Västernorrlands län

Senast uppdaterad: 13/12-2022

Välkommen till Västernorrland, ett län med dramatisk natur och mycket kultur. Här bor cirka 240 000 människor i de sju kommunerna Sundsvall, Timrå, Härnösand, Sollefteå, Kramfors, Ånge och Örnsköldsvik. Länet har stora skogar, en lång kust mot Bottenhavet och tre stora älvar; Ljungan, Indalsälven och Ångermanälven.

Map of Sweden Created with Highcharts 10.2.1

Kommuner i Västernorrlands län

Välj den kommun i Västernorrlands län som du vill läsa mer om nedan.

Bostadssituation

Bostadssituationen är relativt god eftersom länet de senaste tio åren upplevt en befolkningsminskning. Det finns en viss brist på hyresrätter i centrala lägen och i samtliga kommuner finns behov av underhåll och upprustning av bostäder. En åldrande befolkning gör att behovet av anpassade bostäder ökar. Botniabanan har stor betydelse för kommunikationer och utbyte i länet. Pendling mellan Umeå och Örnsköldsvik har ökat liksom pendlingen in till Sundsvall. Det är också de två orter där bostadsbyggandet ökar mest.

Näringsliv och arbetsgivare

I Västernorrland finns många olika sorters företag. Det finns gamla och stora företag inom skogsindustrin och kraftverksindustrin som exempelvis SCA och Eon. Men det finns också många nya företag där man arbetar med IT och telekommunikationer som till exempel Com Hem och Telia. Kommuner och regionen är stora arbetsgivare med uppdrag inom vård, omsorg och kommunikationer. Allt fler mindre företag etablerar sig i länet, de utvecklar ofta tjänster som vänder sig till företag och privatpersoner.

Föreningar och organisationer – det civila samhället

Tack vare nyanlända medborgare ökar invånarantalet i Västernorrland. Det är första gången på länge. Det pågår mycket arbete för att göra det lättare för utrikes födda att bo och arbeta här. Tillsammans med idéburna organisationer, näringsliv, kommuner och regionen arbetar länsstyrelsen för att ta emot nyanlända på ett värdigt, rättssäkert och medmänskligt sätt. Ett exempel är att Västernorrland år 2011 var först i landet med att vara ett län där samtliga kommuner tar emot ensamkommande flyktingbarn.

Skolor och utbildning

Sveriges yngsta universitet, Mittuniversitet, finns i Västernorrland. Det bildades 2005 och har campus i Sundsvall, Östersund, Härnösand och Örnsköldsvik. Här finns lärare, forskare och studenter från Sverige och andra länder. Man har spetsutbildningar inom sportteknologi, ekoteknik, bildjournalistik och en internationell masterutbildning i ekonomi. Här finns utbildningar inom samhällsvetenskap, naturvetenskap, teknik och humaniora. Mittuniversitetet är ett av Sveriges ledande lärosäten när det gäller distansutbildning. Vissa distansutbildningar har sammankomster, andra baseras enbart på modernt IT-stöd.

Sjukvård

Regionen har hand om sjukvården i länet. I Västernorrland finns tre sjukhus. Det är länssjukhuset i Sundsvall med mottagningsverksamhet i Härnösand, Sollefteå sjukhus och Örnsköldsviks sjukhus. På sjukhusen finns olika mottagningar, avdelningar och verksamheter.

Kultur och fritid

Västernorrland är rikt på kultur och det finns stora möjligheter till en aktiv fritid. I Härnösand finns det världsberömda danskompaniet Norrdans, genom Scenkonst Västernorrland produceras musik, teater, dans och film. Västernorrland är också känt för sin vackra och innehållsrika natur, med stora områden av skog, ljusa älvdalar och gamla kulturlandskap. Den unika Höga kusten är ett av Sveriges världsarv. Det finns gott om naturreservat och en övärld med många olika sorters djur och växter.