Sundsvall

Senast uppdaterad: 13/12-2022

Sundsvall ligger mitt i Sverige och har ett vackert läge mellan de två stadsbergen och älvarna Indalsälven och Ljungan. I centrala Sundsvall finns den kulturminnesmärkta Stenstaden med vackra byggnader och ett stort utbud av restauranger och butiker. Här finns även skolor och utbildning för olika nivåer. För högre studier finns Mittuniversitetet som för närvarande växer med fler utbildningar i Sundsvall.

Kommunens logotype

Kommunfakta

Folkmängd

97633

Storlek till ytan

4446 km²

Sundsvall kan erbjuda ett varierat utbud av kultur och evenemang. Varje år arrangeras flera festivaler med olika inriktning. Det finns också många olika föreningar för den som vill ägna sig åt exempelvis idrott eller kultur. Strax norr om Sundsvall ligger Birsta som är ett av Sveriges största handelsområden.

Boende

Det finns många boendeformer, exempelvis egen villa, radhus eller lägenhet. Lägenheter och radhus kan vara både bostadsrätt som du äger själv eller en hyreslägenhet. Inom Sundsvalls kommun finns det kommunala bostadsbolaget Mitthem som har lägenheter både i centrala Sundsvall och i ytterområdena. Det finns även små och lite större privata fastighetsägare som hyr ut lägenheter. På Sundsvalls kommuns hemsida finns en lista med kontaktuppgifter till bostadsföretag och mäklare i Sundsvall.

Vilka språkgrupper finns på orten?

I Sundsvalls kommun talas många olika språk förutom svenska. Några av de större språkgrupperna är finska, thai, arabiska, tigrinja, somaliska, dari/farsi, ryska, franska, swahili, engelska, serbokroatiska och spanska.

Föreningar och organisationer

I Sundsvalls kommun finns ett stort föreningsutbud, många av dem har inriktning mot idrott eller kultur. På nätet finns ett föreningsregister i Sundsvall, där kan du se vilka föreningar som finns. Sundsvalls kommun har också ett nära samarbete med frivilligorganisationer.

Bibliotek finns i centrala Sundsvall och i flera ytterområden: Alnö, Ljustadalen, Bosvedjan, Granloholm, Skönsberg, Nacksta, Skönsmon, Indal, Kvissleby, Matfors och Stöde. Det finns också ett bibliotek som med buss åker ut till olika platser i kommunen. På biblioteken finns även viss tillgång till att använda internet.

Kommunens integrationsenhet finns i stadens centrum. Hit kan du gå för att träffa handläggare för råd och hjälp.

Norr om Sundsvall finns Birsta som är ett av Sveriges största handelscentrum. I de flesta av Sundsvalls kommuns ytterområden finns butiker och samhällsservice. Stora och mindre secondhand-butiker finns i centrala Sundsvall och i några av ytterområdena.

Vad finns i närområdet

I centrala Sundsvall finns både affärer och restauranger med olika inriktningar. Här ligger även flera myndigheter som Skatteverket, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Flera statliga myndigheter har sina huvudkontor i Sundsvall, exempelvis CSN som hanterar studielån för studier på högskola och universitet.

Barnomsorg

I Sundsvall erbjuds alla barn mellan ett och fem år plats i förskola, familjedaghem eller öppen förskola. Den öppna förskolan finns för den som är hemma med sina barn och till den behöver man inte söka plats. Förskolor finns i hela kommunen. Det finns förskolor som har viss inriktning och totalt finns det ca 100 förskolor i kommunen.

Grundskolor och gymnasieskolor

Förskoleklass

När barnet fyller 6 år erbjuder den kommunala skolan ditt barn en plats i förskoleklass. Att gå i förskoleklass är frivilligt och en rättighet för alla sexåringar. Före och efter förskoleklassen kan ditt barn vara på fritids.

Grundskola

Mellan 7 och 16 år går barnen nio år i grundskola. Alla barn ska gå i grundskolan. I Sundsvall finns ca 35 kommunala grundskolor, några av dem med speciell profil. Vissa skolor är mindre och andra större med ibland alla nio skolår vid samma skola. Det finns också ett antal friskolor som drivs av andra än kommunen.

Gymnasiet

Från 16 års ålder och tre år framåt går eleverna i gymnasiet. I Sundsvall finns många bra utbildningar. Genom vissa utbildningar är eleverna redo för ett yrke. Alla utbildningar på gymnasiet ger på olika sätt möjligheter till fortsatta studier vid högskola eller universitet. Det finns både gymnasieskolor som Sundsvalls kommun driver och gymnasieskolor som drivs av andra än kommunen.

Vid sidan av den ordinarie skolundervisningen kan barnen även delta i frivillig verksamhet vid kommunala kulturskolan. Där får barnen delta i konstnärlig och skapande aktivitet på sin fritid.

Utbildningsmöjligheter

Sfi

Om du är skriven i Sundsvall, och inte har svenska som modersmål, kan du få grundläggande utbildning i svenska språket genom studier i svenska för invandrare (sfi). När du läser sfi får du grunderna i det svenska språket och studietakten anpassas till din nivå.

Vuxenutbildning, Komvux

För vuxna finns ett flertal vuxenutbildningar i Sundsvall.

Universitet

I Sundsvall finns Mittuniversitetet som har ett brett utbud av kurser och program.

Hälso- och sjukvård

I Sundsvall har Region Västernorrland ett sjukhus för akut och avancerad sjukvård.

Det finns vård- och hälsocentraler både i centrala Sundsvall och i ytterområdena: Centrum, Skönsberg, Granlo, Liden, Matfors, Nacksta, Ljustadalen, Stöde, St Olof, Skönsmon, Alnö, Njurunda och Sidsjön. Hälso- och vårdcentralerna drivs av Region Västernorrland eller privata vårdföretag.

Tandläkare och tandvård finns vid flera platser både i centrala Sundsvall och i ytterområdena. Tandvård finns både genom regionens Folktandvården och genom privata tandvårdsföretag.

Tolkhjälp

Om du behöver tolkhjälp i dina kontakter med kommunen, vården eller någon annan myndighet, är det myndighetens ansvar att ordna tolk. I Sundsvall bokas tolk hos kommunens Tolkservice som bara anlitar tolkar som är utbildade, testade och godkända. Innan ditt möte måste du komma ihåg att tala om att du behöver tolkhjälp. Alla tolkar har tystnadsplikt.

Kommunikationer

I Sundsvall finns en väl fungerande busstrafik inom Sundsvalls kommun och till eller från de närliggande kommunerna. Bussarna avgår från Navet som är busstationen i centrala Sundsvall.

Sedan flera år pågår också ett utvecklingsarbete för att göra Sundsvall till en riktigt bra cykelstad och det finns allt fler moderna cykelvägar i kommunen.

För lite längre resor finns förutom buss även goda möjligheter att åka tåg eller flyg.
Flygplatsen Sundsvall Timrå Airport ligger i Timrå kommun ca 15 km norrut. Därifrån går inrikesflyg till Stockholm och Göteborg och under vissa delar av året även chartertrafik.

Med tåg kan du åka både norrut, söderut och västerut från Sundsvalls centralstation.
Europavägarna E4 och E14 går norrut, söderut samt västerut för bil eller busstrafik. Det finns även flera andra större och mindre vägar till närliggande orter för transporter med bil eller buss.

Arbete och företagande

De största arbetsgivarna i Sundsvalls kommun är Sundsvalls kommun, skogsföretaget SCA och Region Västernorrland med Sundsvalls sjukhus. Bland företagen finns en blandning av mindre företag inom exempelvis handel och restaurang, samt större företag med flera hundra anställda. Några stora företag är Valmet, Akzo, Kubal, Telia, Skandia och IF. Ett antal statliga myndigheter har också sina huvudkontor i Sundsvall: CSN, SPV och Bolagsverket. Statliga Försäkringskassan är också en stor arbetsgivare och har bland annat sin IT-verksamhet i Sundsvall. Stora arbetsmarknadsområden är skogsindustrin, IT, handel, banker och försäkring.