Storfors

Senast uppdaterad: 13/12-2022

Storfors kommun är en barnvänlig och trivsam kommun i östra Värmland, 7 mil väster om Örebro och 7 mil öster om Karlstad.

Kommunens logotype

Kommunfakta

Folkmängd

4036

Storlek till ytan

473 km²

Storfors har en befolkning på drygt 4 100 invånare varav cirka hälften bor i tätorten medan resten bor på landsbygden i Bjurtjärn och Lungsund. Här finns Bergslagskanalen som är ett stort sammanhängande sjösystem, vandringsleder som passar både stora och små och ett rikt föreningsliv. Centralt i Storfors finns affärer, bank, vårdcentral, kulturhus och sporthall.

Boende

Stiftelsen Björkåsen är en kommunal bostadsstiftelse som hyr ut bostadslägenheter.

Vilka språkgrupper finns på orten?

I Storfors finns många olika språkgrupper representerade. Det beror dels på att kommunen haft ett mångårigt flyktingmottagande men också på att kommunen är så naturskön att många sökt sig hit av den anledningen.

De största språkgrupperna är bland annat arabiska, somaliska, persiska, spanska, nederländska, burmesiska, thai och finska.

Föreningar och organisationer

I Storfors finns många föreningar för både barn, ungdomar och vuxna. Det finns föreningar och organisationer med verksamhet inom idrott, friluftsliv, kultur, politik och religion.

Vad finns i närområdet

Här finns Kommunhuset med arbetsförmedling och polisstation, Kulturhuset med bibliotek, café, bio och kulturverkstad. I centrum finns bank, frisersalonger, secondhand-butik, affärer som säljer garn, sybehör, djurfoder och hushållselprodukter. Vårdcentral och apotek finns i Hälsans hus. I Storfors finns också blomsteraffär, bensinstation och några caféer och matställen.

Försäkringskassan och Skatteverket finns i Kristinehamn dit det är 30 km.

Kommunens integrationsavdelning finns i kommunhuset.

Barnomsorg

I Storfors finns tre förskolor och i Bjurtjärn finns två förskolor. Förskoleklass och Fritidshem finns på Kroppaskolan och i Bjurtjärns skola.

Grundskolor och gymnasieskolor

Det finns tre grundskolor i Storfors kommun. Vargbroskolan är den största skolan med elever i årskurs 4 - 9. I Kroppaskolan går eleverna upp till och med årskurs 3 och i Bjurtjärns skola till och med årskurs 6.

Den enda gymnasieutbildningen som finns i kommunen är introduktionsprogrammen där man går i syfte att nå betyg för att kunna komma in på ett nationellt gymnasieprogram eller att skolas till att kunna bli anställningsbar. Övriga gymnasieprogram finns i kringliggande kommuner.

Utbildningsmöjligheter

Vuxenutbildning och sfi-undervisning bedrivs i Kulturhusets lokaler. Vi erbjuder kurser på grundläggande och gymnasial nivå, svenskundervisning för invandrare (sfi), särskild utbildning för vuxna (Särvux) Det kan också finnas möjlighet att få läsa in särskild behörighet för universitetsstudier.

Hälso- och sjukvård

I Hälsans hus finns vårdcentral med sjuksköterskor och läkare, apotek, barnavårdscentral, tandvård och sjukgymnastik.

Tolkhjälp

Då vi har ett ömsesidigt behov av att förstå varandra anlitar vi tolk när det behövs. Det kan gälla kontakt med skola, myndigheter och i sjukvården. De flesta tolkkontakter sker via telefon och tolk anlitas vid behov.

Kommunikationer

Från Storfors järnvägsstation och busstation går bussar och tåg till närliggande orter. Busstider finns på Värmlandstrafiks hemsida.

Arbete och företagande

I Storfors finns många små och medelstora företag.