Västmanlands län

Senast uppdaterad: 13/12-2022

Västmanlands län är ett av Sveriges mindre län med 10 kommuner och ca 260 000 invånare, varav drygt hälften bor i Västerås. Västmanland ligger centralt i Mälarregionen, har relativt nära till stora orter som Stockholm, Uppsala, Örebro och Eskilstuna. Västmanlands län är en del av landskapet Västmanland, länet omfattar den östra delen av landskapet.

Map of Sweden Created with Highcharts 10.2.1

Kommuner i Västmanlands län

Välj den kommun i Västmanlands län som du vill läsa mer om nedan.

Bostadssituation

Läget på bostadsmarknaden i länet varierar från kommun till kommun. De flesta kommuner uppger att det råder balans eller överskott på bostadsmarknaden. Men även i kommuner som redovisar balans eller överskott finns behov av vissa typer av bostäder. Antalet kommuner som uppger överskott har också minskat. Därför har man på bred front börjat diskutera vad som krävs för att få fart på bostadsbyggande i länets kommuner och nu planeras det för nybyggnation.

Befolkning

Västmanland har tio kommuner: Arboga, Fagersta, Hallstahammar, Kungsör, Köping, Norberg, Sala, Skinnskatteberg, Surahammar och Västerås. Skinnskatteberg är länets minsta kommun med drygt 4 000 invånare och Västerås är Sveriges sjätte största stad med drygt 142 000 invånare. Antalet invånare i länet har ökat de senaste åren och uppgår till cirka 260 000 invånare. Det är främst Västerås kommun som ökar, men även andra kommuner i länet visar på en positiv befolkningsutveckling.

Näringsliv och arbetsgivare

Västmanlands län har flera globalt världsledande storföretag inom områden som automation, järnväg, energi, välfärd och hälsa. Länet har under en mycket lång tid haft en industri som verkat på en internationell marknad och skapat arbetstillfällen. I de stora bolagen finns en stark forsknings- och utvecklingsverksamhet vilket gör att det är stor efterfrågan på ingenjörer.

Kommunerna och regionen är de största arbetsgivarna i länet. Antalet personer i arbetsför ålder i länet minskar, framför allt bland dem som är födda i Sverige. Det innebär att utrikes födda är en viktig resurs för att säkra länets tillgång till arbetskraft.

Föreningar och organisationer – det civila samhället

Det pågår ett aktivt samarbete i länet mellan myndigheter, länets kommuner, företag och ideella organisationer för att skapa bra förutsättningar i samhället för länets medborgare, både för privatpersoner och företagare, såväl som nyanlända. Det har även skrivits en avsiktsförklaring mellan Länsstyrelsen, regionen och länets kommuner för att skapa och behålla långsiktiga och hållbara samverkansformer, som resulterat i fasta forum för dialog om integrationsfrågorna.

Skolor och utbildning

Mälardalens högskola är en av Sveriges större högskolor med campus i Västerås och Eskilstuna. Högskolan har 13 000 studenter, 900 anställda och ett stort utbud av utbildningar koncentrerat på fyra utbildningsområden: ekonomiutbildningar, hälso- och välfärdsutbildningar, lärarutbildningar samt teknikutbildningar. Det finns även högskoleutbildningar vid Skogsmästarskolan i Skinnskatteberg och Ridskolan i Strömsholm. Länets centrala läge och korta avstånd gör att det även är lätt att studera på andra högskolor i angränsande län.

Länkar till andra webbplatser

Sjukvård

I Västmanlands län finns det 4 sjukhus. Regionen äger sjukhusen i Västerås, Köping och Sala. Sjukhuset i Fagersta drivs i privat regi. Förutom sjukhusen finns det många offentliga och privata familjeläkarmottagningar (vårdcentraler). I Västmanlands län kan du välja själv vilken vårdcentral du ska vända dig till.

Länkar till andra webbplatser

Kultur och fritid

Länet har ett omväxlande landskap med många intressanta bruksmiljöer och slott. I söder ligger sjön Mälaren med sin skärgård och vidsträckta landskap. I norr är terrängen mer kuperad med berg, dalgångar och skogar. Det är korta avstånd och lätt att ta sig ut i naturen för bad, fiske, skogspromenader, båtliv eller andra friluftsaktiviteter. Det finns ett 90-tal naturreservat och ett 50-tal byggnadsminnen i Västmanlands län. Det finns ett rikt utbud av kulturella aktiviteter för den som är intresserad av historia, idrott, konst, musik och teater.