Västerås

Senast uppdaterad: 13/12-2022

Västerås ligger vackert vid Mälaren och är en av Sveriges äldsta städer med en spännande historia. Staden växer snabbt och har idag 147 000 invånare, ett livskraftigt näringsliv, en högskola med tydlig teknik- och miljöprofil och ett rikt idrottsliv.

Kommunfakta

Folkmängd

154602

Storlek till ytan

1138 km²

I Västerås har du nära till natur och vatten och Mälaren ger stora möjligheter till friluftsliv. Bad, fiske, båtliv, skidåkning och turer med långfärdsskridskor är bara några exempel på vad Mälaren kan erbjuda under ett år. Öarna i Mälaren nås med skärgårdsbåtarna. Västerås är en av Sverige bästa cykelstäder med cirka 37 mil cykelvägar och flera vackra utflyktsleder. Staden har egen flygplats och dessutom nära till flera andra större städer som Stockholm, Örebro och Uppsala.

Boende

I en stad av Västerås storlek finns det många olika bostadsområden med villor, hyresrätter och bostadsrätter. Du som i första hand är intresserad av att hyra din bostad vänder dig till det kommunala bostadsbolaget Mimer som äger och hyr ut 11 200 hyresbostäder runt om i Västerås.

Bostad Västerås sköter tomtkö och småhuskö och har information om vad som byggs just nu. På Bostad Västerås webbplats finns även kontaktuppgifter till privata hyresvärdar.

Vilka språkgrupper finns på orten?

Av 147 000 invånare i Västerås är cirka 26 000 personer födda i ett annat land. De största grupperna, om man inte räknar med de nordiska länderna, kommer från Irak, Iran, Somalia, Turkiet, Bosnien och Hercegovina samt Jugoslavien. De största ickenordiska språken som idag talas i Västerås är engelska, arabiska, spanska, sorani och somaliska.

Barn i förskolan och elever i skolan som har ett annat modersmål än svenska kan få undervisning i sitt modersmål. Det sköts av Centrum för tvåspråkighet som även erbjuder studiehandledning för elever i grundskolan och gymnasieskolan.

Föreningar och organisationer

I Västerås finns det många olika föreningar, till exempel kulturföreningar, idrottsföreningar och pensionärsföreningar. I kommunens föreningsregister kan du själv leta upp just det du är intresserad av.

Här finns flera svenska och andra nordiska religiösa samfund och kyrkor, samt även följande samfund och föreningar:

  • Bosniska Islamiska Församling och Kulturcenter
  • Syrisk Ortodoxa Kyrkan
  • Islamiska Kulturcentrum i Västerås
  • Västerås Moské
  • Västerås Islamiska Center
  • Vår Frus Katolska Församling
  • Maria Förs i V:ås av Liberala Katolska Kyrkan
  • Salvadoranska för Ärkebiskop Oscar A Romero

Vad finns i närområdet

Västerås centrum har både ny bebyggelse och en gammal stadskärna med intressant historia. I centrum finns både affärer och restauranger medan stormarknader och IKEA ligger i stadens utkant. Arbetsförmedling, försäkringskassa, skattekontor och socialkontor finns i centrum. Stadshuset ligger mitt i staden och i Stadshusentrén finns det möjlighet att få språkhjälp på finska, arabiska och somaliska. Det finns även en enhet för Samhällsorientering och vägledning i Västerås.

Barnomsorg

Barn som är från 1 till 5 år erbjuds förskola. Det finns förskolor i alla bostadsområden och det finns både kommunala och fristående förskolor i Västerås.

Öppna förskolor är mötesplatser dit föräldrar, dagbarnvårdare eller annan vuxen kan gå tillsammans med barnet och träffa andra barn. Öppna förskolan hör till Familjecentrum som samarbetar med bland annat barnmorskemottagning, barnhälsovård, skola och socialtjänst.

Nyanlända barn i förskoleåldern tas emot av verksamheten Origo som ser till att barnet får rätt placering och rätt hjälp i förskolan.

Grundskolor och gymnasieskolor

I Västerås finns både kommunala och fristående grundskolor och gymnasieskolor. Barnet börjar i förskoleklass och går sedan i nioårig grundskola. Plats finns alltid reserverad för barnet i en av de kommunala grundskolorna som ligger nära din bostad. Du har frihet att välja någon annan skola, kommunal eller fristående, i mån av plats. Nyanlända barn och unga i skolåldern, upp till 19 års ålder, tas emot av verksamheten Origo som ser till att barnet eller den unga får rätt placering och rätt hjälp i skolan.

Utbildningsmöjligheter

Det finns ett brett utbud och stora möjligheter för den som vill studera. Här finns folkhögskola, högskola och yrkeshögskola med ett varierat utbud på olika utbildningar samt Särvux för både grundskola och gymnasieskola. Särskolan är till för elever som inte kan nå grundskolans kunskapsmål beroende på en utvecklingsstörning.

Vuxenutbildningscentrum, VUC, erbjuder studiehandling och hjälp att hitta rätt studier i svenska för invandrare, sfi, och svenska som andra språk, SAS.

Hälso- och sjukvård

Västerås är en del av Region Västmanland och den som behöver sjukvård eller råd i hälsofrågor vänder sig till sin vårdcentral. Det finns både privata och regiondrivna vårdcentraler och du väljer själv vilken du vill tillhöra. På vårdcentralen finns läkare, distriktssköterska, barnmorska, barnsjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast och kurator eller psykolog. Även ungdomsmottagningen nås via vårdcentralen.

Västmanlands sjukhus ligger i Västerås och är ett länssjukhus med tillgång till akutsjukhusets alla resurser. Asyl & integrationshälsan tar emot alla som är asylsökande eller som nyligen har fått ett permanent uppehållstillstånd. Här finns möjlighet till hälsosamtal, läkarbesök, besök hos sjuksköterska, stödsamtal med kurator, remiss till specialist och recept för medicin.

Tolkhjälp

Västmanland Tolkservice har över 300 tolkar och tolkar på 80 olika språk. När det finns behov av tolk vid besök inom sjukvården eller hos olika samhällsinstanser så beställer den aktuella mottagningen tolkhjälp.

Kommunikationer

Det är enkelt att använda kollektivtrafiken i Västerås. Här finns också 37 mil cykelväg och Västerås är en av Sveriges bästa cykelstäder. Från Centralen tar du dig enkelt via tåg eller långfärdsbuss vart du vill i landet och några minuters bilresa från centrum ligger Västerås flygplats. Täta förbindelser med tåg och buss ger stora möjligheter att både studera och arbeta i andra städer runt om i Västmanland och Mälardalen.

Arbete och företagande

Västerås största arbetsgivare är Västerås stad som bland annat har ansvar för skolor, äldreomsorg, samt gator och parker. 11 000 personer arbetar inom Västerås stad. Största industrin är teknikföretaget ABB med i Västerås cirka 4 500 anställda. Andra stora arbetsgivare är ICA (matvaror), Region Västmanland (sjukvård), Bombardier och Westinghouse (industrier).

Arbetsförmedlingen Västerås hjälper dig vidare.​