Örnsköldsvik

Senast uppdaterad: 13/12-2022

Örnsköldsvik ligger vid norrlandskusten, ungefär mitt emellan de större städerna Sundsvall och Umeå. Bland de 55 000 personer som bor i Örnsköldsviks kommun finns många olika nationaliteter representerade. Mer än hälften av Örnsköldsviksborna bor i staden eller något av områdena kring centralorten. Största tätorterna är Bjästa, Husum, Bredbyn.

Kommunfakta

Folkmängd

55998

Storlek till ytan

8428 km²

Boende

Att bo i egen villa är vanligast. Lägenhetsboende kan både vara en bostadsrätt som du själv äger eller en hyreslägenhet. Det kommunala bolaget Övikshem har hyreslägenheter i centrala Örnsköldsvik och även i Köpmanholmen, Bjästa, Bredbyn och Husum. Det finns också flera privata fastighetsägare som hyr ut lägenheter. På kommunens hemsida hittar du en lista med kontaktuppgifter till bostadsföretag och mäklare i Örnsköldsvik.

Flygtur över Örnsköldsvik.

Vilka språkgrupper finns på orten?

I Örnsköldsviks kommun talas många olika språk. Några av de större språkgrupperna är thai, arabiska, tigrinska​, somaliska, dari/farsi, ryska, franska, swahili och engelska.

Föreningar och organisationer

På mötesplatsen Mötesplats Centrum i Örnsköldsvik kan du komma i kontakt med personer från olika platser i världen. Alla är välkomna oavsett etniskt ursprung, språk, kulturell eller religiös koppling. På flera av de större orterna finns mångkulturella mötesplatser och olika typer av nätverk​ som jobbar för samverkan och kontaktskapande mellan etablerade ortsbor och nyanlända.

Ett populärt turistmål är det stora äventyrsbadet Paradiset som ligger i Örnsköldsviks centrum. Runt om i kommunen finns ett flertal badhus, gym och idrottsanläggningar. Fotboll, ishockey och skidor är stora sporter i kommunen.

Det finns även ett stort antal intresse-, kultur, etniska och religiösa föreningar och samfund. I kommunens föreningsregister kan du söka efter olika föreningar som finns i Örnsköldsviks kommun .

Vad finns i närområdet

I staden Örnsköldsvik finns affärer för alla typer av varor, secondhand-butiker, butik med exotiska livsmedel. Det finns också bibliotek och all samhällsservice du behöver. I centrum hittar du även myndighetskontor såsom skatteverket, arbetsförmedling och försäkringskassa.

Kommunens integrationsenhet finns i stadens centrum. Hit kan du gå för att träffa handläggare för råd och hjälp.

Ett varierat utbud av butiker och service finns även i de större samhällena Björna, Bredbyn, Husum och Bjästa. På de mindre orterna varierar utbudet. Oftast finns en livsmedelsaffär där du också kan sköta postärenden, få apoteksvaror utlämnande och använda internet. Stora secondhand-butiker utanför staden finns till exempel i Långviksmon och Gottne. Bibliotek finns i Björna, Bjästa, Bredbyn, Husum, Skorped, Trehörningsjö.

Se en film om Örnsköldsviks kommun.

Barnomsorg

Förskolor för barn mellan 1 och 5 år finns både i staden och på de mindre orterna runt om i kommunen. En av förskolorna tar emot barn till föräldrar som jobbar på kvällar, nätter och helger.

Barn i åldern 1-5 år har rätt till en plats i förskolan om föräldrarna arbetar eller studerar. Om föräldern är arbetslös eller hemma med nyfött syskon har det äldre barnet rätt att gå till förskolan 15 timmar per vecka. Från 3 till och med 5 års ålder har alla barn rätt till "allmän förskola", oavsett om föräldrarna arbetar eller inte. Allmän förskola innebär pedagogisk verksamhet 15 timmar i veckan.

De flesta förskolorna drivs av kommunen men några drivs i privat regi. På kommunens hemsida hittar du mer information om förskolor i Örnsköldsviks kommun.

I Örnsköldsvik finns inga så kallade "öppna förskolor "dit föräldrar kan gå med sina barn helt spontant. Däremot ordnar Svenska kyrkan öppen verksamhet som riktar sig till små barn och deras föräldrar. Det brukar vara någon timmes sång, lek och pyssel. Hit är alla välkomna oavsett vilken religion man har.

Grundskolor och gymnasieskolor

Vid sex års ålder börjar de flesta barnen i en förberedande förskoleklass och vid sju års ålder är alla barn skolpliktiga. Grundskolor ​finns spridda över hela kommunen. Barnen placeras i den skola som ligger närmast bostaden. Om barnen bor långt från skolan kan de få åka skolskjuts till skolan.

Nolaskolan och Parkskolan är gymnasieskolor som kommunen driver. Båda skolorna ligger i Örnsköldsviks stad. Mikael Elias och Örnsköldsviks praktiska gymnasium är fristående gymnasieskolor. De ligger också i stadens centrum.

Vid sidan av den ordinarie skolundervisningen kan barnen även delta i frivillig verksamhet vid kommunala kulturskolan och teknikskolan. Där får barnen delta i konstnärlig och skapande aktivitet på sin fritid.

I Örnsköldsviks kommun finns särskolor för både barn och vuxna. Särskolan finns till för de personer som på grund av en utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada har svårt att klara studier i ordinarie skola.

Här kan du läsa mer om:

Utbildningsmöjligheter

Är du intresserad av att studera eller byta yrke kan du vända dig till vuxenutbildningen i Örnsköldsvik. I Örnsköldsvik finns vuxenutbildning på grundläggande- och gymnasienivå samt även särskild vuxenutbildning för personer med funktionshinder. Du kan studera svenska för invandrare på dagtid, kvällstid eller distans.

Örnsköldsviks kommun erbjuder samhällsorientering till nyanlända invandrare. För en snabbare etablering erbjuder kommunen en utvidgad samhällsorientering. Genom utbildade samhällskommunikatörer erbjuds samhällsorientering i Örnsköldsviks kommun på ett stort antal språk. För mer information, kontakta kommunens integrationsenhet.

Folkhögskolor hittar du i Mellansel och Örnsköldsvik. Du kan även söka till olika yrkeshögskoleutbildningar eller de utbildningsprogram och kurser som Umeå Universitet ordnar på plats Örnsköldsvik. Aktuellt utbud hittar du via Campus Örnsköldsvik.

Behöver du råd och stöd gällande dina studieplaner finns kostnadsfri studie- och yrkesvägledning ​på flera platser i Örnsköldsvik.

Läs mer om vuxenutbildning i kommunen:

Hälso- och sjukvård

I Örnsköldsvik finns ett sjukhus för akut och avancerad sjukvård. Hälsocentraler finns i centrum, Domsjö, Själevad, Bjästa, Bredbyn, Husum-Trehörningsjö. Vissa hälsocentraler drivs av Region Västernorrland, andra är privata. Du väljer själv vilken hälsocentral du vill tillhöra.

Regionen erbjuder folktandvård i Domsjö, Bredbyn, Husum och Örnsköldsvik. Därutöver finns flera privata tandläkarmottagningar.

På regionens webbplats Vårdguiden får du hjälp att hitta vård i närheten av den ort där du bor. Informationen finns på flera språk.

Tolkhjälp

Örnsköldsviks kommun har ingen egen tolkförmedling. Om du behöver tolkhjälp i dina kontakter med kommunen, vården eller någon annan myndighet, är det myndighetens ansvar att ordna tolk. Det är ditt eget ansvar att, innan ditt möte, tala om att du behöver tolkhjälp.

Kommunikationer

Örnsköldsviks flygplats ligger i Gideå, cirka 25 kilometer från staden. Därifrån går inrikesflyg till Stockholm-Arlanda och periodvis även vissa charteravgångar.

Med tåg på Botniabanan tar du dig både norrut mot Luleå via Umeå och söderut via Kramfors, Härnösand, Sundsvall vidare mot Stockholm. Stationer, (resecentrum) finns i Örnsköldsvik och Husum. Köp gärna biljett i förväg, enklast är att boka via SJ:s webbplats.

Från Örnsköldsvik tar du dig med buss till större delen av landet. Landsortsbussarna tar dig till de mindre orterna runtom i kommunen. De flesta av de linjerna startar vid resecentrum i Örnsköldsvik. Stadsbussarna har sin hållplats i Örnparken nedanför torget i Örnsköldsvik. Turlistor finns på länstrafikens webbplats.

Vill du besöka skärgården går färja från Köpmanholmen till öarna Ulvön och Trysunda året om.

SJ

Arbete och företagande

Största arbetsgivare i kommunen är Örnsköldsviks kommun och Region Västernorrland.

Tillverkningsbranschen sysselsätter många i kommunen. BAE Systems Hägglunds, Metsä Board, Bosch Rexroth, Aditya Birla/Domsjö fabriker och Sanmina SCI är stora teknikbaserade företag som alla har fler än 300 anställda.

Närheten till exempelvis Umeå, Nordmaling och Härnösand gör att arbetsmarknaden för den som bor i Örnsköldsvik är större än den egna kommunen. Det tar mindre än 1 timme att åka tåg till Umeå eller Nordmaling och resan till Härnösand tar inte mycket längre tid vilket gör att det är fullt möjligt att bo i Örnsköldsvik och pendla till arbete i någon av våra grannkommuner. ​

Företag i kommunen