Kristinehamn

Senast uppdaterad: 13/12-2022

Kristinehamns kommun har cirka 24 000 invånare och ligger vackert vid Sveriges största insjö Vänern, i Värmlands län.

Kommunens logotype

Kommunfakta

Folkmängd

24214

Storlek till ytan

1384 km²

I Kristinehamn finns möjligheter till en aktiv fritid, spännande kultur, avkoppling och lek. Dessutom har vår kommun hög service, bra barnomsorg och skola samt stor tillväxtkraft. Varmt välkommen!

Boende

I Kristinehamns kommun finns både privata och kommunala bostadsbolag. Kristinehamnsbostäder är det kommunägda bolaget. På kommunens hemsida finns kontaktuppgifter till flertalet bostadsbolag i Kristinehamn.

Vilka språkgrupper finns på orten?

I Kristinehamn finns många språkgrupper representerade, som exempelvis arabiska, somaliska, persiska och engelska.

Föreningar och organisationer

I Kristinehamns kommun finns ett rikt och omfattande föreningsliv inom fritid, kultur och idrott med cirka 200 aktiva föreningar, samt organisationer och kyrkor som har en bred verksamhet för alla åldrar. I kommunens föreningsregister kan du hitta adresser och telefonnummer till de flesta av kommunens föreningar.

Vad finns i närområdet

I Kristinehamn finns exempelvis bibliotek, arbetsförmedling, försäkringskassa och skatteverk. Affärslivet är varierande med både små och stora butiker samt secondhand-butiker och loppisar, i centrumkärnan och utanför.

Barnomsorg

Barnomsorg erbjuds barn vars föräldrar/vårdnadshavare arbetar, studerar eller söker arbete. I Kristinehamn har vi förskola, familjedaghem, fritids och allmän förskola. I kommunen finns även öppen förskola, en verksamhet som är till för föräldrar som är hemma med sina barn. Föräldern och barnet besöker tillsammans öppna förskolan. Du är alltid välkommen att hälsa på i våra verksamheter!

Grundskolor och gymnasieskolor

Kristinehamn har elva kommunala grundskolor med undervisning från förskoleklass för sexåringar och upp till årskurs nio.

Gymnasieskolan i Kristinehamn består av Brogårdsgymnasiet och Presterudsgymnasiet. På skolorna finns totalt 14 program, samt gymnasiesärskolan med fem program.

Utbildningsmöjligheter

I Kristinehamn har du möjlighet att gå på sfi, svenska för invandrare. Utbildningen riktar sig till dig som är invandrare, över 16 år och folkbokförd i Kristinehamns kommun och saknar grundläggande kunskaper i svenska språket.

Det finns även kommunal vuxenutbildning (komvux), som erbjuder teoretiska kurser och yrkesförberedande program. Det närmaste universitetet ligger i Karlstad, dit det är goda kommunikationer från Kristinehamn.

Hälso- och sjukvård

I Kristinehamn finns flera vårdcentraler och tandläkare. Familjecentralen Källan är en mötesplats för blivande föräldrar och föräldrar med barn i förskoleåldern. Där finns barnmorskemottagning, ungdomsmottagning, kuratorsmottagning, barnavårdscentral och öppen förskola.

Tolkhjälp

Kristinehamns kommun anlitar tolk vid behov.

Kommunikationer

Du kan resa med buss eller tåg lokalt eller till andra orter i Värmland med Värmlandstrafik.

Arbete och företagande

Kristinehamn har ett gott företagsklimat, här finns stora och små företag inom många områden. Totalt finns cirka 1500 företag. Kristinehamn ligger bra till med pendlingsavstånd till flera orter. Om du är intresserad av att starta eget företag så kan du få rådgivning av näringslivssamverkan i Kristinehamn.