Uppsala

Senast uppdaterad: 13/12-2022

38 minuter från Stockholm, och 18 minuter från Stockholm Arlanda Airport ligger Uppsala - en av Sveriges fyra storstäder. Uppsala är känt för sina universitet och sin kulturhistoria men här finns också många små och stora företag och ett stort utbud av butiker och restauranger.

Kommunens logotype

Kommunfakta

Folkmängd

231729

Storlek till ytan

2234 km²

I Uppsala bor cirka 205 000 invånare, tre fjärdedelar bor i staden och övriga på den stora landsbygd som ingår i kommunen. En femtedel av befolkningen har invandrat eller har föräldrar som har invandrat till Sverige.

Boende

Bostadsbristen i Uppsala är stor. Kommunen har en egen bostadskö, Uppsala Bostadsförmedling, som förmedlar bostäder från anslutna hyresvärdar. De bostäder som finns för uthyrning eller försäljning hanteras av bostadsbolag och mäklare. Uppsalahem med 15 500 bostäder är den största hyresvärden.

Vilka språkgrupper finns på orten?

I Uppsala finns många nationaliteter och språkgrupper. De största grupperna kommer från Iran, Finland, Irak, Turkiet, Syrien, Tyskland, Kina, Libanon, Polen och Etiopien.

Barn och ungdomar som har ett annat modersmål än svenska kan få modersmålsundervisning i skolan. Modersmålsundervisning erbjuds på mer än fyrtio olika språk.

Föreningar och organisationer

I Uppsala finns många föreningar – från idrott, kultur och fritidsliv till föreningar som ger stöd till samhället. Inom Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala (SIU) finns cirka 40 invandrarföreningar. SIU har också en egen radiokanal som sänder på elva språk. Det finns även ett stort antal kyrkor och religiösa samfund representerade i Uppsala.​

Vad finns i närområdet

Samhällsservice som kommuninformation, arbetsförmedling, socialtjänst, försäkringskassa och skattekontor finns i Uppsala. I centrum finns ett stort utbud av affärer och restauranger och i utkanten ligger många stormarknader. Det finns även ett flertal second hand butiker där man kan handla billiga kläder, husgeråd och möbler.

Barnomsorg

För barn som är mellan 1-5 år med behov av omsorg finns förskola och familjedaghem. Innan ett barn kan få förskoleplats ska barn och föräldrar besöka Mottagningen för nyanlända.

I Uppsala finns både kommunala och privata förskolor med olika inriktningar. I kommunens e-tjänst kan man titta på utbudet och jämföra förskolor.

Det finns också öppna förskolor dit den som är föräldraledig kan gå med sitt barn. Öppna förskolan är en mötesplats som erbjuder ett socialt sammanhang för både barn och vuxna. Verksamheten leds av pedagogiskt utbildad personal.

Här kan du läsa mer om:

Grundskolor och gymnasieskolor

I Uppsala finns cirka 70 grundskolor och 25 gymnasieskolor. Det finns både privata och kommunala skolor. Skolorna erbjuder olika profiler och inriktningar. Alla nyanlända barn och unga som ska börja i skolan ska först besöka Mottagningen för nyanlända för samtal och kartläggning av skolkunskaper.

Många av Uppsalas grundskolor har särskilda förberedelseklasser för nyanlända och asylsökande barn. Språkintroduktionsklasser finns på flera gymnasieskolor i kommunen.

Utbildningsmöjligheter

Uppsala är en kunskapsstad. Här finns de två stora universiteten, Uppsala universitet och Statens Lantbruksuniversitet.

På utbildnings- och jobbcenter finns sfi-mottagning där du har möjlighet att göra nivåtester för dig som ska läsa svenska, engelska eller matematik. På utbildnings- och jobbcenter kan du också få vägledning kring vilken utbildning eller vilket stöd som passar dig. Det kan vara en vuxenutbildning, folkhögskola, högskola eller stöd för att få hjälp med läs och skrivsvårigheter.

Hälso- och sjukvård

Region Uppsala har en särskild vårdcentral som heter Cosmos som erbjuder hälso- och sjukvård samt hälsosamtal för asylsökande.

Hos 1177 Vårdguiden kan du ställa frågor och få råd samt hitta samlad information om hälso- och sjukvård i Uppsala. Du kan antingen besöka webbplatsen www.1177.se eller ringa telefonnumret 1177. Du kan också besöka Region Uppsalas webbplats.

Tolkhjälp

Vid alla kontaker med myndigheter har du rätt till tolkhjälp om du inte talar eller förstår svenska.

Kommunikationer

Till Uppsala tar du dig enkelt med tåg på bara 35 minuter från Stockholm och 18 minuter från Stockholm Arlanda Airport.

På plats i Uppsala reser du med Upplands Lokaltrafik, främst med buss. Täta bussturer i alla väderstäck utgår från Resecentrum som ligger centralt.

Arbete och företagande

De största arbetsgivarna finns inom universiteten, kommunen och Region Uppsala. Dessutom finns arbetsgivare i 17 000 företag där många erbjuder tjänster eller service. IT-, verkstads-, läkemedels-, livsmedels- och grafisk industri är stora branscher. Handel och distribution har också en viktig roll.

Utanför Uppsala är Arlanda flygplats en stor arbetsgivare. Många uppsalabor arbetspendlar också till Stockholm eller andra närliggande städer som Västerås och Gävle.