Robertsfors

Senast uppdaterad: 13/12-2022

Välkommen till Robertsfors kommun! I Robertsfors är vi stolta över vår kommun, hur skulle vi inte kunna vara det? Vårt läge, mitt emellan storkommunerna Skellefteå och Umeå, är idealiskt.

Kommunens logotype

Kommunfakta

Folkmängd

6727

Storlek till ytan

2371 km²

Stadens lockelser är inte många mil bort, samtidigt som våra drygt 6 800 kommuninvånare kan njuta av en fantastisk natur och en aktiv fritid inom idrott, kultur, musik och mycket mer. Vi har också under många år varit en av Sveriges tryggaste kommuner att bo och leva i.

Boende

I Robertsfors finns en bra blandning av boendemöjligheter – här finner du hyresrätter, bostadsrätter, villor samt tomter för nybyggnation.

RobertsforsBostäder, ROBO, är det kommunala bostadsbolaget i Robertsfors. De förvaltar 246 lägenheter i Bygdeå, Robertsfors och Ånäset.

I Robertsfors kommun finns också privata hyresvärdar som hyr ut lägenheter.

Vilka språkgrupper finns på orten?

Engelska, franska, tyska, tjeckiska, sinhala, arabiska, bengali, dari, ryska, somaliska och tigrinska.

Föreningar och organisationer

Hela 140 registrerade föreningar i en kommun med drygt 6 800 invånare. Föreningslivet i Robertsfors är något alldeles extra, vilket avspeglar sig i det utbud av aktiviteter våra kommuninvånare erbjuds. Här finns alltifrån sport till kultur till hembygdsföreningar till samhällsråd.

I Robertsfors finns bland annat församlingar med anknytning till Svenska kyrkan.

Vad finns i närområdet

Centralt i Robertsfors hittar du bland annat mataffärer, klädaffärer, inredningsbutiker, elektronikaffär, sportbutik, apotek, banker, bibliotek, restauranger och café. Samhällsservice som arbetsförmedling, socialkontor och inflyttarsamordnare finns också centralt.

I Umeå finns det mesta som erbjuds i storstäder, och även skattekontor, försäkringskassa samt migrationsverkets kontor. På U​meåregionens gemensamma besökssida kan du hitta allt från evenemangskalender till kulturinformation, kartor och aktiviteter du kan göra.

Barnomsorg

Robertsfors kommun jobbar mycket med att stärka barnomsorgen. Det finns idag 15 enheter för barn mellan 1-5 år i kommunen, i form av familjedaghem och ett föräldrakooperativ. För barn mellan 6-12 år finns fritidshem.

Grundskolor och gymnasieskolor

I kommunen finns fem grundskolor​. All verksamhet i våra skolor bygger på ett ständigt lärande för alla, med en hög grad av ansvar och initiativtagande. Positivt tänkande där möjligheterna är fler än hindren leder till självförtroende och vilja att pröva egna idéer och lösa problem. Delaktighet och öppenhet tillsammans med nyfikenhet och kreativitet utgör våra ledord.

Utbildningsmöjligheter

Vuxenutbildning inklusive sfi bedrivs på Lärcentrum. Efter sfi kan du läsa Svenska som andra språk. Alla elever som läser sfi har tillgång till studie- och yrkesvägledning. Utanför Bygdeå finner du Dalkarlså folkhögskola som bland annat erbjuder kurslinjer inom musik. Vill du läsa vidare finns Umeå universitet med sina 36 000 stunder från hela världen endast 6 mil bort.

Hälso- och sjukvård

I Robertsfors finns regionens hälsocentral där du bland annat har tillgång till läkare, barnvårdcentral och barnmorskemottagning. För akutsjukvård och specialistvård gäller NUS, Norrlands universitetsjukhus.​ Vill du kontrollera tänderna finns folktandvården men det finns också privata tandläkare.

Tolkhjälp

Möjligheter att få tolk finns vid alla kontakter med myndigheter.

Kommunikationer

Från Robertsfors går det utmärkt att pendla åt alla håll. Vi är 1 timmes bussfärd från Skellefteå och 45 minuter från Umeå. Vi har en god utbyggd kollektivtrafik där det i princip avgår bussar varje timme till de större städerna. I de båda städerna finns även möjlighet att ta flyget vidare till städer i såväl Europa som Sverige.

Arbete och företagande

I Robertsfors kommun finns goda förutsättningar för att starta och driva företag. Här finns redan idag cirka 900 företag, men vi ser gärna att det blir ännu fler. Om du vill vara med och bygga framtidens företag i Robertsfors kommun kan du alltid kontakta oss. Vi kan tipsa om kontakter och nätverk för stöd, utbildning och idéutbyten.

Näringslivet i Robertsfors kommun är starkt dominerat av tillverkningsindustri. Inom tillverkningsindustrin återfinns idag ca 20 % av de sysselsatta i kommunen. Robertsfors kommun är också starkt präglad av jordbruksnäringen där ca 8 % av de sysselsatta återfinns. Den största arbetsgivaren är Robertsfors kommun med totalt 750 anställda.