Vara

Senast uppdaterad: 26/8-2021

Höga berg och djupa dalar har vi inte här. Platt som en pannkaka tycker en del medan andra uttrycker sig mer romantiskt när de ser slätten som en sjö och de många gårdarna som små öar.

Kommunfakta

Folkmängd

15 979

Storlek till ytan

697 km²

Avstånd till större orter

  • Skövde 61 km
  • Borås 74 km
  • Göteborg 96 km
  • Jönköping 106 km
Mur med ortsnamnet Vara som graffitikonst.

Ser man till hela kommunen så är sanningen den att här finns en omväxlande natur - allt från det öppna landskapet till kuperad terräng och ganska stora skogar. Vara kommun ligger på den vidsträckta slätten mitt i Västergötland - Varaslätten. Vi som bor här har både naturen och en god service tätt inpå knuten. De flesta tycker förstås att hemma är bäst, men skulle vi vilja ge oss utanför kommunens gränser finns här bra kommunikationer. Fortfarande är lantbruket en stor del av det lokala näringslivet, men vid dess sida har en framgångsrik och världsomspännande industri växt upp. Totalt verkar över 700 företag i Vara kommun. För den som vill förena ett bra jobb med en värdefull fritid finns goda möjligheter i Vara. Bland de cirka 400 föreningarna i vår kommun finns alltifrån framgångsrika dansare till motorsportare och trampolinhoppare. I de flesta av våra orter finns dessutom en aktiv intresseförening.

Boende

Vara är en landsbygdsort där hälften av invånarna är bosatta i någon av de nio utspridda tätorterna Vedum, Kvänum, Stora Levene, Larv, Tråvad, Arentorp, Helås, Emtunga, Jung, hälften bor på ren landsbygd. I Vara kommun kan du bo lite billigare än du kan på många andra ställen. Det finns hyreslägenheter - både hos vårt kommunala bostadsföretag Vara Bostäder AB och hos privata hyresvärdar.

Hitta bostadsbolag och lägenheter

Vilka språkgrupper finns på orten?

I Vara kommun finns många olika språkgrupper representerade, några av dessa är arabiska, dari, persiska, somaliska, tigrinja, engelska.

Föreningar och organisationer

Vara har ett rikt och aktivt föreningsliv med närmare 400 föreningar inom olika områden, bland annat idrott, kultur, djur, natur, politik och studieförbund. Det finns även ett antal församlingar och religiösa samfund, till exempel Svenska kyrkan, Pingstkyrkan och Missionskyrkan.

Barn med cyklop håller andan under vattnet.

Vad finns i närområdet

Vara är en småstadsidyll med hög tillgänglighet, personlig service och ett brett utbud av lokalt profilerade butiker, matställen och annan service. I Vara finns secondhand-butiker som bland annat säljer begagnade kläder, skor, möbler, husgeråd, gardiner, leksaker med mera. Vara har bibliotek, konserthus, biograf, bad/träningsanläggning, flertal restauranger, caféer och livsmedelsaffärer. Socialtjänst, folktandvård, vårdcentral, apotek, samt servicekontor för Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen finns i Vara tätort. I kommunens mindre tätorter finns också ett antal små butiker och affärer för livsmedel, samt ombud för apotek och post.

Kvällsbild på Vara Konserthus.

Barnomsorg

Barnomsorgen erbjuder förskola eller pedagogisk omsorg (familjedaghem) för barn mellan ett och fem år, medan fritidshemmen vänder sig till barn som är mellan sex och tolv år. När du lämnar in din anmälan om barnomsorg har du möjlighet att välja den barnomsorgsform du vill att ditt barn ska få. Du kan också lämna önskemål om vilken förskola eller vilket familjedaghem du vill att barnet ska placeras på.

Korridor med förskolebarnens ytterkläder på en av kommunens förskolor.

Kan vi inte erbjuda plats på den valda förskolan/familjedaghemmet får man förtur för omplacering till den barnomsorgsplats som önskades. Målet är att alla föräldrar som förvärvsarbetar, studerar eller på grund av andra särskilda skäl ansöker om plats i barnomsorgen ska få detta snarast, dock senast fyra månader efter ansökningsdatum.

Barn till föräldralediga eller arbetslösa har rätt till förskoleplats 15 timmar per vecka. För tre-, fyra- och femåringar erbjuds avgiftsfri, allmän förskola 15 timmar per vecka/tre timmar per dag. Vara kommun tillämpar maxtaxa inom barnomsorgen. "Grunden för det livslånga lärandet påbörjas redan i förskolan".

Grundskolor och gymnasieskolor

Vara kommuns grundskolor finns i tätorterna Vara, Vedum, Kvänum, Stora Levene, Larv, Tråvad, Arentorp, Jung samt i Önum. I Vara kommun finns gymnasieskola, Lagmansgymnasiet.

Utbildningsmöjligheter

Folkhögskolan i Vara erbjuder flertalet utbildningar och konferenser. Vara kommun samarbetar med Campus i Lidköping kring vuxenutbildningar och sfi. Mer information finns på campus Lidköpings hemsida. Närmaste högskola är Högskolan Väst i Trollhättan samt Högskolan i Skövde.

Studenter i grupparbeten i ett skolbibliotek.

Hälso- och sjukvård

Närhälsan hittar du på Vara vårdcentral med bland annat läkarmottagning, barnavårdscentral, mödravårdscentral. Här finns också kommunens socialtjänst och biståndsenhet. I Vara finns det både Folktandvård och privata tandläkare. Närmaste akutsjukhus finns i Lidköping.

Entren till Vara vårdcentral.

Tolkhjälp

Våra nyanlända varabor har möjlighet att stödjas med tolk på sina modersmål vid kontakt med integrationsenheten samt socialkontoret.

Kommunikationer

Det är viktigt med goda kommunikationer för att den enskilde kommuninvånaren ska kunna studera eller arbeta på andra orter. I Vara kommun finns 9 busslinjer och 2 järnvägslinjer.

Arbete och företagande

I Vara tillverkas allt ifrån ventilationsanläggningar och bostadsmoduler till båtmotorer, kosmetika, däck, kök- och badrumsinredningar, torkanläggningar och transportörer.

En stor del av kommunarealen består av jordbruksmark, vilket gör det möjligt för många att livnära sig genom lantbruk och djurhållning. Handelsutbudet är rikt med många välsorterade småbutiker. Den första torsdagen i varje månad, Vara Småstads Slättatorsdag, håller ett fyrtiotal butiker kvällsöppet. Du hittar mer information om näringslivet, arbete och starta eget på kommunens hemsida.

Framsidan av kommunhuset i Vara.