Sunne

Senast uppdaterad: 13/12-2022

Sunne i Värmland är en naturskön plats med ett rikt kulturliv och gästvänliga människor.

Kommunens logotype

Kommunfakta

Folkmängd

13286

Storlek till ytan

1448 km²

"Med hjärtat i Sunne – tillsammans hjälper vi varann" är ett stort nätverk av Sunnebor som skapar möten mellan människor oavsett vem du är eller var du kommer ifrån. Ideella krafter bidrar till att utveckla Sunne kommun till en ännu mer välkomnande plats där allas lika värde är en självklarhet.

Boende

Att trivas med sin bostad är viktigt för att må bra. Här finns hyreslägenheter, radhus, bostadsrätter, villor och gårdar. På Sunne kommun webbplats finns samlad information för dig som söker bostad.

Den största förvaltaren och förmedlaren av hyreslägenheter i Sunne är det kommunala bostadsbolaget Sunne Bostads AB.

Vilka språkgrupper finns på orten?

I Sunne finns modersmålsundervisning i persiska/dari. Vi har också undervisning i arabiska, finska, ryska och franska.

Följande modersmål förekommer i kommunens skolor, fördelade från förskolan till sfi: albanska, arabiska, danska, dari, engelska, filipinska, finska, franska, nederländska, kinesiska, kurdiska, lettiska, litauiska, mandarin, norska, pashto, persiska, portugisiska, rumänska, ryska, somaliska, spanska, thai, turkiska, tyska och xhosa.

Föreningar och organisationer

I Sunne kommun finns 120 aktiva föreningar av alla möjliga slag. Du hittar dem i företagsregistret på Sunne kommuns webbplats.

Vad finns i närområdet

Centralt i Sunne finns kommunens reception, bibliotek, socialkontor, arbetsmarknadsenhet, apotek, biograf, kyrka, fotbollsplan med konstgräs, sporthall, ishall, fotbollshall, friidrottsbana, tennisbanor, ett motionscenter, golfbana, flera gym, ett spa, caféer, restauranger, frisörer och cirka 90 butiker.

Hamsterboa och Juvelen säljer second hand – billiga möbler, husgeråd, kläder med mera.

I Sunne finns cirka 850 aktiva företag och ett varierat föreningsliv med 120 aktiva föreningar.

Sunne har många besökare sommar som vinter, både turister och konferensgäster, och kan erbjuda 1000 hotellbäddar. I Sunne finns Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har sitt servicekontor i Karlstad där du kan få hjälp med ärenden som rör Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

Barnomsorg

Sunne kommun har 13 förskolor och flera familjedaghem för barn som är 1-5 år (eller till dess att barnet börjar förskoleklass eller skola). Läs om våra förskolor på Sunne kommuns webbplats.

Familjecentralen är en mötesplats för småbarnsföräldrar med barn 0-6 år där du som förälder eller blivande förälder kan träffa andra barnfamiljer. Familjecentralen är en samverkan mellan mödrahälsovård, barnhälsovård, öppna förskolan och socialtjänsten. Öppen förskola och babycafé erbjuds.

Grundskolor och gymnasieskolor

Sunne kommun har 9 skolor med förskola till årskurs 6, en högstadieskola, två gymnasieskolor och yrkesutbildningar. Förutom de kommunala skolorna finns en friskola med natur och miljö i fokus och en fristående gymnasieskola med praktisk inriktning.

I Sunne finns Sunne Gymnasieskola Broby och Sunne Gymnasieskola Södra Viken.

Utbildningsmöjligheter

Alla har samma rättigheter till utbildning som svenskar. Rätten till barnomsorg, grundskola, gymnasieskola eller särskola gäller alla ensamkommande, kommunplacerade, gömda eller asylsökande.

Det finns ett stort utbud av vuxenutbildning där LärCenter hjälper dig att välja rätt utbildning på hemmaplan eller på annan ort. I Sunne har vi också en yrkeshögskola.

I Sunne har vi kontinuerligt intag under läsåret till sfi (Svenska för invandrare). När en person fått svenskt personnummer är det bara att börja på sfi. De studerande läser enligt Skolverkets anvisningar och utifrån sina egna förkunskaper. Vi erbjuder 15 timmar svenskstudier/vecka från mitten av augusti till slutet av juni. Varje elev har en individuell studieplan och takten på studierna anpassas efter elevens förutsättningar.

Inom svenskstudierna läser eleverna om det svenska samhället för att få god kännedom om de olika delarna som till exempel föräldraförsäkringen, skolsystemet, sjukvården, fortsatta studier. Det finns även möjlighet att inom Studieväg 3 få läsa svenska som är anpassad till framtida yrkesval, till exempel vårdsvenska.

Hälso- och sjukvård

I Sunne finns en vårdcentral med mödravårdcentral, barnavårdcentral och familjecentral.

I Sunne finns flera tandläkare. Folktandvården och två privata tandkliniker; tandläkare Hilmer Samuelsson och Tandhälsan i Sunne.

Tolkhjälp

Vi använder alltid tolk i möten med myndigheter, exempelvis placering i förskolan/skolan, genomgång av studieresultat/betyg eller anpassad studiegång. Oftast använder vi telefontolk där vi når fler språk. Alla elever med annat modersmål än svenska får sin individuella studieplan på sitt modersmål.

Kommunikationer

Till Sunne tar du dig enklast med tåg, buss eller bil (Europaväg 45 passerar Sunne). På Värmlandstrafiks webbplats finns alla tidtabeller för tåg och buss. Ska du vidare i världen med anslutande tåg hittar du tidtabeller på SJs hemsida. Swebus kör linjetrafik från Karlstad till Stockholm, Oslo och Köpenhamn. De kör även till Tyskland och Holland.

SJ

Arbete och företagande

Cirka 950 personer pendlar in till Sunne för att jobba varje dag. Cirka 1500 personer pendlar till jobb i andra kommuner, främst Karlstad som är närmaste största stad dit det är 50 minuters pendlingsväg med tåg. Flera stora arbetsgivare finns i Karlstad: Karlstads kommun, Region Värmland, Karlstads universitet, Metso, Konsum Värmland, Tieto, Posten, Nobina Sverige, Skatteverket, Telia Sonera, Carema äldreomsorg. Stora arbetsgivare i Torsby: Torsby sjukhus. Stora arbetsgivare i Arvika: Arvika sjukhus, Arvika Bostads AB, Arvika Montage AB, Arvika Smide, Arvikafabriken, Moelven Edanesågen, Industrisupport. Närliggande kommuner är även Kil och Munkfors.