 km²

Kommunen består av fem tätorter och mellanliggande landsbygd, och de goda kommunikationerna innebär att du som boende aldrig är långt ifrån Mälardalsregionen med Uppsala, Arlanda och Stockholm inom bekvämt pendlingsavstånd.

Boende

Östhammars Kommun består av tätorterna Östhammar, Öregrund, Gimo, Österbybruk och Alunda. Centralorten är Östhammar. Kommunen har cirka 22 000 invånare. Östhammarshem är det kommunala bostadsbolaget som erbjuder hyresrätter i Östhammar, Gimo, Öregrund, Alunda, Österbybruk och Harghamn. Östhammarshem förvaltar cirka 1900 lägenheter i kommunen.

Vilka språkgrupper finns på orten?

I dagsläget erbjuds modersmålsundervisning på thailändska, arabiska, tigrinska och somali i Östhammars Kommun. Undervisning på övriga språk kan erbjudas om det finns minst fem elever.

Föreningar och organisationer

Med 49 idrottsföreningar och en rad andra sociala sammanslutningar erbjuder Östhammar goda förutsättningar till en rik fritid för invånarna. Idrotten och framförallt fotbollen är en viktig del av kommunens profil. Utöver detta finns även religiösa, politiska och sociala föreningar vilka sammantaget bidrar till Östhammars breda föreningsliv.

Vad finns i närområdet

ICA Supermarket finns i tätorterna. Arbetsförmedlingen har kontor i Gimo och Östhammar. Bibliotek finns i Östhammar, Gimo, Österbybruk, Alunda och Öregrund. Kommunen har ett medborgarforum där medborgarna kan lämna förslag eller fråga om saker som rör kommunen.

Barnomsorg

Det finns 12 kommunala förskolor samt tio fritidshem i Östhammars Kommun.

Grundskolor och gymnasieskolor

Det finns 14 kommunala grundskolor. Utöver dessa finns även Resursskolan som vänder sig till elever med särskilda behov. Skolorna finns i hela kommunen.

I Östhammar finns fyra gymnasieskolor. Tre kommunala och en friskola. Dessutom finns samverkansavtal med Uppsala och Tierp vilket innebär att utbildningar inom samtliga nationella program erbjuds eleverna.

Utbildningsmöjligheter

Östhammar erbjuder även ett brett utbud av vuxenutbildningar. Det finns samarbetsavtal med övriga kommuner vilket innebär att elever har möjlighet att läsa på distans eller i en annan kommun.

Hälso- och sjukvård

Inom kommunen kan du ta del av ett flertal olika vårdformer. Här finns bland annat en vårdcentral för allmänna ärenden och tillgång till barnavård, mödravård och tandvård. På kommunens hemsida hittar du mer information om vart du kan vända dig med olika vårdärenden.

Tolkhjälp

Vid alla kontakter med myndigheter, kommun och sjukvård har du rätt till tolkhjälp om du inte talar eller förstår svenska. Detta bokas i förväg av den aktuella samhällsinstansen.

Kommunikationer

Buss mellan Öregrund-Östhammar-Gimo-Uppsala avgår två gånger i timmen. Från Österbybruk går buss med anslutning till Upptåget två gånger i timmen. Restiden från Östhammar är cirka en timme.

Arbete och företagande

Med 1500 företag inom en rad olika branscher och en del i Uppsala län som har Sveriges bästa arbetsmarknad, erbjuder Östhammar goda möjligheter till arbete och egenförsörjning. Näringslivet i Östhammar domineras av varuproducerande företag som Forsmarks kärnkraftverk och Sandvik Coromant, dock finns även en stor mängd tjänsteföretag i kommunen vilket bidrar till en bred arbetsmarknad.

De fem största arbetsgivarna i kommunen är Östhammars Kommun, Sandvik Coromant, Forsmark Kraftgrupp, Region Uppsala och Iss Facilities Services. Etableringen av slutförvaringen av kärnbränsle samt gruvan i Dannemora beräknas även leda till nya arbetstillfällen i kommunen.

Övriga orter inom länet finns på behändigt pendlingsavstånd och Uppsalas och Stockholms arbetsmarknader innebär att man som nyinflyttad har stora möjligheter att hitta arbete.