Västra Götalands län

Senast uppdaterad: 13/12-2022

Västra Götaland är ett väldigt variationsrikt län. Här finns jordbruksmarker, skogar, sjöar, storstad och glest bebyggda områden. Det finns också många öar utanför kusten i den västra delen av länet.

Map of Sweden Created with Highcharts 10.2.1

Kommuner i Västra Götalands län

Välj den kommun i Västra Götalands län som du vill läsa mer om nedan.

Det finns 49 kommuner och bor drygt 1,6 miljoner människor i Västra Götaland. Av dessa bor ungefär 600 000 i Göteborgsområdet.

Bostadssituation

Det finns en brist på bostäder att hyra i nästan alla länets kommuner. Det finns planer på att bygga många nya bostäder, men det byggs inte lika snabbt som kön till bostäderna ökar. Det kan därför ta lång tid att få den typ av bostad som önskas och många måste bo med tillfälliga lösningar. Bostäder att hyra i Göteborg och området runt omkring.

Näringsliv och arbetsgivare

Västra Götalandsregionen är den största arbetsgivaren i länet. Här arbetar anställda inom bland annat hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur och miljö. Västra Götalandsregionen ansvarar även för kollektivtrafik och turism. Läs mer om kollektivtrafik på Västtrafiks hemsida och om turism på Västsveriges hemsida. Göteborgs Stad har många anställda inom bland annat skola, barnomsorg och förvaltning. Den största privata arbetsgivaren är Volvo Personvagnar AB, som har tillverkning på flera olika platser i länet.

Länkar till andra webbplatser

Föreningar och organisationer – det civila samhället

I Västra Götalands län finns ett stort antal föreningar, organisationer, kyrkor och trossamfund som arbetar aktivt med flykting- och integrationsfrågor. De bedriver en mängd olika verksamheter för att alla ska trivas och känna sig delaktiga i det svenska samhället. Exempelvis anordnar de mötesplatser, språkcaféer, svenskundervisning, läxhjälp och idrotts-, kultur- och fritidsaktiviteter. Vissa erbjuder även sjukvård och juridisk rådgivning.

På kommunernas egna hemsidor finns även ett föreningsregister där du kan se vilka föreningar och organisationer som är aktiva i respektive kommun.

Skolor och utbildning

Det finns flera universitet och högskolor i Västra Götaland. Göteborgs universitet, som är länets största, har 37 000 studenter och närmare 6000 anställda. I Göteborg finns också Chalmers högskola med olika tekniska utbildningar. I Borås finns utbildningar inom till exempel informationsvetenskap och textil. I Skövde finns inriktning inom bland annat utveckling av dataspel och sjuksköterskeutbildning. I Trollhättan har högskolan inriktat sig på att flera av utbildningarna delvis genomförs på olika arbetsplatser.​

Länkar till andra webbplatser

Sjukvård

Om du har vanligare sjukdomar, skador eller besvär ska du vända dig till de lokala vårdcentralerna. Här kan du också få stöd och hjälp med att förbättra din hälsa. På 1177 Vårdguidens webbplats finns bra information på olika språk. I Västra Götaland finns det 18 sjukhus med specialistsjukvård. Om du blir akut sjuk ringer du 112. För tandvård kan du också få hjälp på olika språk.

Länkar till andra webbplatser

Kultur och fritid

Det går att uppleva kultur i olika former i Västra Götaland. Här finns bland annat flera teatrar, orkestrar, museer och välbesökta bibliotek. I biblioteken kan du låna böcker gratis. Befolkningen i länet, och i hela Sverige, är på sin fritid ofta aktiva i en förening. Medlemskap i en fackförening, idrottsförening eller en bostadsförening är vanligt. Alla är välkomna att fritt vistas i naturen, i skogen, vid havet eller vid en sjö. Allemansrätten talar om vad som är tillåtet i naturen.

Länkar till andra webbplatser