Götene

Senast uppdaterad: 13/12-2022

Götene kommun ligger i Västra Götaland längs Vänerns sydöstra strand och utgörs av tätorterna Götene, Hällekis, Källby och Lundsbrunn. I Götene kommun finns omkring 1 400 företag och 190 aktiva föreningar.

Kommunfakta

Folkmängd

13257

Storlek till ytan

405 km²

Boende

I kommunen finns flera bostadsbolag. Det kommunala bolaget Götenebostäder är störst av dem.

Hitta bostadsbolag och lägenheter

Vilka språkgrupper finns på orten?

Några av de språk som talas i Götene är arabiska, dari, farsi, karen, pashto, persiska, somaliska, spanska, ryska och engelska.

Föreningar och organisationer

I Götene kommun finns cirka 190 aktiva föreningar. Det finns kulturföreningar, båtklubbar, idrottsklubbar, pensionärsföreningar, scouter, handikappföreningar, politiska föreningar med flera.

Vad finns i närområdet

I Götene centrum finns medborgarkontor, bibliotek, socialkontor, apotek, biograf, badhus, kyrkor, fotbollsplan med konstgräs, gym, caféer och restauranger. I Götene centrum kan man köpa det mesta i våra butiker. Det finns en Secondhandbutik med möbler, kläder och husgeråd.

Länkar till andra webbplatser

Man kan boka tid med Försäkringskassan så kommer de till Götene, kontor finns i Lidköping. Man kan prata via dator med Arbetsförmedlingen, kontor finns i Skara. Kommunen har en Arbetsmarknadsenhet som ger extra stöd till arbetslösa samt en Integrationsgrupp som arbetar med mottagandet av flyktingfamiljer och ensamkommande flyktingbarn och ungdomar.

Barnomsorg

Det finns förskolor i Götene, Hällekis, Lundsbrunn och Källby. Det finns även familjedaghem och fristående förskolor. I Götenes centrum finns också den öppna förskolan Familjecentrum.

Grundskolor och gymnasieskolor

I Götene finns det skolor för barn mellan 6 och 15 år. I Hällekis, Källby och Lundsbrunn finns det skolor för barn mellan 6 och 12 år. Gymnasieskolor finns i städerna runt om Götene. De flesta reser till gymnasiet i Lidköping eller Skara.

Grundskolor och gymnasieskolor

Utbildningsmöjligheter

Götene kommun samarbetar med Lidköpings kommun när det gäller svenska för invandrare (SFI) och vuxenutbildningar. De håller till på Campus Lidköping där det även erbjuds vissa högskoleutbildningar. Närmaste högskola finns i Skövde.

Hälso- och sjukvård

I Centrumhuset i Götene finns två vårdcentraler, Närhälsans vårdcentral och Kinnekullehälsans vårdcentral. Här finns också mödravårdscentral, barnavårdscentral och tandvårdsmottagning. Sjukhus och akutmottagning finns i Skövde och Lidköping

Tolkhjälp

Det finns tolkassistens för alla språk.

Kommunikationer

Götene kommun ligger utmed E20 mellan Mariestad och Skara. Riksväg 44 tar dig från Götene till Lidköping och vidare till Uddevalla. Kinnekulletåget stannar bland annat i Källby och i Hällekis. Därifrån kan du resa både till Göteborg och till Stockholm. Busslinjer går via Götene, Källby och Lundsbrunn vidare till Lidköping, Skara och Mariestad där man får byta till annan buss eller tåg för att komma vidare.

Arbete och företagande

Inom kommunen finns flera stora arbetsplatser. Götene ligger nära flera städer där det finns stora arbetsplatser.