Skinnskatteberg

Senast uppdaterad: 13/12-2022

Skinnskattebergs kommun är en del av Bergslagen och ligger i Västmanland. I Skinnskatteberg är småföretagandet livligt och ett internationellt börsföretag har sitt huvudkontor här. Kommunen är känd bland annat för sin natur med djupa skogar och fiskrika sjöar samt för sina historiska bruksmiljöer. Här finns även länets enda universitet, Skogsmästarskolan.

Kommunens logotype

Kommunfakta

Folkmängd

4367

Storlek till ytan

718 km²

Boende

Vill du flytta till Skinnskattebergs kommun finns flera hyresvärdar som du kan kontakta. På Skinnskattebergs kommuns webbplats kan du hitta en lista med hyresvärdar i kommunen.​

Vilka språkgrupper finns på orten?

Språkgrupper i Skinnskattebergs kommun, förutom svenska, är arabiska, tigrinska, somaliska och finska.

Föreningar och organisationer

I Skinnskattebergs kommun finns ett hundratal föreningar registrerade. Det finns ett rikt och varierat föreningsliv som omfattar de flesta typer av verksamheter. Alla invånare skall kunna erbjudas en meningsfull fritid, både när det gäller idrott, friluftsliv och kulturellt, men också via studieförbund. Du hittar alla aktiva föreningar i kommunens föreningsregister.

Vad finns i närområdet

I tätorten Skinnskatteberg finns bibliotek, kulturhus, apotek, matvaruaffärer, sportaffär, blomsterhandel, systembolag, restauranger och café. I Riddarhyttan finns matvaruaffär, restaurang och café.

Barnomsorg

Skinnskatteberg har mycket god kvalitet på förskoleverksamheten. Nöjda föräldrar, bra arbetsmiljö för både barn och vuxna och en genomtänkt pedagogik utifrån förskolans läroplan utmärker verksamheten.

I kommunen finns fem förskolor. Två i tätorten Skinnskatteberg, en i Riddarhyttan, en i Färna samt en i den södra kommundelen - Nyhammar.

Familjecentralen Stacken​ är en mötesplats för föräldrar och barn, 0-6 år. Stacken är en del av vardagen för många småbarnsfamiljer, med lättillgänglig information, råd och stöd. På Stacken samverkar en rad olika yrkeskategorier under samma tak.

Grundskolor och gymnasieskolor

Klockarbergsskolan (F-9) ligger centralt i Skinnskatteberg med utsikt över sjön Nedre Vättern. Inom skolområdet finns fritidshem, sporthall och bibliotek. Kulturskolan Korpen erbjuder avgiftsfri kulturskola för alla till och med 20 år.

Utbildningsmöjligheter

I Skinnskattebergs kommun är det Norra Västmanlands Utbildningsförbund (NVU) som har till uppgift att bedriva gymnasieutbildningar, kommunala vuxenutbildningar samt högskoleutbildningar på distans.

NVU erbjuder ett allsidigt utbud av studievägar, antingen i egen regi eller tillsammans med andra. Det finns en välutvecklad samverkan med näraliggande kommuner och kommunalförbund både inom och utanför länets gränser. ​

Hälso- och sjukvård

I tätorten finns vårdcentral, Sjukgymnastmottagning, Barnmorskemottagning, Barnavårdscentral, Mödravårdscentral samt Folktandvård. Närmaste sjukhus ligger i Fagersta. Det finns även sjukhus i Västerås.

Tolkhjälp

Vid alla kontakter med myndigheter, kommun och sjukvård har du rätt till tolkhjälp om du inte talar eller förstår svenska. Detta bokas i förväg av den aktuella samhällsinstansen.

Kommunikationer

Skinnskattebergs kommun ligger centralt i Sverige. Inom en radie av 18 mil finns det ca 4 miljoner människor. Närmaste flygplats finns i Västerås. Västmanlands lokaltrafik​ sköter busstrafiken. Skinnskatteberg har järnvägsstation. Tåg i Bergslagen trafikerar sträckan mellan Gävle och Hallsberg.

Arbete och företagande

Bland de stora arbetsgivarna märks Systemair, Skinnskattebergs kommun, Setra group och Skogsmästarskolan (SLU).