Eda

Senast uppdaterad: 13/12-2022

Eda kommun är vackert belägen i västra Värmland. Kommunen ligger efter den svensk-norska gränsen vilket har påverkat utvecklingen av bygden på ett positivt sätt med bland annat en välutvecklad gränshandel.

Kommunens logotype

Kommunfakta

Folkmängd

8572

Storlek till ytan

895 km²

Våra svenska grannkommuner är Arvika och Årjängs kommuner och i väst gränsar vi mot Norge. Eda kommun består av församlingarna Eda, Järnskog, Köla och Skillingmark och har en befolkning på cirka 8 500 invånare. Charlottenberg är den största orten i kommunen. Övriga tätorter är Koppom och Åmotfors.

Boende

Här kan man välja att bo i lägenhet eller villa, i någon av tätorterna eller ute på landsbygden. Det kommunägda bolaget Eda Bostads AB är den största förvaltaren av bostäder med 836 lägenheter över hela kommunen. Det finns även flera privata hyresvärdar i Eda.

Vilka språkgrupper finns på orten?

Det finns många olika språkgrupper representerade i Eda. Här talas till exempel norska, danska, tyska, arabiska, somaliska, persiska, turkiska och tigrinska.

Föreningar och organisationer

I Eda kommun finns drygt 150 aktiva föreningar. Här finns barn- och ungdomsföreningar, föreningar som tillhandahåller lokaler, kulturföreningar, studieförbund, pensionärsföreningar och övriga föreningar såsom byalag med flera. Det finns också många olika idrottsföreningar där man till exempel spelar fotboll, ishockey, bordtennis, åker skidor eller utövar skytte. Även de olika kyrkliga församlingarna har föreningar på flera orter i kommunen.

Vad finns i närområdet

Medborgarkontoret och socialkontoret finns i Charlottenberg och här har även Eda Bostads AB sitt kontor. Flyktingmottagningens kontor och sfi befinner sig i Åmotfors. På Kupan, som Röda Korset driver i Åmotfors, kan man handla secondhand. Bibliotek, bank, idrottsplatser och mataffärer finns i alla kommunens tre tätorter – Charlottenberg, Koppom och Åmotfors.

Det finns ett shoppingcentrum och en handelspark vid infarten till Charlottenberg och här finns även en ishall med atlet- och skyttehall. I Valfjället kan man åka både längdskidor och slalom på vintern. På Noresund ligger en 18-håls golfbana omgiven av den vackra sjön Hugn.

Barnomsorg

Eda kommun har flera förskolor och familjedaghem för barn som är 1-5 år (eller till dess att barnet börjar förskoleklass eller skola). Familjecentralen i Charlottenberg är en mötesplats för föräldrar med barn 0-6 år där du som förälder eller blivande förälder kan träffa andra barnfamiljer. Familjecentralen "Famnen" är en samverkan mellan mödrahälsovård, barnhälsovård, öppna förskolan och socialtjänsten.

Grundskolor och gymnasieskolor

Det finns grundskolor i Charlottenberg, Åmotfors, Koppom, Adolfsfors och Skillingmark. På Gunnarsbyskolan i Charlottenberg och Hierneskolan i Koppom finns även högstadieskolor. I anslutning till grundskolorna finns fritidshem för de barn som behöver skolbarnsomsorg. I kommunen finns även några olika gymnasieskolor.

Utbildningsmöjligheter

Vuxenutbildningen i Eda består av sfi - svenska för invandrare, två yrkesutbildningar och grundläggande samt gymnasial vuxenutbildning. Som nyanländ har man även rätt att läsa samhällsorientering vilket oftast sker i samarbete med sfi.

Hälso- och sjukvård

Eda vårdcentral vänder du dig till när du har behov av rådgivning eller läkarvård.

Vid familjecentralen i Charlottenberg finns mödravårdcentral och barnavårdscentral. Om man behöver akut vård kvällar eller helger så kan man vända sig till akutmottagningen vid sjukhuset i Arvika, ca 2 mil från Åmotfors. Folktandvården ligger i Åmotfors. Det finns även privat tandläkare i kommunen.

Tolkhjälp

Eftersom det är viktigt att vi förstår varandra anlitar vi tolk när det behövs. Det kan gälla kontakt med arbetsliv, skola, besök på myndigheter och i sjukvården. De flesta tolkkontakter sker via telefon. En anlitad tolk har tystnadsplikt och översätter vad alla säger i samtalet.

Kommunikationer

Genom Eda kommun går riksväg 61 som vid norska gränsen övergår i riksvei 2. Riksvägen följs parallellt genom kommunen av järnvägen som genom Värmland går via Karlstad, Arvika, Åmotfors och som sista järnvägsstation före norska gränsen ligger Charlottenberg. Läget mellan Stockholm-Oslo innebär bra förutsättningar för kommunikationer till båda huvudstäderna.

Värmlandstrafik, som ägs av kommuner och regionen i Värmland, ansvarar för lokaltrafiken. Från Eda är det cirka 10 mil till den internationella flygplatsen Oslo Lufthavn (Gardermoen) i Norge. Ungefär lika långt är det till Karlstad Airport som har både inrikesflyg och viss chartertrafik.

Arbete och företagande

I kommunen finns ca 1500 arbetsställen. Närheten till norska gränsen medför en livlig handel med affärer och köpcentrum. Här finns flera stora industrier som t ex Fundo Components AB, Norma Precision AB och Nordic Paper Åmotfors AB. Arbetstillfällen finns även inom vård, skola och barnomsorg.

Kommunen anordnar årligen starta eget-kurser som innehåller bland annat juridik, marknadsföring och administration. ALMI Företagspartner Värmland har rådgivning för entreprenörer med utländsk bakgrund som vill starta företag eller köpa företag i Sverige.