Köping

Senast uppdaterad: 13/12-2022

Köpings kommun är med drygt 25 000 invånare ett naturligt centrum i regionen västra Mälardalen. Tillverkning är den viktigaste näringsgrenen där industritraditionen lever vidare och utvecklas. Sveriges näst största insjöhamn finns i Köping.

Kommunfakta

Folkmängd

26239

Storlek till ytan

645 km²

Region Västmanland är genom sjukhuset en stor arbetsgivare liksom Köpings kommun. Pendling underlättas genom bra tåg- och vägförbindelser. Runt Köping finns många fina naturområden. Hamnen, affärerna, å-promenaden och sekelskifteshusen runt Stora torget ger staden karaktär.

Boende

Vill du flytta till Köping finns flera hyresvärdar som du kan kontakta. Den största hyresvärden är det kommunala bostadsbolaget KBAB men det finns också många privata hyresvärdar som hyr ut bostäder. En lista över hyresvärdar i Köping finns på kommunens hemsida.

Vilka språkgrupper finns på orten?

I Köpings kommun finns invånare från över 100 länder. De stora språkgrupperna förutom svenska är finska, arabiska och somaliska.

Föreningar och organisationer

I kommunens föreningsregister kan du hitta information om de flesta föreningar i Köpings kommun. Det finns även ett antal invandrarorganisationer i kommunen och de arbetar på olika sätt för att hjälpa invandrare att komma in i samhället och in i en gemenskap.

Vad finns i närområdet

I Köping hittar du Arbetsförmedlingen, Skatteverket, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten i samma lokal på Västra Långgatan 6. Det finns ett bibliotek där du kan låna böcker och tidningar på olika språk och möjlighet att få hjälp med läxläsning. Köping har förutom affärerna i centrum också ett mindre köpcentrum i anslutning till motorvägen. Större köpcentrum finns i Västerås, Eskilstuna och Örebro.

Barnomsorg

I Köping finns både kommunala och fristående förskolor. Flera av förskolorna har specialinriktningar som utevistelse, musik- och miljöinriktning. I Köpings kommun är du garanterad plats åt ditt barn inom 4 månader.

Grundskolor och gymnasieskolor

I Köpings kommun finns kommunala grundskolor. De flesta har även fritidshem och flera av skolorna har profiler som till exempel idrott eller musik.

Utbildningsmöjligheter

Vuxenutbildningen i Köping finns samlad på Kompetenscenter. Där erbjuds: vägledning och information, vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå, Komvux, Lärvux, Svenska för invandrare (sfi) och högskoleutbildning på distans.

I samarbete med Folkhögskolan erbjuds Korta Vägen-SFI. 2015 startar Köping SFA, språkundervisning för dig med akademisk medicinsk examen. SFA-medicin är en intensiv, yrkesinriktad språkutbildning för dig som har utomeuropeisk akademisk examen i ett medicinskt yrke. Här ingår svenska i kombination med kurser inriktade mot arbete inom vården.

Du kommer så snart som möjligt att erbjudas samhällsorientering på ditt hemspråk eller ett språk som du talar och förstår. Du som inte är inskriven på arbetsförmedlingen kan anmäla dig själv till samhällsorientering via kommunens webbplats.

Hälso- och sjukvård

På orten finns ett mindre sjukhus med fyra vårdavdelningar. Tyngdpunkten ligger på akut internmedicin. Det finns också tre vårdcentraler i Köping samt en i Kolsva. Förlossningen ligger i Västerås.

Tolkhjälp

Vid behov anlitar kommunen Västmanlands Tolkservice för hjälp med kommunikation på ditt hemspråk.

Kommunikationer

Du hittar information om tåg och bussar hos Västmanlands lokaltrafik och SJ. Många pendlar från Köping till närliggande städer.

  • Köping - Västerås: Buss med restid på 57 minuter, tåg med restid på 17 minuter.
  • Köping - Eskilstuna: Buss med restid på 53 minuter, tåg samt buss med restid på 46 minuter.
  • Köping - Örebro: Buss med restid på 2 timmar och 12 minuter, tåg med restid på 36 minuter.
  • Köping - Stockholm: Buss med restid på 2 timmar och 22 minuter, tåg med restid på 1 timme och 11 minuter.
SJ

Arbete och företagande

Köping har ett aktivt näringsliv med fler än 1300 företag. Många företag har endast en anställd men här finns också en stark industritradition och företag som GKN Driveline, Volvo Powertrain, Sandvik, Yara, Tibnor, Leax group och Hästens sängar.

Köpings centrala läge i västra Mälardalen underlättar också pendling till bland annat Västerås, Eskilstuna och Örebro. Den som vill starta eget företag kan få hjälp och stöd från näringslivsenheten i kommunen.